برگزیده های پرشین تولز

واگذاری برند،خرید برند، فروش برند، ثبت برند

  1. T

    پرسودترین سرمایه گذاری

    از آنجایی که مبحث خرید و فروش برند به تازگی در بسیاری از شرکت های تولیدی و بازرگانی در حال انجام است، یکی از بهترین راه های درآمد زایی ثبت نمودن برند با نامهای بسیار زیبا و خاص و واگذاری آن به افراد واجد شرایط جهت تولیدات با آن برند و ارزشمند نمون آن برند و سرمایه گذاری روی آن است. لذا موسسه...
بالا