منتخب بازارچه

اين خبر واقعيه؟!!

iranvig

کاربر تازه وارد
من شنيدم اين واقعيه و اين اتفاق واقعا افتاده .
بعضي افراد وقتي شيطان گولشون ميزنه هر كاري بكنن حلاله .
ولي براي ديگران اينطور نيس ، احتمالا اين بابا از اولايه خدايي چيزيه كه يه همچين چيزي واسش حلاله.
 

t_mohsen

Registered User
به نقل از iranvig :
من شنيدم اين واقعيه و اين اتفاق واقعا افتاده .
بعضي افراد وقتي شيطان گولشون ميزنه هر كاري بكنن حلاله .
ولي براي ديگران اينطور نيس ، احتمالا اين بابا از اولايه خدايي چيزيه كه يه همچين چيزي واسش حلاله.

به نظر من که این ديگه تابلو دروغ بهتره کسی باور نکنه چون همچين چيزی امکان نداره
این ديگه واقعا از دسيسه هايه دشمنان است؟!؟!
 

iranvig

کاربر تازه وارد
من تو رو اگه شيطون گول بزنه بجاي گردن از جاي ديگه دار ميزنن.
 
بالا