آژانس هواپیمایی
tanki

تبدیل یه برنامه به زبان فرترن به زبان ...

شروع موضوع توسط متالیک ‏8 ژانویه 2008 در انجمن برنامه نویسی

 1. متالیک

  متالیک Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 مارس 2007
  نوشته ها:
  1,952
  تشکر شده:
  62
  سلام
  از دوستان کسی می تونه این برنامه رو به زبان basic یا pascal یا c یا matlab تبدیلش کنه؟

  کد:
  c   fdtemp
  
     implicit double precision (a-h, k, o-z)
     parameter (iz=100)
     dimension aa(0:iz), bb(0:iz), cc(0:iz), dd(0:iz)
     dimension tmj(0:iz), tm(0:iz)
  
     open (1, file='outtem.dat', status='unknown')
     zl = 2.d0
     tl = 3600.d0*24.d0
     np = 80
     dt = 1.0d0
     dift = 6.d-7
     t0 = 15.d0
     tnp = 25.d0
     tini = 16.d0
     t = 0.d0
     dz = zl/dble(np)
     rz = dift*dt/(dz*dz)
     rz2 = 1.d0 + 2.d0*rz
     do i = 1, np-1
       tmj(i) = tini
       tm(i) = tini
     end do
     tm(0) = t0
     tm(np) = tnp
     do while (t .le. tl) 
       t = t + dt
       do i = 1, np-1
        aa(i) = -rz
        bb(i) = rz2
        cc(i) = -rz
        dd(i) = tmj(i)
       end do
       dd(1) = dd(1) + rz*t0
       dd(np-1) = dd(np-1) + rz*tnp
       
       call tridia (np-1, aa, bb, cc, dd)
  
       do i = 1, np-1
        tm(i) = dd(i)
        tmj(i) = tm(i)
       end do
  
     end do
  
     do i = 0, np
       z = dble(i)*dz - zl
       write (1, '(f6.3,f7.3)') z, tm(i)
     end do
     close (1)
  
     end
  
  
     subroutine tridia (nn, a, b, c, d)
  
     implicit double precision (a-h, o-z)
     parameter (iz=100)
     dimension a(0:iz), b(0:iz), c(0:iz), d(0:iz)
  
     do n = 2, nn
       r = a(n)/b(n-1)
       b(n) = b(n) - r*c(n-1)
       d(n) = d(n) - r*d(n-1)
     end do
     d(nn) = d(nn)/b(nn)
     do n = nn-1, 1, -1
       d(n) = (d(n) - c(n)*d(n+1))/b(n)
     end do
  
     return
     end
   
 2. آموزش لینک سازی 2018
 3. متالیک

  متالیک Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 مارس 2007
  نوشته ها:
  1,952
  تشکر شده:
  62
  البته من همش رو نمی خوام. چون خودم می تونم انجام بدم. فقط این چند تا خط رو اگر زحمت بکشید:

  کد:
  implicit double precision (a-h, k, o-z)
     parameter (iz=100)
     dimension aa(0:iz), bb(0:iz), cc(0:iz), dd(0:iz)
     dimension tmj(0:iz), tm(0:iz)
  
  zl = 2.d0
     tl = 3600.d0*24.d0
     np = 80
     dt = 1.0d0
     dift = 6.d-7
     t0 = 15.d0
     tnp = 25.d0
     tini = 16.d0
     t = 0.d0
  
  implicit double precision (a-h, o-z)
     parameter (iz=100)
     dimension a(0:iz), b(0:iz), c(0:iz), d(0:iz)
  
  
  
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل