سایت ساز وبزیکسب درآمد

(حتما ببین) MCSE , MCSD , Cisco , CISSP , CIW , LIPCهای آموزشی CD & DVD فروش ویژه

شروع موضوع توسط مهندس رشوند ‏11 فوریه 2007 در انجمن سرویس های آنلاین ( شبکه های اجتماعی )

 1. مهندس رشوند

  مهندس رشوند کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏11 فوریه 2007
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  قابل توجه متخصصين ، مهندسين کامپيوتر و مديران
  شبکه های کامپيوتری

  بزرگترين آرشيو DVDو CDهای آموزشی در ايران تهيه شده از 30 شرکت معتبر دنيا

  با بهره گيری از کليه امکانات جهت آموزش بهتر ، پر محتواتر و در عين حال سريعتر برای شما که می خواهيد در شاخه های مختلف علوم کامپيوتر به صورت تخصصی و حرفه ای گام بر داريد.​
  شماره تماس : 2381282 – 0912
  مهندس رشوند
  E-mail : [email protected]
  جزوات فارسی دوره ها نیز موجود می باشد ​

  AppDev
  AppDev .Net Framework (2 CD)
  AppDev .Net Security (11 CD)
  AppDev ADO.NET (10 CD)
  AppDev ASP.NET Using Visual C# 2005 (1 DVD)
  AppDev ASP.NET Web Services (5 CD)
  AppDev Exploring ASP.NET Using Visual C# 2005 (1 DVD)
  AppDev Exploring SQL Server 2005 (1 DVD)
  AppDev Exploring Visual Basic 2005 (1 DVD)
  AppDev Exploring Visual C# 2005 (1 DVD)
  Appdev HTML For Developers (3 CD)
  AppDev J2EE (6 CD)
  AppDev J2SE (8 CD)
  Appdev JavaScript Advance (2 CD)
  AppDev Programming in Visual C# .NET (8 CD)
  AppDev SQL Acceleration (3 CD)
  AppDev SQL Server 2000 (14 CD)
  AppDev Visual Basic .NET (23 CD)
  AppDev Visual Basic and SQL Server 2000 (6 CD)
  AppDev XML (5 CD)
  AppDev XML Overview for the IT Professional (1 CD)

  Autodesk

  Autodesk 3ds Max 8 Master Class Productivity and Mapping in
  Visualization (1 DVD)
  Autodesk 3ds Max 8 New Features (15 CD)
  Learning Autodesk Maya Lighting (1 CD)

  Career Academy

  Career Academy CBT CWLSS(Cisco Wireless Lan Support Specialist) (5 CD)
  Career Academy Certified Ethical Hacker CBT Training Boot Camp (7 CD)
  Career Academy Cisco CCNA Training CBT Boot Camp (5 CD)
  Career Academy Cisco CCNP Training BCMSN CBT Boot Camp (5 CD)
  Career Academy Cisco CCNP Training CIT CBT Boot Camp (4 CD)
  Career Academy Designing Security for Windows 2003 Network Exam 70-298(3CD)
  Career Academy Implementing and Maintaining Windows 2003 Infrastructure
  Exam 70-291 (5 CD)
  Career Academy Planning and Implementing Windows 2003 Active Directory
  Exam 70-294 (5 CD)
  Career Academy SQL Server 2005 Training for Database Administrators (1 DVD)
  Career Academy The Shon Harris CISSP Series (6 DVD)

  CG Academy

  CG Academy Intermediate Rigging 1 (1 DVD)
  CG Academy Intermediate Rigging 2 (1 DVD)

  Crisp Learning

  Crisp Learning Presentation Skills (1 CD)
  Ever motion

  Ever motion Vary Video Tutorials (1 CD)

  Gnomon

  Gnomon Creature Design with Aaron Sims (2 DVD)
  Gnomon Deformers 1 Clusters and Blend Shapes (1 CD)
  Gnomon Deformers 2 Sculpt Lattice and Wrap (1 CD)
  Gnomon Deformers 3 Wire Wrinkle and Jiggle (1 CD)
  Gnomon Environment Creation for Production (1 DVD)
  Gnomon Environment Lighting for Production (1 DVD)
  Gnomon Global Illumination: Exteriors V-Ray Lighting Techniques (1 DVD)
  Gnomon Global Illumination: Interiors V-Ray Lighting Techniques (1 DVD)
  Gnomon Introduction To Maya (2 DVD)
  Gnomon RealViz Image Based Modeling: Advanced (1 DVD)
  Gnomon RealViz Image Based Modeling: Essentials (1DVD9)
  Gnomon RealViz Spherical Panoramic Photography (2 DVD)

