استادان PHP کمک .

PHP

کاربر تازه وارد
سلام به بچه ها

من برای سیستم دوستیابی سایتم یک صفحه آپلود عکس گذاشتم حالا میخوام هر کس عکسی آپ کنه عکسشو ورداره اندازهشو عوض کنه و بکنه 150*150

من از این کد استفاده کردم ببینید درسته؟

PHP:
$file = $_FILES['img'];
// Load
$thumb = imagecreatetruecolor(150, 150);
$source = imagecreatefromjpeg($file);

// Resize
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, 150, 150);
اگه غلط هست یه کمک کنید با کد

از لطف همگیتون پیشاپیش ممنونم
 
بالا