منتخب بازارچه

جلوگیری از ذخیره اطلاعات در رفرش کردن مرورگر

pm586

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
9 آگوست 2014
نوشته‌ها
17
لایک‌ها
1
سن
28
سلام به دوستان عزیز
در صحفه ای که طراحی کردم بعد از اینکه فیلدها پر میشن و این فرم سمت سرور ارسال میشه و در sql ذخیره میشه اگه مرورگر رفرش کنم دوباره همون اطلاعات در بانک ذخیره میشه . لطفا راهنمایی کنید که چطوری میتونم جلوی این مسئله رو در زمان رفرش صحفه بگیرم
کلی جستجو کردم و به نتیجه خاصی نرسیدم .
نمونه کد ها رو در زیر براتون گذاشتم.
کد سمت کاربر :

ASP.net:
<%@ Page Title="ارتباط با ما " Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="contact.aspx.vb" Inherits="contact" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Persian" Runat="Server">
  <div id="contactabout">
        <img src="assets/img/about us 02.jpg" alt="">
        <div id="bghederabout">
          
          <h1>ارتباط با ما</h1>
          <div id="bgboxcontact1">
            <div class="boxcontact1">
              <div class="bgboxtiter">
              <p class="txtpt">تلفن های تماس</p>
              </div>
              <p class="txtb">بخش فروش</p>
              <p class="txtx">تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام</p>
              <a href="TEL: +9"><p class="txttel">+9</p></a>
              <p class="txtb">پشتیبانی فنی سایت</p>
              <p class="txtx">تماس مستقیم، واتساپ و تلگرام</p>
              <a href="TEL: +9"><p class="txttel">+9</p></a>
              <p class="txtb">دفتر</p>
              <a href="TEL: +9"><p class="txtdaf">+9</p></a>
            </div>
            <div class="boxcontact1">
            <div class="bgboxtiter">
              <p class="txtpt">پست الکترونیکی</p>
              </div>
              <p class="txtb" style="margin-top: 32px;">فروش</p>
              <a href="mailto:[email protected]"><p class="txttel" style="padding-bottom: 25px;">[email protected]</p></a>
              <p class="txtb" style="margin-top: 26px;">پشتیبانی فنی سایت</p>
              <a href="mailto:[email protected]"><p class="txttel" style="padding-bottom: 31px;">[email protected]</p></a>
              <p class="txtb">اطلاعات</p>
              <a href="mailto:[email protected]"><p class="txtdaf">[email protected]</p></a>
            </div>
            <div class="boxcontact2">
              <div class="bgboxtiter">
                <p class="txtpt">ارسال انتقادات و پیشنهادات</p>
              </div>
              <div class="textcenterfrom">
                <input type="text" id="flname" runat="server" class="styletxt" placeholder="نام و فامیلی خود را بنویسید" style="text-align: center;" />
              </div>
              <div class="textcenterfrom" style="margin-top: 12px;">
                <input type="text" id="ephone" runat="server" class="styletxt" placeholder="ایمیل | موبایل خود را بنویسید" style="text-align: center;" />
              </div>
              <div class="textcenterfrom" style="margin-top: 12px;">
                <textarea type="text" class="styletxt" id="htextaraa" runat="server" placeholder="پـیـام شما" ></textarea>
                <asp:Button ID="btncontactsend" class="btncontactsend" runat="server" Text="ارسـال" />
                <p id="pyamcontact" class="pyamcontact" runat="server">پیام شما ارسال شد</p>
              </div>
              
            </div>
          </div>
        </div>
          
      </div>

</asp:Content>
کد سمت سرور :

ASP.net:
Imports System.Data.SqlClient

Partial Class contact
  Inherits System.Web.UI.Page
  Dim _UserId As String = "0"
  Dim _Token As String = ""
  Dim _sqlText As String = ""
  Dim sConHav As String = GeneralClass._connHav

 Private Sub btncontactsend_ServerClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles btncontactsend.Click

    _sqlText = "EXEC [dbo].[Contact_Insret] '" + flname.Value + "','" + ephone.Value + "','" + htextaraa.Value + "'"


    'Response.Redirect(_sqlText)
    Using Con As New SqlConnection(GeneralClass._connCrm)
      Con.Open()
      Using Com As New SqlCommand(_sqlText, Con)
        Com.ExecuteNonQuery()
      End Using 'ComPic
      Con.Close()
    End Using 'ConPic
    'Response.Redirect("Result.aspx")
    pyamcontact.Style.Add("display", "block")
    flname.Value = ""
    ephone.Value = ""
    htextaraa.Value = ""
  End Sub

End Class
 
بالا