  KeyStone

  KeyStone C#.NET Programming (5 CD)
  KeyStone Java 2 (8 CD)
  Keystone Learning AutoCAD 2000 (6 CD)
  KeyStone Learning System Java2 (2 CD)
  KeyStone Network + (4 CD)
  Keystone VB.Net (7 CD)

  KnowledgeNet

  KnowledgeNet Cisco ARCH (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco BCMSN (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco BCRAN (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco BGP (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco BSCI (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CAT6500 (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CIPT (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CIT (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CME (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CSI (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CSIDS (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CSPFA (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CSVPN (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CVOICE (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco CWENT (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco DESGN (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco DQOS (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco EVODD (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco ICND (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco IPTT (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco MPLS (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco Products Solutions Essentials (CPSE) 8.0 (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco QOS (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco SECUR (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco SNPA (1 CD)
  KnowledgeNet Cisco UCSE (1 CD)
  KnowledgeNet Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
  Environment (1 CD)
  Knowledgenet Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003(1CD)
  KnowledgeNet Implementing Windows XP Professional (1 CD)
  KnowledgeNet PMP V2.0 (1 CD)

  LearnFlash

  LearnFlash Building a Website in Flash 8 (1 CD)
  LearnFlash Flash Animations and Intros (1 CD)

  Learnkey

  Learnkey 70-224 Exchange 2000 Server Administration (3 CD)
  Learnkey 70-225 Exchange 2000 Design (3 CD)
  Learnkey 70-227 ISA 2000 Server (4CD)
  Learnkey 70-228 SQL Server 2000 Administration (7 CD)
  Learnkey 70-229 SQL Server 2000 Implementing Database Design (8 CD)
  Learnkey 70-270 Windows XP Professional (6 CD)
  Learnkey 70-272 Windows XP Troubleshooting Desktop Applications (2 CD)
  Learnkey 70-284 Exchange Server 2003 Implementation (5 CD)
  Learnkey 70-285 Exchange Server 2003 Design (2 CD)
  Learnkey 70-290 Windows Server 2003 Managing a Network Environment (5 CD)
  Learnkey 70-291 Windows Server 2003 Implementing Network Infrastructure (5CD)
  Learnkey 70-292 Windows Server 2003 MCSA Skills Update (3 CD)
  Learnkey 70-293 Windows Server 2003 Planning Network Infrastructure (5 CD)
  Learnkey 70-294 Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure (5 CD)
  Learnkey 70-297 Windows Server 2003 Active Directory & Network
  Infrastructure Design (5 CD)
  Learnkey 70-298 Windows Server 2003 Security Design (4 CD)
  Learnkey 70-299 Windows Server 2003 Security Implementation (5 CD)
  Learnkey Adobe Illustrator (2 CD)
  Learnkey ASP.Net For Developers (13 CD)
  Learnkey Cisco ACRC (7CD)
  Learnkey Cisco BCMSN (5 CD)
  Learnkey Cisco BCRAN (7 CD)
  Learnkey Cisco BSCI (5 CD)
  Learnkey Cisco CCDA (5 CD)
  Learnkey Cisco CCNA (9 CD)
  Learnkey Cisco CCNA Basic (2 CD)
  Learnkey Cisco CIT (5 CD)
  Learnkey Cisco CSIDS (4 CD)
  Learnkey Cisco ICND (5 CD)
  Learnkey Cisco MCNS (6 CD)
  Learnkey Cisco Pix Firewall (6 CD)
  Learnkey Cisco SAFE (3 CD)
  Learnkey Cisco SECUR (6 CD)
  Learnkey Cisco *** Security (3 CD)
  Learnkey CISSP (11 CD)
  Learnkey CIW Database Specialist Design (3CD)
  Learnkey CompTIA A+ Certification (2003) (Exams 220-301 & 220-302) (11CD)
  Learnkey Comptia I-NET+ (5 CD)
  Learnkey CompTIA Linux+ Certification Training (4 CD)
  Learnkey CompTIA Network+ Certification (4 CD)
  Learnkey CompTIA Security+ Certification (4CD)
  Learnkey Crystal Reports 8 (3 CD)
  Learnkey Dream weaver Fireworks Flash Integration (3 CD)
  Learnkey Hacking Revealed (5 CD)
  Learnkey HTML (3 CD)
  Learnkey Java2 For Programmers (5 CD)
  Learnkey J2EE for Developers (5 CD)
  Learnkey _JavaScript For Developer (5 CD)
  Learnkey MCAD MCSD C# .NET Certification All-in-One Exam Guide (1 CD)
  Learnkey MCAD MCSD Visual Basic .NET Certification All-In-One Exam
  Guide (1 CD)
  Learnkey McGraw Hill Osborne 70-290 (1 CD)
  Learnkey Photoshop Integration and Beyond (1 CD)
  Learnkey SMS 2.0 (5 CD)
  LearnKey SQL Server 2000 For Developers (14 CD)
  Learnkey TCP-IP (4 CD)
  Learnkey VBA 6 (3 CD)
  Learnkey Visual Basic 6.0 to VB.NET Migration For Developers (1 CD)
  LearnKey Visual Basic with SQL Server 2000 For Developers (6 CD)
  LearnKey Wireless Networking (5 CD)
  Learnkey XML for Developers (8 CD)
  Learnkey XSLT 1.0 For Developers (2 CD)
  LearnTCP-IP
  Learn TCP-IP v3.0 (1 CD)

  LearnVisualStudio.NET

  1000 - Visual Studio.NET IDE Proficiency (1 CD)
  2000 - Beginning VB.NET (1 CD)
  2100 - Object Oriented VB.NET (1 CD)
  2300 - Beginning C# (1 CD)
  2400 - ADO.NET (1 CD)
  2500 - Visual Studio.NET XML Designer (1 CD)
  3000 - ASP.NET Web Forms (1 CD)
  3100 - ASP.NET Web Form Controls (1 CD)
  3300 - Windows Forms (1 CD)
  3400 - ASP.NET Data Binding in VS.NET (1 CD)
  3500 - Configuration, Deployment and Security (1 CD)
  4000 - ASP.NET Web Services (1 CD)
  4100 - .NET Remoting Series (1 CD)
  5000 – IBuy Spy Portal Series (1 CD)
  6000 - ASP.NET Web Matrix (1 CD)
  8500 - Crystal Reports (1 CD)
  ASP08 - ASP.NET Server Controls (1 CD)
  ASP10 - Plank.NET eCommerce Project (1 CD)
  BEGIN1 - Visual Basic .NET for Beginners to Programming (1 CD)
  BEGIN2 - C# for Beginners to Programming (1 CD)
  FRAME01 - .NET Framework Basics (1 CD)
  FRAME02 - .NET Framework Class Library (1 CD)
  FRAME03 - SDKs, Tools, Utilities and 3rd Party Components (1 CD)
  FRAME05 - .NET Framework Threading (1 CD)
  IDE - IDE Proficiency Series for Visual Studio.NET 2003 (1 CD)
  VSS01 - Visual Source Safe Series (1 CD)
  WHIDBEY - Visual Studio.NET 2005 Beta (1 CD)
  WSE2 - Web Service Enhancements 2.0 (1 CD)
  LearnVisualStudio.NET SQL Server 2005 Express Edition For Beginners (1 CD)
  LearnVisualStudio.NET Visual Basic 2005 Express Edition for Beginners (1CD)
  LearnVisualStudio.NET Visual C# 2005 Express Edition for Beginners (1 CD)
  LearnVisualStudio.NET Visual Web Developer 2005 Express Edition (1 CD)

  LinuxCBT

  LinuxCBT BASH Edition (1 CD)
  LinuxCBT Classic Edition (10 CD)
  LinuxCBT DBMS Edition (1 DVD)
  LinuxCBT Debian GNU-Linux Edition (5 CD)
  LinuxCBT Enterprise Linux 4 Edition (1 DVD)
  LinuxCBT Mail Edition (3 CD)
  LinuxCBT Perl Edition (1 CD)
  LinuxCBT PHP Edition (1 CD)
  LinuxCBT Postfix Edition (1 CD)
  LinuxCBT Python Edition (1 CD)
  LinuxCBT qmail Edition (1 CD)
  LinuxCBT Samba Edition (1 DVD)
  LinuxCBT Scripting Edition (4 CD)
  LinuxCBT Security Edition (1 DVD)
  LinuxCBT Send mail Edition (1 CD)
  LinuxCBT Suite Edition (27 CD & 4 DVD)
  LinuxCBT SUSE Enterprise Edition (5 CD)

  Lynda

  Lynda Action Script 3.0 Essential Training (4 CD)
  Lynda Advanced Corel DRAW (2 CD)
  Lynda after Effects 6 (3 CD)
  Lynda after Effects 7 Animation Techniques (2 CD)
  Lynda CSS for Designers (2 CD)
  Lynda Digital Photography with Photoshop CS (1 CD)
  Lynda Effective Presentations (3 CD)
  Lynda Enhancing Digital Photography with Adobe Photoshop (3 CD)
  Lynda Final Cut Pro System Optimization and Troubleshooting (1 CD)
  Lynda Flex 2 Essential Training (1 CD)
  Lynda Go Live CS2 Essential Training (2 CD)
  Lynda Home and Small Office Networking (1 CD)
  Lynda In Copy CS2 Essential Training (1 CD)
  Lynda In Design CS2 Essential Training (1 DVD)
  Lynda In Design CS2 Professional Typography (2 CD)
  Lynda Introduction to Digital Photography (1 CD)
  Lynda Introduction to Internet Searching (1 CD)
  Lynda iWeb Essential Training (1 CD)
  Lynda JavaScript (2 CD)
  Lynda Learning HTML (1 CD)
  Lynda Learning Microsoft PowerPoint 2003 (1 CD)
  Lynda Learning Microsoft Visio 2003 (1 CD)
  Lynda Learning Microsoft Windows XP (1 CD)
  Lynda Macromedia Dream weaver 8 Essential Training (2 CD)
  Lynda Macromedia Flash Professional 8 Beyond The Basics (2 CD)
  Lynda Macromedia Flash Professional 8 Essential Training (2 CD)
  Lynda Macromedia Flash Professional Training (1 CD)
  Lynda Photoshop 7 Slices Rollovers and Animation (1 CD)
  Lynda Photoshop CS2 and Flash 8 Integration (1 CD)
  Lynda Photoshop CS2 Essential Training (3 CD)
  Lynda Photoshop CS2 for the Web (2 CD)
  Lynda Quark Press 7 New Features (2 CD)
  Lynda Using Perl and CGI Scripts (1 CD)
  Lynda XML Essential Training (1 CD)

  MasterASAP

  Mastering PHP 5 (1 CD)
  Mastering Red hat 9 Full Course (1 CD)

  Microsoft

  Microsoft Share Point Portal Services Programming 2003 (2 DVD)
  Microsoft TechNet Technical Training 2004-2006 (15 CD)
  Microsoft Visual Studio 2005 Workshop (1 CD)
  M.O.C.2781A Designing MS SQL Server 2005 Server Side Solutions (1 DVD)
  M.O.C.2784A Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server
  2005 (1 DVD)
  M.O.C.2824 Implementing Microsoft ISA Server 2004 (1 DVD)
  M.O.C.3910A Getting Started with Microsoft Exchange Server 2007 Beta 1
  Clinic (1 DVD)

  NETg

  NETg A Plus and Network plus (1 CD)
  NETg Advanced Cisco Router Configuration (1 CD)
  NETg C++ (1 CD)
  NETg CIW Perl Fundamentals (1 CD)
  NETg CIW Server Administrator (5 CD)
  NETg CIW Site Designer (1 CD)
  NETg Ethernet (1 CD)
  NETg Java 2 Programming (1 CD)
  NETg Linux plus (1 CD)
  NETg Networking Foundations (1 CD)
  NETg Solaris 9 (1 CD)
  NETg TCP-IP Concepts (1 CD)

