ایردراپ پروژه CurveBlock – دریافت 50 توکن CBUK به ارزش اولیه 10 دلار & 20 توکن/زیرمجموعه

rezanahvi

Registered User
ایردراپ پروژه CurveBlock – دریافت 50 توکن CBUK به ارزش اولیه 10 دلار & 20 توکن/زیرمجموعه

نیازمندیهای مشارکت: تلگرام، توئیتر
برای شرکت در این ایردراپ، بات زیر را اجرا و کارهای خواسته شده را مشتمل بر عضویت در توئیتر پروژه مطابق دستورالعمل انجام دهید.
https://bit.ly/2GCWpEV
نکته: پس از وردود به بات و فشردن دکمه استارت، کلمه Hi را برای شروع به کار بات تایپ فرمائید.
 
بالا