منتخب بازارچه

اعمال محدودیت در مصرف دیتابیس

Business plan

Registered User
چطوری میشه محدودیت مصرف دیتابیس برای یکی از افزونه های وردپرس تعریف کرد؟ افزونه آمارگیر که میزنه کل دیتابیس را اشغال و خراب میکنه
 
بالا