  Nuggets

  CBT Nuggets C# (1 CD)
  CBT Nuggets Certified Ethical Hacker (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco BCMSN (2 CD)
  CBT Nuggets Cisco BCRAN (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco BSCI (2 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCDA (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCDP (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCIE (2 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCNA (4 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCNA 2004 Edition (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCSP CSVPN (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCSP IPS (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCSP SECUR (1 DVD)
  CBT Nuggets Cisco CCSP SNPA (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCSP SNRS (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCVP CVOICE (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CCVP QOS (1 CD)
  CBT Nuggets Cisco CIT (2 CD)
  CBT Nuggets CISSP Package (1 CD)
  CBT Nuggets Citrix Meta frame XP CCA (2 CD)
  CBT Nuggets CIW Associate Series (1 CD)
  CBT Nuggets CIW Perl Fundamentals (1 CD)
  CBT Nuggets Comptia A+ (2 CD)
  CBT Nuggets Comptia A+ 2005 (1 CD)
  CBT Nuggets Comptia I-NET+ (1 CD)
  CBT Nuggets Comptia Linux+ (2 CD)
  CBT Nuggets Comptia Network+ (2 CD)
  CBT Nuggets Comptia Network+ 2005 (1 CD)
  CBT Nuggets Comptia Server+ (2 CD)
  CBT Nuggets CWNA (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-217 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-227 ISA server 2000 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-228 SQL Fundamentals SQL 2000 Admin Combo
  Package (2 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-229 SQL 2000 (2 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-270 Windows XP Training Course (2 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-271&70-272 MCDST Combo Package (2 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-284 Exchange Admin (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-285 Exchange Design (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-290 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-291 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-292 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-293 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-294 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-296 MCSE 2003 (2 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-297 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-298 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-299 MCSE 2003 (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-305 Developing Web APPS With VB .NET (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-306 Developing and Implementing Windows
  Applications with VB.NET (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-310 VB.NET Web Services (1 CD)
  CBT Nuggets Exam Pack 70-350 ISA Server 2004 (1 CD)
  CBT Nuggets Intro to XML and Programming using the Microsoft.NET
  Platform (1CD)
  CBT Nuggets Introduction to VB.NET (1 CD)
  CBT Nuggets Java2 SCJP Certification Package (1 CD)
  CBT Nuggets JavaScript Fundamentals (1 CD)
  CBT Nuggets Linux LPIC-1 Series (1 CD)
  CBT Nuggets Linux LPIC-2 Series (1 CD)
  CBT Nuggets On The Job Training Java (1 DVD)
  CBT Nuggets Project Management Professional (1 CD)
  CBT Nuggets RHCE Package Intermediate To Advanced Linux (2 CD)
  CBT Nuggets SSCP (1 CD)
  CBT Nuggets Visual Basic Fundamentals (1 CD)
  CBT Nuggets Visual Basic Distributed Applications (1 CD)

  On With Learning

  CCIE R&S Lab Boot Camp - Audio CD Training (3 CD)
  Photoshop TV
  Photoshop TV Photoshop (36 CD)

  PMG

  PMG Net Analyst Network analysis essentials (4 CD)
  PMG Net Analyst Switched Network Analysis & VLANs (4 CD)
  Protocol Analysis Institute

  Laura Chappell Master Library Volume 5 - Performing Network and
  Security Analysis with Ethereal (1 DVD)
  Laura Chappell Wireless LANs (1 CD)

  Serebra

  Serebra 70-228 Microsoft SQL Server 2000 Database Administration (1 CD)
  Serebra 70-270 Microsoft Windows XP (1 CD)
  Serebra 70-290 Microsoft Windows Server 2003 Managing a Server
  Environment (1CD)
  Serebra 70-291 Microsoft Windows Server 2003 Managing Network
  Infrastructure (1 CD)
  Serebra 70-293 Microsoft Windows Server 2003 Planning Network
  Infrastructure (1 CD)
  Serebra 70-294 Microsoft Windows Server 2003 Planning Active Directory
  (1 CD)
  Serebra Microsoft Windows 2000 Network Security (1 CD)

  Specialized Solutions

  Specialized Solutions A+ Core (5 CD)
  Specialized Solutions A+ OS (6 CD)
  Specialized Solutions MCSE 70-270 (4 CD)
  Specialized Solutions MCSE 70-290 (4 CD)
  Specialized Solutions MCSE 70-291 (5 CD)
  Specialized Solutions MCSE 70-293 (4 CD)
  Specialized Solutions MCSE 70-294 (6 CD)
  Specialized Solutions Network+ 2005 (5 CD)
  TestOut

