منتخب بازارچه

اولین چیزی که به ذهنت میرسه نسبت به کلمه ای که میبینی بگو و بعدش یه کلمه بگو نفر بعدی بگه..

meysam77

Registered User
عمر.برف


Sent from my iPad 2 using Tapatalk HD
سفید چون رنگ رخ یار با اون شالگردنش ..... دستی که به دستانم سپرد و سلامی که صورت را هاه کرد .... در روز سیاه سفید برفی ، تصویر من رنگی شد ؛

چوب لباسی ...

با تشکر (نفختو من روحی جداً)
 

alarmtan2 after baned

Registered User
داغوز آباد
.
.
.
.
.امنیت
 
بالا