..توجه "(اعلام آتش بس)"توجه..

كم پشت

کاربر تازه وارد
شنوندگان عزيز توجه فرمايئد. شنوندگان عزيز توجه فرمايد. "اسپت" قطع نامه شماره 09131112 را پذيرفت و از اين تاريخ در سرتاسر PT آتش بس اعلام شد.

در حاشيه:
كاكو در مصاحبه با خبر نگار newsPT فرمودند:

كم پشت بي چشم و رو حرف تو دهن من ميزاري؟ :blush:

تا خون در رگ ماست
اسپت رهبر ماست!

اسپتيان زنده باد
سيبيلو پاينده باد

مرگ بر ضد اسپتيان پي تي
درود بر رزمندگان اسپت
مرگ بر ضد اسپت
مرگ بر ضد اسپت
سلام بر شهيدان راه اسپت
......

جنگ نميكنيم ولي بعوضش.....توطئه خنثي ميكنيم...... شبيخون سييبلي افشا ميكنيم......آب سيبيل متبرك ميكنيم......بيعت با ولي فقيه اسپت(هنوز انتخاب نشده) ميكنيم......

ديگه چي ميمونه؟
فكر كنم هيچي .....!!
 

bad_lovely

کاربر تازه وارد
به نقل از كم پشت :
شنوندگان عزيز توجه فرمايئد. شنوندگان عزيز توجه فرمايد. "اسپت" قطع نامه شماره 09131112 را پذيرفت و از اين تاريخ در سرتاسر PT آتش بس اعلام شد.


در حاشيه:
كاكو در مصاحبه با خبر نگار newsPT فرمودند: من جام زهر را نوشيدم. :(
خيلي حيف شد ما تازه گرم شده بوديم :eek:hno: :eek:hno: :( :eek:hno:
 

خوبی کن

کاربر تازه وارد
----------------------------
 

black_jack_of_black_city

Registered User
سلام اشكان من هم اين خبر رو به عنوان مدير اسپت تاييد ميكنم
 

Kako

کاربر تازه وارد
من مصاحبه اي نكردم :eek:
كم پشت بي چشم و رو حرف تو دهن من ميزاري؟

تا خون در رگ ماست
اسپت رهبر ماست!

اسپتيان زنده باد
سيبيلو پاينده باد

مرگ بر ضد اسپتيان پي تي
درود بر رزمندگان اسپت
مرگ بر ضد اسپت
مرگ بر ضد اسپت
سلام بر شهيدان راه اسپت
......

جنگ نميكنيم ولي بعوضش.....توطئه خنثي ميكنيم...... شبيخون سييبلي افشا ميكنيم......آب سيبيل متبرك ميكنيم......بيعت با ولي فقيه اسپت(هنوز انتخاب نشده) ميكنيم......

ديگه چي ميمونه؟
فكر كنم هيچي .....!!
 

mehrdad1355

Registered User
ببین اکس+اب شنگولی+خفنی جات چه کرده :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
 

nendoke

کاربر تازه وارد
من جنگ رو دوست دارم . آتش بس چیه . ولی حالا من طرف کی رو بگیرم ؟ خودم که سبیل ندارم . پس بجنگ تا بجنگیم :
حالا کم کم نوبت همتون می شه .
سیبیل سیبیل می کنید . بعد سر در تاپیکاتون می زنید ورود خانم ها ممنوع .
 

فایل های ضمیمه

nendoke

کاربر تازه وارد
ای بابا مگه شما خودی نیستی ؟
یکی بیاد منو روشن کنه کی با کیه .
 

bad_lovely

کاربر تازه وارد
من اگه جاي احسان بودم يا خودم رو ميكشتم يا اين دختره بي سيبيل رو :grrr: :grrr: :grrr:
 

shankimout

Registered User
بالا