خرید بک لینک,خرید رپورتاژ آگهی

برای بدست آوردن ID رکورد جدیدا وارد شده باید چیکار کنم

شروع موضوع توسط kh.rabeti ‏1 سپتامبر 2007 در انجمن دات نت

 1. kh.rabeti

  kh.rabeti کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏29 جولای 2007
  نوشته ها:
  17
  تشکر شده:
  0
  تو دات نت 2 برای بدست آوردن ID رکوردی که الان وارد کردیم چیکار باید بکنیم

  کدی که نوشتم اینه  Dim conDB As SqlConnection

  Dim cmdAddarticle As SqlCommand

  Dim parmArticleID As SqlParameter

  Dim variable as integer

  conDB = New SqlConnection("server=.;uid=sa;pwd=;database=article_db")

  cmdAddarticle = New SqlCommand("SP_InsertArticle", conDB)

  cmdAddarticle.CommandType = commandtype.storedprocedure

  parmArticleID = cmdAddarticle.Parameters.Add("returnvalue", SqlDbType.BigInt)

  parmArticleID.Direction = ParameterDirection.ReturnValue  If txtKeyWords.Text.ToString <> "" Then

  cmdAddarticle.Parameters.Add("@KeyWords", SqlDbType.NVarChar).Value = txtKeyWords.Text.ToString

  Else

  cmdAddarticle.Parameters.Add("@KeyWords", SqlDbType.NVarChar).Value = ""

  End If

  conDB.Open()  cmdAddarticle.ExecuteNonQuery()  variable = cmdAddarticle.Parameters("returnvalue").Value  conDB.Close()
   
 2. _H2_

  _H2_ کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏27 می 2007
  نوشته ها:
  35
  تشکر شده:
  0
  سلام
  اگر جدولتان AutoNumber استفاده میکند، میتوان گفت MAX فیلد کلیدتان آخرین سطری است که نصب شده

  و اگر کلیدگذاری را خودتان کنترل میکنید (که من همیشه همین را استفاده میکنم) خوب پس کلید سطر مورد نظر را دارید. (خودتان میتوانید با به دست اوردن MAX فیلد کلید و اضافه کردن یک به آن کلید جدید بسازید و مشابه AutoNumber عمی کنید)

  هر دو صورت فوق در حالی جواب صحیح میدهند که برنامه شما در یک ریسمان واحد اجرا شود (مثلاً تحت وب نباشد که در آن واحد شاید 200 سطر اضافه شود) اگر برنامه شما در حالت چند ریسمانی امکان دارد قرار بگیرد باید dbCommand ای را که عمل INSERT انجام میدهد، در ریسمان امن تعریف کنید (با دستور Shared در VB.Net یا static در C#.Net) و در زمان مقدار دهی پارامترها و اجرا و به دست آوردن کلید سطر اضافه شده (حال به هر یک از روشهای فوق) شی dbCommand مذکور را برای کلیه ریسمان ها قفل کنید


  مثلاً این کد دو مقدار را با کمک SP اضافه میکند و فرض شده که روش به دست اورن کلید آخرین سطر در داخل خود SP پیاده سازی شده (به یکی از دو روش فوق) به Shared و SyncLock دقت کنید
  کد:
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]Private [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Shared[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] dbCommand [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlCommand[/SIZE]
   
  [SIZE=2][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Private [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Sub[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] DataInsert([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]ByVal[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] StrField [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]String[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]ByVal[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] IntField [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Integer[/COLOR][/SIZE][SIZE=2])[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]  If[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] dbCommand [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Is [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Nothing [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Then[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2]   dbCommand = [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]New[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlCommand([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000]"SPName"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2])[/SIZE]
  [SIZE=2]   dbCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure[/SIZE]
  [SIZE=2]   dbCommand.Parameters.AddRange( _[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     New[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlParameter() { _[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     New[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlParameter([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000]"@StrField"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], SqlDbType.NChar, 20, ParameterDirection.Input, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]False[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], 0, 0, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Nothing[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], DataRowVersion.Current, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Nothing[/COLOR][/SIZE][SIZE=2]), _[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     New[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlParameter([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000]"@IntField"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], SqlDbType.Int, 4, ParameterDirection.Input, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]False[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], 0, 0, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Nothing[/COLOR][/SIZE][SIZE=2], DataRowVersion.Current, [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Nothing[/COLOR][/SIZE][SIZE=2])})[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]  End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]If[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][/SIZE] 
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]  Dim[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] iKey [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Integer[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]  Using[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] dbCon [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]New[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] System.Data.SqlClient.SqlConnection([/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000]"CONNECTIONSTRING"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2])[/SIZE]
  [SIZE=2]   dbCon.Open()[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]   SyncLock[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] dbCommand[/SIZE]
  [SIZE=2]     dbCommand.Connection = dbCon[/SIZE]
  [SIZE=2][/SIZE] 
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     With[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] dbCommand.Parameters[/SIZE]
  [SIZE=2]       .Item(0).Value = StrField[/SIZE]
  [SIZE=2]       .Item(1).Value = IntField[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]With[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][/SIZE] 
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     Try[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2]       iKey = [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]CInt[/COLOR][/SIZE][SIZE=2](dbCommand.ExecuteScalar)[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     Catch[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] ex [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]As[/COLOR][/SIZE][SIZE=2] Exception[/SIZE]
  [SIZE=2]       iKey = -1[/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]     End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Try[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]   End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]SyncLock[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]  End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Using[/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=2][COLOR=#0000ff]End [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff]Sub[/COLOR][/SIZE]
  [/SIZE]
  ضمناً کدهایتان را داخل تگ CODE بنویسید تا بهتر نمایش داده شوند.
   
 3. amin_lili

  amin_lili کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏24 آپریل 2007
  نوشته ها:
  528
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  ای کاش آنجا ...
  توی sql server از کد return @@IDENTITY استفاده کن
   
avanakbron talent عسل طبیعی و گرده گل ایرانی همکاری در فروش