  TestOut 70-215 Suite (1 CD)
  TestOut 70-216 Suite (1 CD)
  TestOut 70-217 Suite (1 CD)
  TestOut 70-218 Suite (1 CD)
  TestOut 70-219 Suite (1 CD)
  TestOut 70-220 Suite (1 CD)
  TestOut 70-221 Suite (1 CD)
  TestOut 70-228 Suite (1 CD)
  TestOut 70-270 Suite (2 CD)
  TestOut 70-284 Suite (1 CD)
  TestOut 70-290 Suite (1 CD)
  TestOut 70-291 Suite (1 CD)
  TestOut 70-293 Suite (2 CD)
  TestOut 70-294 Suite (1 CD)
  TestOut 70-297 Suite (1 CD)
  TestOut Cisco CCNA Suite (1 CD)
  TestOut CompTIA A+ Certification Suite (3 CD)
  TestOut CompTIA Linux+ Certification Suite (1 CD)
  TestOut CompTIA Network+ Certification Suite (2 CD)
  TestOut CompTIA Security+ Certification Suite (1 CD)
  TestOut MCAD 70-315 Suite (1 CD)
  TestOut MCAD 70-316 Suite (2 CD)
  TestOut MCAD 70-320 Suite (2 CD)
  TestOut MCAD C# for programmers Suite (1 CD)
  TestOut Netware 6.0 CNA 50-677 Suite (1 CD)
  TestOut Novell 5 NDS Design and Implementation (1 CD)

  Total Training

  Total Training Advanced Adobe After Effects 7 Pro (1 DVD)
  Total Training Advanced Flash Professional 8 Action script (2 DVD)
  Total Training Masters Collection Advanced Adobe Photoshop CS2 (1 DVD)
  Total Training Website Design Extreme Website Makeover (2 DVD)

  Train Signal Labs

  Train Signal Lab 01 - Active Directory (2 CD)
  Train Signal Lab 02 - File Servers (2 CD)
  Train Signal Lab 03 - Web Servers (2 CD)
  Train Signal Lab 04 - DNS Servers (2 CD)
  Train Signal Lab 05 - DHCP Servers (2 CD)
  Train Signal Lab 06 - WINS Servers (2 CD)
  Train Signal Lab 07 - Internet Gateways (1 CD)
  Train Signal Lab 08 - Virtual Private Networks (1 CD)
  Train Signal Lab 09 - Routers & Packet Filters (1 CD)
  Train Signal Lab 10 - Server Security (2 CD)
  Train Signal Lab 11 - Network Security (1 CD)
  Train Signal Lab 12 - Advanced Security (1 CD)
  Train Signal Lab 13 - Windows XP (2 CD)
  Train Signal Lab 14 - Group Policy (2 CD)
  Train Signal Lab 15 - RIS & GHOST (2 CD)
  Train Signal Lab 16 - Sites & Services (2 CD)
  Train Signal Lab 17 - Exchange 2000 (2 CD)
  Train Signal Lab 18 - Exchange 2003 (2 CD)
  Train Signal Lab 19 - Cisco Routing (2 CD)
  Train Signal Lab 20 - Wireless Networking (2 CD)
  Train Signal Lab 21 - ISA Server 2004 (2 CD)
  Train Signal Lab 22 - Linux Networking (2 CD)
  Train Signal Lab 23 - Cisco CCNP BSCI (2 CD)
  Train Signal Lab 24 - Cisco CCNP Switched Networks (2 CD)
  Train Signal Lab 25 - CCNP BCRAN (2 CD)
  Train Signal Lab 26 - CCNP CIT (2 CD)
  Train Signal TCP IP and Internet (1 CD)

  TrainCert

  TrainCert DotNetNuke 3 (1 CD)
  TrainCert DotNetNuke 2.x (1 CD)
  TrainCert ASP.NET 2.0 (1 CD)
  TrainCert C# 2.0 Language Enhancements (1 CD)
  TrainCert Visual Studio 2005 IDE enhancements (1 CD)
  TrainCert VB.NET 2.0 Enhancements (1 CD)
  Trinet

  Trinet Networking And Training CCIE SECURITY (1 DVD)

