سایت ساز وبزیخرید بک لینک

اروره HTTP 500

شروع موضوع توسط miladmovie ‏6 مارس 2004 در انجمن asp , ASP.NET

 1. miladmovie

  miladmovie مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏25 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  1,936
  تشکر شده:
  2
  اين صفحه چه مرگشه به نظر شما ؟
  كدش :
  کد:
  
  <%
  
  Function usr_login()
  
  	IF Request.Cookies("UserName")<> Empty Then
  		UserName=Request.Cookies("UserName")
  	Else 
  		UserName=Request.Form("UserName")
  	End IF
  
  	IF Request.Cookies("Password")<> Empty Then
  		Password=Request.Cookies("Password")
  	Else 
  		Password=Request.Form("Password")
  	End IF
  	
  	Set AdoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  	StrCon = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=LocalHost;UID=asd;PWD=asd;database=sad"
  	AdoCon.Open StrCon
  	Set AdoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  	StrSQL = "SELECT * FROM tbl_Member Where MemberID='" & UserName & "' AND Password='" & Password & "'"
  	AdoRec.Open StrSQL, StrCon
  
  	NumberOfRec1=0
  	 Do while not AdoRec.EOF
  		NumberOfRec1=NumberOfRec1+1
  
  		AdoRec.MoveNext
  	 loop
  
  	Set AdoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  	StrCon = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=LocalHost;UID=sdsd;PWD=sdd;database=sd"
  	AdoCon.Open StrCon
  	Set AdoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  	StrSQL = "SELECT MemberID FROM RestaurantMembers Where MemberID='" & UserName & "'"
  	AdoRec.Open StrSQL, StrCon
  
  	 Do while not AdoRec.EOF
  		NumberOfRec2=NumberOfRec2+1
  
  		AdoRec.MoveNext
  	 loop
  
  
  	set AdoRec=Nothing
  	Set AdoCon=Nothing
  	IF NumberOfRec1=1 AND (NumberOfRec1=NumberOfRec2) Then
  
  		usr_login=1
  	ElseIF NumberOfRec1=0 Then 
  		usr_login=0
  	ElseIF NumberOfRec1<>NumberOfRec2 Then
  		usr_login=2
  	End IF
  End Function	
  
  
  Function usr_accesslevel()
  	IF usr_login()=1 Then
  
  		Set AdoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  	StrCon = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=LocalHost;UID=sdsd;PWD=sdd;database=sd"
  		AdoCon.Open StrCon
  		Set AdoRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  		StrSQL = "SELECT * FROM UserList Where MemberID='" & Request.Cookies("UserName") & "'"
  		AdoRec.Open StrSQL, StrCon
  	
  		NumberOfRec=0
  		 Do while not AdoRec.EOF
  			NumberOfRec=NumberOfRec+1
  			AccessLevel=AdoRec("AccessLevel")
  			AdoRec.MoveNext
  		 loop
  		 IF NumberOfRec=1 Then 
  			 usr_accesslevel=AccessLevel
  		 Else
  			usr_accesslevel=-1 
  		 End IF 
  	ElseIF usr_login()=0 Then
  		usr_accesslevel=-1
  	End IF
  End Function
  
  IF Request.QueryString("act")="logout" Then
  		Response.Cookies("UserName")=""
  		Response.Cookies("Password")=""
  End IF
  
  IF Request.Form("PostBackForLogin")="1" AND usr_login()=1 Then
  		Response.Cookies("UserName")=Request.Form("UserName")
  		Response.Cookies("Password")=Request.Form("Password")
  
  End IF
  IF usr_login()=0 Then
  %>
  
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body>
  <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td valign="top"><table width="100%" height="107" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
       <td height="67" background="image/back-top.gif">&nbsp;</td>
      </tr>
     </table>
     <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
       <td width="80%" height="100%" bgcolor="#EEEBEB" >&nbsp;</td>
       <td width="20%" height="100%" bgcolor="#C2CAD5"><div align="center">
  <FORM action="index.asp" target="_top" method=post>
  <input type=hidden name="PostBackForLogin" value="1">
         <CENTER>
          <FONT face="Times New Roman" color=#001f3f 
     size=2><STRONG>نام کاربري</STRONG></FONT> <br>
          <INPUT 
     style="BORDER-RIGHT: #65707c 1px solid; BORDER-TOP: #65707c 1px solid; BORDER-LEFT: #65707c 1px solid; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #65707c 1px solid; HEIGHT: 17px; BACKGROUND-COLOR: #e4e5e6" 
      size=15 name=username>
         </CENTER>
         <CENTER>
          <FONT face="Times New Roman," color=#001f3f 
     size=2><STRONG>کلمه عبور</STRONG></FONT> <br>
          <INPUT 
     style="BORDER-RIGHT: #65707c 1px solid; BORDER-TOP: #65707c 1px solid; BORDER-LEFT: #65707c 1px solid; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #65707c 1px solid; HEIGHT: 17px; BACKGROUND-COLOR: #e4e5e6" 
      maxLength=30 size=15 
     name=password type=password>
         </CENTER>
         <BR>
         <CENTER>
          <INPUT type=submit value="ورود" name=login>
         </CENTER>
        </FORM>		 
  		 
  		 </div></td>
      </tr>
     </table></td>
   </tr>
  </table>
  </body>
  </html>
  <%
  ElseIF usr_login()=1 Then
  %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
  <html>
  <head>
  <title>Untitled Document</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  </head>
  
  <frameset rows="120,*" cols="*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
   <frame src="top.htm" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
   <frameset cols="*,200" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
    <frame src="left.asp" name="mainFrame">
    <frame src="right.asp" name="rightFrame" scrolling="NO" noresize>
   </frameset>
  </frameset>
  <noframes><body>
  
  </body></noframes>
  </html>
  
  <%
  End IF
  %>
  
  :(
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. knowhow

  knowhow مدیران قدیمی

  تاریخ عضویت:
  ‏25 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  3,477
  تشکر شده:
  20
  چشه صفحه !؟!
  لينكي كه دادي داره كار مي كنه. يه يوزر نيم و پسورد الكي هم زدم گفت كه اشتباه است !
   
 4. shobeir

  shobeir کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏14 مارس 2003
  نوشته ها:
  28
  تشکر شده:
  1
  يك كم بيشتر كد مي فرستادي !!! :lol:

  حالا مشكلت كجاست ؟ :hmm:
   
 5. miladmovie

  miladmovie مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏25 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  1,936
  تشکر شده:
  2
  نمي دونم خودم مشكلش رو فقط فهميدم كه دوباره نوشتمش درست شد كاملا شبيه قبل نوشتنم درست شد به هر حال ممنون
   
 6. shobeir

  shobeir کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏14 مارس 2003
  نوشته ها:
  28
  تشکر شده:
  1
  خواهش ميكنم ...
   
خرید و فروش ارزهای الکترونیکیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی عسل طبیعی و گرده گل ایرانی