• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

ارسال پی ام فارسی به یاهو

djsongonline

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
29 مارس 2010
نوشته‌ها
6
لایک‌ها
0
سلام علیکم خسته نباشید :)

ببخشید یه سوال داشتم میشه بپرسم :wacko:

oخب میپرسم :D

آقا سوال من معلومه که چی چون تو تایتل نوشتم خب یه بار د یگه کامل میگم

آقا من یک سورس یا کدی میخوام که لاگین کنه و پیغام های فارسی بفرسته برای طرف ---- اگر سورس نبود لاقل بگین که چطوری فارسی ارسال کنم چون من یکی نوشتم ارسال نمیکنه حالا شما ببینید درست نوشتم ؟ :(

کد :


Public Function Send_Message(Str As String) As String
On Error Resume Next
Dim i As Integer
Dim N As Integer
Dim St As String
For i = 1 To Len(Str)
N = 2
If Left(Str, 1) = Chr(215) Then
St = St & ChrW(195) & Chr(151)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(161) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(140)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(186) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(155)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(187) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(156)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(188) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(157)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(189) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(158)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(191) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(159)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(192) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(160)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(193) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(161)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(194) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(162)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(195) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(163)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(196) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(164)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(197) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(165)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(198) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(166)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(199) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(167)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(200) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(168)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(201) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(169)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(202) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(170)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(203) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(171)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(204) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(172)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(205) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(173)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(206) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(174)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(207) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(175)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(208) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(176)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(209) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(177)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(210) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(178)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(211) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(179)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(212) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(180)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(213) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(181)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(214) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(182)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(216) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(183)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(217) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(184)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(218) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(185)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(219) Then
St = St & ChrW(216) & Chr(186)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(220) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(128)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(221) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(129)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(222) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(130)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(223) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(131)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(225) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(132)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(227) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(133)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(228) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(134)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(229) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(135)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(230) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(136)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(237) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(138)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(240) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(139)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(241) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(140)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(242) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(141)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(243) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(142)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(245) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(143)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(246) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(144)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(248) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(145)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(129) Then
St = St & ChrW(217) & Chr(190)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(141) Then
St = St & ChrW(218) & Chr(134)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(142) Then
St = St & ChrW(218) & Chr(152)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(152) Then
St = St & ChrW(218) & Chr(169)
N = 2
ElseIf Left(Str, 1) = Chr(144) Then
St = St & ChrW(218) & Chr(175)
N = 2
Else
St = St & Left(Str, 1)
End If
Str = Mid(Str, N)
Next i
Send_Message = St
End Function


----------------- آقا ببخشید یکم طولانی شدااا --- آقا من این کد رو نوشتم اما متاسفانه جملات فارسی ارسال نمیکنه به هر دری هم زدم نتوستتم چیزی گیر بیارم فقط یه اکتیویس گیر آوردم به نام ymsgmode.ocx که خیلی قدیمه جملات فار سی ارسال میکنه اما به درد نمیخوره چون اکتیویس هستش و من میخوام کدی که برای ارسال پیغم نوشته رو ببینم ----
-----------------------------------
خب ممنون میشم اگر یه جوای به من بدین
یعنی واقعا ممنون میشم چون به هر دری زدم هیچ کی کمک نکرد ;)
 
بالا