منتخب بازارچه

بونتی Barthor – دریافت 3 توکنBarthor به ارزش اولیه 9 دلار & رفرال گیری

rezanahvi

Registered User
بونتی Barthor – دریافت 3 توکنBarthor به ارزش اولیه 9 دلار & رفرال گیری

روش شرکت در ایرداپ:
"بات" تلگرامی ذیل را اجرا نموده و به ترتیب کارهای خواسته شده در بات را (مشتمل بر عضویت در کانالهای تلگرامی پروژه، توئیتر، فیس بوک و ... می باشد) انجام دهید. در نهایت مشخصات خواشته شده خود را که شامل ایمیل، آی دی توئیتر، شماره حساب والت و... می باشد در بات ثبت نمائید.
https://bit.ly/2AgjlWE


 

rezanahvi

Registered User
بونتی Barthor – دریافت 3 توکنBarthor به ارزش اولیه 9 دلار & رفرال گیری
یادآوری.....
 
بالا