آژانس هواپیمایی
tanki

بیاید تو که براتون مفید (((پردازش تصویر با vb.net ))) خودم نوشتم .:blink:

شروع موضوع توسط saeed_1369 ‏8 فوریه 2008 در انجمن Visual Basic.Net

 1. saeed_1369

  saeed_1369 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏7 دسامبر 2007
  نوشته ها:
  53
  تشکر شده:
  0
  بیاید تو که براتون مفید (((پردازش تصویر با vb.net ))) خودم نوشتم
  این یه پروژه در مورد پردازش تصویر بود که من در پروژه برنامه سازی پیشرفته 1 ارائه کردم تعدادی از کد آن را میارم .هر کس میخواد با من ارتباط برقرار کنه با این آدرس([email protected]) میتونه.
   
 2. saeed_1369

  saeed_1369 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏7 دسامبر 2007
  نوشته ها:
  53
  تشکر شده:
  0
  Public Shared Sub Process(ByVal pshow As PictureBox, ByVal pProcess As PictureBox, ByVal speed As Boolean, ByVal Quality As Integer)
  Dim Orgimage, Changedimage As Bitmap
  Dim s As Color
  Dim sumokey, i, j, Q, W As Integer
  pshow.CreateGraphics.Clear(pshow.BackColor)
  Orgimage = pProcess.Image
  Changedimage = pProcess.Image
  For i = 5 To 355 Step 44
  For j = 5 To 290 Step 36
  If j < 290 Or (i < 350) Then
  s = Orgimage.GetPixel(i, j)
  If s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality Then
  If i < 44 Or j < 37 Then
  If i < 44 And j > 37 Then
  For Q = i To i + 44
  For W = j - 36 To j + 37
  If (Q < 351) Then
  If (W < 280) Then
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Then
  If speed = False Then pshow.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Green, 2), Q, W, Q + 1, W + 1)
  s = Changedimage.GetPixel(Q + 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W + 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W - 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  If sumokey >= 1 And sumokey <= 2 Then
  pProcess.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Red, 1), Q, W, Q + 1, W + 1)
  sumokey = 0
  End If
  If sumokey > 2 Then sumokey = 0
  End If
  End If
  End If
  Next W
  Next Q
  End If
  If j < 36 And i > 45 Then
  For Q = i - 44 To i + 45
  For W = j To j + 36
  If (Q < 351) Then
  If (W < 280) Then
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Then
  If speed = False Then pshow.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Green, 2), Q, W, Q + 1, W + 1)
  s = Changedimage.GetPixel(Q - 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q + 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W + 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  If sumokey >= 1 And sumokey <= 2 Then
  pProcess.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Red, 1), Q, W, Q + 1, W + 1)
  sumokey = 0
  End If
  If sumokey > 2 Then sumokey = 0
  End If
  End If
  End If
  Next W
  Next Q
  End If
  If j < 37 And i < 47 Then
  For Q = i To i + 45
  For W = j To j + 37
  If (Q < 351) Then
  If (W < 289) Then
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Then
  If speed = False Then pshow.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Green, 2), Q, W, Q + 1, W + 1)
  s = Changedimage.GetPixel(Q - 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q + 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W + 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W - 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  If sumokey >= 1 And sumokey <= 3 Then
  pProcess.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Red, 1), Q, W, Q + 1, W + 1)
  sumokey = 0
  End If
  If sumokey > 3 Then sumokey = 0
  End If
  End If
  End If
  Next W
  Next Q
  End If
  Else
  For Q = i - 44 To i + 44
  For W = j - 36 To j + 36
  If (Q < 351) Then
  If (W < 283) Then
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Then
  If speed = False Then pshow.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Green, 2), Q, W, Q + 1, W + 1)
  s = Changedimage.GetPixel(Q - 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q + 1, W)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W + 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  s = Changedimage.GetPixel(Q, W - 1)
  If (s.R < Quality And s.B < Quality And s.G < Quality) Or (s.R = 255 And s.B = 0 And s.G = 0) Then
  sumokey += 1
  End If
  If sumokey >= 1 And sumokey <= 3 Then
  pProcess.CreateGraphics.DrawLine(New Pen(Color.Red, 1), Q, W, Q + 1, W + 1)
  sumokey = 0
  End If
  If sumokey > 3 Then sumokey = 0
  End If
  End If
  End If
  Next W
  Next Q
  End If
  End If
  End If
  Next j
  Next i
  End Sub
  :wacko:
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل