برگزیده های پرشین تولز

امنیت زیستی (Biosecurity) و مدیریت کشاورزی – بخش (1)

ellanorouzi

Registered User
تاریخ عضویت
23 ژانویه 2016
نوشته‌ها
230
لایک‌ها
28
سن
40
امنیت زیستی اشاره به مکانیسم هایی برای حفظ امنیت و نظارت بر میکروارگانیسم های بیماری زا، سموم و منابع مربوطه دارد که در بخش دامداری و کشاورزی به معنی حفاظت از منابع بیولوژیکی در برابر گونه های خارجی و یا تهاجمی است.

گستره اجرای امنیت زیستی را می توان از سطوح منطقه‌ای تا ملی و بین المللی درنظر گرفت که برای محافظت و جلوگیری از گسترش آفات جدید، و برخورد موثر با آنها کاربرد دارد.

درحقیقت یک سری شیوه های مدیریتی است که به‌منظور پیشگیری، به حداقل رساندن، کنترل گسترش و انتشار آفات طراحی شده است. آفاتی همچون حشرات، نماتدها، علف های هرز، نرم تنان، باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها. رهایی از این آفات عجیب و غریب یک بخش حیاتی از اقتصاد سودآور و توسعه پایدار کشاورزی آینده می‌باشد.

در کنار واژه امنیت زیستی، ایمنی زیستی (Biosafety) است که به‌نظر مشابه هم هستند ولی در مفهموم متفاوت می باشند.

ایمنی زیستی، مجموعه ای از راهنمایی های عملی صادر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در مورد تکنیک های مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها است. آزمایشگاه سازمان جهانی بهداشت LBM)) ایمنی زیستی را به عنوان اصول مهار و فن آوری برای پیشگیری از قرار گرفتن ناخواسته در برابر عوامل بیماریزا و سموم و یا انتشار اتفاقی آنها تعریف کرده است.در جلسات کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی (BWC) در سال 2003، یک فرمول ساده برای کمک به تمایز ایمنی زیستی و امنیت زیستی مسائل بیان شد و اینکه ایمنی زیستی مردم را از میکروب ها و امنیت زیستی میکروب‌ها را از مردم محافظت می کند. به عنوان یک مثال ساده، ایمنی زیستی ، مانند حمل و نقل عوامل بیماری زا که باید با برچسب باشد، اما از نظر امنیت زیستی پاتوژن در حال حمل و نقل ممکن است در معرض خطر سرقت یا شکستن قرارگیرد که باید کنترل شود.با توجه به کاربردهای مختلف امنیت زیستی در FAO ( بمنظور محافظت در برابر آفات و بیماری های حیوانات، بیماری های مشترک موجودات زنده و گونه های بیگانه اصلاح شده ژنتیکی )، بدیهی است فعالیت های FAO مرتبط با موضوعات مورد بحث در نشست BWC نیست ولی از آن هم خیلی فاصله ندارد.امنیت زیستی یک رویکرد یکپارچه و استراتژیک برای تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مربوط به سلامت انسان، گیاه، حیوان و خطرات مرتبط برای محیط زیست است که هدف نهایی آن مدیریت ریسک زندگی و سلامت بطور خاص است که عنصر ضروری توسعه پایدار کشاورزی است و باعث حفظ فرصت های تجاری موجود می‌شود و امکان حضور در بازارهای جدید را فراهم می سازد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.icsiran.com/ مراجعه نمایید.
 
بالا