برگزیده های پرشین تولز

آموزش برنامه نویسی ios: طراحی بازی مشابه بازی انگری برد (قسمت اول)

sorooshpardaz12

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
2 ژوئن 2016
نوشته‌ها
17
لایک‌ها
6
سن
33
سوئیفت زبان برنامه نویس جدیدی است که توسط اپل برای ios و توسعه سیستم عامل مک طراحی شده است.سوئیفت کاملا مطابق با الگوهای برنامه نویسی مدرن است و زبانی راحت و انعطاف پذیر و بسیار سرگرم کننده برای یادگیری است

در این مقاله برنامه نویسی ios- ساخت بازی روش طراحی بازی مشابه بازی، انگری برد را با زبان سویفت می آموزیم.

در مرحله اول محیط xcode را باز کنید قبل از شروع کار مطمئن شوید که اخرین نسخه xcode را نصب کنید اخرین نسخه کنونی xcode 7.3.1 می باشد.پس از نصب xcode باید وارد مرحله تنظیمات محیط شویم:در ios7 چارچوب جدید تحت نام Sprite Kit اضافه شده است که به برنامه نویسان امکان پنهان سازی جزییات کد را می دهد و بخصوص برای طراحی اپ های بازی به برنامه نویس امکان می دهد فارغ از جزییات برنامه نویسی، بیشتر به طراحی محیط مکانیکی بازی بپردازد.

وقتی xcode را باز کردید روی گزینه Create a new Xcode project در صفحه نمایش کلیک کنید.

01-start-xcode1.jpg
از قالب های پروژه های موجود spritekitرا انتخاب کنید.02-create-sprite-kit-project.jpg


مرحله بعدی جزییات تنظیمات را نمایش می دهد که بعدا می توانید آنها را تغییر دهید.

03-project-options.jpg
محلی برای ذخیره فایل های پروژه انتخاب کنید

04-project-created.jpg


محیط جدید با تعدادی کد پیش فرض باز می شود که می بایست این کدها را حذف کنید

کد Spaceship.png را حذف کنید و بجای ان فایل های Bird1.png و Bird2.png را جایگزین کنید

همچنین کد initWithSize را حذف و قطعه کد touchesBegan از MyScene.m. را بجای آن جایگزین کنید

در مرحله اول پرنده را طراحی می کنیم

قطعه کد زیر با استفاده از کتابخانه MyScene.h پرنده را طراحی می کند.#import "MyScene.h"

@Interface MyScene () {

SKSpriteNode* _bird;

}

@EnD

@implementation MyScene

-(id)initWithSize:(CGSize)size {

if (self = [super initWithSize:size]) {

/* Setup your scene here */

SKTexture* birdTexture1 = [SKTexture textureWithImageNamed:mad:"Bird1"];

birdTexture1.filteringMode = SKTextureFilteringNearest;

_bird = [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:birdTexture1];

[_bird setScale:2.0];

_bird.position = CGPointMake(self.frame.size.width / 4, CGRectGetMidY(self.frame));

[self addChild:_bird];

}

return self;

}

-(void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event {

/* Called when a touch begins */

}

-(void)update:(CFTimeInterval)currentTime {

/* Called before each frame is rendered */

}

@EnD

بخاطر داشته باشید که مختصات منفی x و yصفحه نمایش SpriteKit، از سمت چپ بالای صفحه آغاز می شود و مختصات مثبت از سمت راست بالای صفحه اغاز می شود.06-bird-added.jpg


همانطور که در تصویر می بینید ظاهر پرنه طراحی شد

مرحله دوم:ایجاد حرکت
در مرحله بعدی باید به پرنده انیمیشن و حرکت اضافه شود.با استفاده از حلقه ای ساده و delay انیمیشن، به پرنده اضافه می شود با استفاده از تعریف دو پرنده به پرنده مرحله قبل، انیمیشن می دهیم:

نتیجه آن چیزی است که در تصویر زیر می بینید.

07-bird-animated.gif


مرحله سوم: اضافه کردن تصویر زمینه
مرحله سوم مرحله ای است که تصویر زمینه و محیط اطراف پرنده طراحی می شود

@Interface MyScene () {

SKSpriteNode* _bird;

SKColor* _skyColor;

}

@EnD

@implementation MyScene

-(id)initWithSize:(CGSize)size {

if (self = [super initWithSize:size]) {

/* Setup your scene here */

_skyColor = [SKColor colorWithRed:113.0/255.0 green:197.0/255.0 blue:207.0/255.0 alpha:1.0];تصویر زمینه و رنگهای آن الگوهای تکراری هستند.پس از اضافه کردن Ground.png و Skyline.png به پروژه عرض صفحه نمایش را تعیین می کنیم.

