منتخب بازارچه

ایردراپ بسیار ارزشمند پلتفرم LTO Network - دریافت تا سقف 110 توکن LTO & 20 توکن/هر زیرمجموعه

rezanahvi

Registered User

ایردراپ بسیار ارزشمند پلتفرم LTO Network - دریافت تا سقف 110 توکن LTO & 20 توکن/هر زیرمجموعه

در وبسایت پروژه ثبت نام و پس از تائید ایمیل و وارد شدن به سایت، به بخش پروفایل مراجعه کرده و اطلاعات خود را وارد نمائید. سپس در قسمت میزکاری خود (دشبورد) کارهای خواسته شده را که مشتمل بر عضویت در کانالهای تلگرامی، توئیتر، ری توئیت و ... می باشد انجام داده و اطلاعات خود را در قسمتهای مربوطه وارد فرمائید:
https://bit.ly/2GWM20G

این پروژه بسیار ارزشمند است. توصیه موکد میکنم شرکت نمائید.


 
بالا