• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

انحلال شرکت سهامي

sabtsherkat

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
15 می 2014
نوشته‌ها
41
لایک‌ها
3
سن
34
انحلال شرکت سهامي


شركت سهامي ممكن است بنا به علل زير منحل شود:


از بين رفتن حداقل نصف سرمايه شركت بر اثر زيان هاي وارده به شركت (ماده 141 ل.ا.ق.ت (


از بين رفتن موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام موضوع شركت (بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت.)


در صورت انقضاي مدت شركت (بند 2 ماده 199 ل.ا.ق.ت).


تقليل سرمايه شركت به كمتر از حداقل قانوني (حداقل سرمايه شركت سهامي عام 5/000/000 ريال و حداقل سرمايه شركت سهامي خاص 1/000/000 ريال مي باشد).


در صورت ورشكستگي شركت.


در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحلال شركت.


انحلال شركت هب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طريق دادگاه با درخواست ذينفع مي باشد.

به تجويز مواد 106 و 209 و 210 (ل.ا.ق.ت) يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفيه آن بايد به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت براي اطلاع مردم در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و تا زماني كه انحلال به ثبت نرسيده و آگهي انحلال منتشر نشده باشد


منبع : ثبت شرکت
 
  • Like
Reactions: B T
بالا