// Create ground

SKTexture* groundTexture = [SKTexture textureWithImageNamed:mad:"Ground"];

groundTexture.filteringMode = SKTextureFilteringNearest;for( int i = 0; i < 2 + self.frame.size.width / ( groundTexture.size.width * 2 ); ++i ) {

SKSpriteNode* sprite = [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:groundTexture];

[sprite setScale:2.0];

sprite.position = CGPointMake(i * sprite.size.width, sprite.size.height / 2);

[self addChild:sprite];

}// Create skylineSKTexture* skylineTexture = [SKTexture textureWithImageNamed:mad:"Skyline"];

skylineTexture.filteringMode = SKTextureFilteringNearest;

for( int i = 0; i < 2 + self.frame.size.width / ( skylineTexture.size.width * 2 ); ++i ) {

SKSpriteNode* sprite = [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:skylineTexture];

[sprite setScale:2.0];

sprite.zPosition = -20;

sprite.position = CGPointMake(i * sprite.size.width, sprite.size.height / 2 + groundTexture.size.height * 2);

[self addChild:sprite];

}

08-background-ground-and-skyline-added.jpg


اگر دقت کرده باشید در کدها یک خانه بیشتر تعریف کردیم چراکه با این خانه اضافی میتوان تصور حرکت را ایجاد کرد زمانی که پرنده به سمت چپ حرکت می کند یک جای خالی در سمت را ست باقی می ماند که تعریف این خانه اضافی باعث می شود آن فضای خالی سمت راست پر شود و صفحه نمایش حرکت کند.

// Create ground

SKTexture* groundTexture = [SKTexture textureWithImageNamed:mad:"Ground"];

groundTexture.filteringMode = SKTextureFilteringNearest;

SKAction* moveGroundSprite = [SKAction moveByX:-groundTexture.size.width*2 y:0 duration:0.02 * groundTexture.size.width*2];

SKAction* resetGroundSprite = [SKAction moveByX:groundTexture.size.width*2 y:0 duration:0];

SKAction* moveGroundSpritesForever = [SKAction repeatActionForever:[SKAction sequence:mad:[moveGroundSprite, resetGroundSprite]]];

for( int i = 0; i < 2 + self.frame.size.width / ( groundTexture.size.width * 2 ); ++i ) {

// Create the sprite

SKSpriteNode* sprite = [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:groundTexture];

[sprite setScale:2.0];

sprite.position = CGPointMake(i * sprite.size.width, sprite.size.height / 2);

[sprite runAction:moveGroundSpritesForever];

[self addChild:sprite];

}// Create skyline

SKTexture* skylineTexture = [SKTexture textureWithImageNamed:mad:"Skyline"];

skylineTexture.filteringMode = SKTextureFilteringNearest;

SKAction* moveSkylineSprite = [SKAction moveByX:-skylineTexture.size.width*2 y:0 duration:0.1 * skylineTexture.size.width*2];

SKAction* resetSkylineSprite = [SKAction moveByX:skylineTexture.size.width*2 y:0 duration:0];

SKAction* moveSkylineSpritesForever = [SKAction repeatActionForever:[SKAction sequence:mad:[moveSkylineSprite, resetSkylineSprite]]];

for( int i = 0; i < 2 + self.frame.size.width / ( skylineTexture.size.width * 2 ); ++i ) {

SKSpriteNode* sprite = [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:skylineTexture];

[sprite setScale:2.0];

sprite.zPosition = -20;

sprite.position = CGPointMake(i * sprite.size.width, sprite.size.height / 2 + groundTexture.size.height * 2);

[sprite runAction:moveSkylineSpritesForever];

[self addChild:sprite];

}استفاده از دو لایه با سرعت های مختلف (سرعت .1 و 0.02)منجر به ایجاد عمق در بازی می شود و به نظر می رسد که صفحه نمایش در حال پیمایش است.

09-parallax-scrolling.gif


همانطور که ملاحظه کردید در این مقاله طریقه طراحی پرنده و محیط بازی مشابه انگری برد را آموختیم برای اضافه کردن ویژگی های حرکتی و اجسام بیشتر می توانید مقاله بعدی که قسمت دوم این مقاله از دسته های آموزش برنامه نویسی موبایل ios بلاگ سروش پرداز است را دنبال کنید.
منبع:بلاگ سروش پرداز|برنامه نویسی ios
 
بالا