  VTC

  VTC 70-284 Implementing & Managing Microsoft Exchange Server 2003(1CD)
  VTC 70-290 Managing And Maintaining Windows Server 2003 (1 CD)
  VTC 70-291 Implementing A Windows Server 2003 Network Infrastructure (1CD)
  VTC 70-294 Planning And Maintaining A Server 2003 Active Directory
  Infrastructure (1 CD)
  VTC 70-297 Designing Active Directory For Windows Server 2003 (1 CD)
  VTC 70-298 Designing Security For A Windows Server 2003 Network (1 CD)
  VTC Adobe Audition 1.5 (1 CD)
  VTC Adobe CS Power Projects (1 CD)
  VTC Adobe In design 2 (1 CD)
  VTC Adobe Photoshop Image Restoration (1 CD)
  VTC Adobe Premiere Pro (1 CD)
  VTC Animating In Flash Tutorials (1 CD)
  VTC ASP.NET (1 CD)
  VTC AUTOCAD 2005 FOR ARCHITECTS TUTORIAL (1 CD)
  VTC C++ (1 CD)
  VTC CompTIA A+ Certification (1 CD)
  VTC DISCREET 3DS MAX 7 TUTORIALS (1 CD)
  VTC Flash Action Script 2.0 OOP (1 CD)
  VTC Illustrator 10 Techniques (1 CD)
  VTC Introduction to E-Commerce (2 CD)
  VTC Introduction To Oracle Sql And Plsql (1 CD)
  VTC Introduction to XML (1 CD)
  VTC Java 2 JSP and Servlets Training (1 CD)
  VTC Java 2 Certified Programmer Tutorials (1 CD)
  VTC Java 2 Enterprise Edition (1 CD)
  VTC Java 2 Graphics Tutorials (1 CD)
  VTC Java I Introduction to the Java Programming Language Tutorials (1CD)
  VTC JavaScript (1 CD)
  VTC Linux + Certification (1 CD)
  VTC Linux Professional Institute Level 1 (1 CD)
  VTC Macromedia Dream weaver MX Advanced Training (1 CD)
  VTC Macromedia Dream weaver MX Web Applications Training (1 CD)
  VTC Macromedia Dream weaver MX Web Applications Training (1 CD)
  VTC Macromedia Flash Action Script 2.0 OOP (1 CD)
  VTC Macromedia Flash MX for Designers (1 CD)
  VTC Maya Fundamentals (1 CD)
  VTC MICROSOFT PROJECT 2003 TUTORIALS (1 CD)
  VTC Microsoft SQL server 2000 Administration (1 CD)
  VTC Microsoft Visual Basic .NET (1 CD)
  VTC Microsoft Visual CSharp .NET Tutorials (1 CD)
  VTC MSFT Transact SQL (1 CD)
  VTC MySQL (1 CD)
  VTC Network+ 2005 (1 CD)
  VTC Oracle 9i Database Administration Fundamentals I (1 CD)
  VTC Oracle 9i Database Administration Fundamentals II (1 CD)
  VTC Oracle Admin Fundamentals I (1 CD)
  VTC Oracle Performance Tuning (1 CD)
  VTC Perl Fundamentals (1 CD)
  VTC Photoshop for the Web (1 CD)
  VTC PHP (1 CD)
  VTC PHP Project Solutions (1 CD)
  VTC Real Word PHP programming (1 CD)
  VTC Search Engine Optimization (1 CD)
  VTC SQL Server 2005 (1 CD)
  VTC Unix Shell Fundamentals Tutorials (1 CD)
  VTC VBA Access (1 CD)
  VTC VBA Excel (1 CD)
  VTC VBScript Tutorials (1 CD)
  VTC Web Design Fundamentals (1 CD)
  VTC Web Publishing and Publicizing (1 CD)
  VTC Windows XP Administration (1 CD)
  VTC xHTML (1 CD)

  قیمت هر CD 1500 تومان و هر DVD 2500 تومان شد​
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  قیمتا خیلی بالاست.
  من شخصا حاضر نیستم این پولو واسه این CD ها بدم. به جاش ADSL میگیرم خودم دانلود میکنم. اینجوری خیلی ارزونتر در میاد.
  به هر حال موفق باشی. سری کامل و خوبی داری.
   
 4. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  شما فقط Learnkey رو داری اگه اشتباه نکنم. ایشون همه رو داره.
  این Babak King رو از کجا میشه گیرش آورد؟
   
 5. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  ارشيو شما خيلی زياد و جالب هست. خسته نباشيد دارد.

  يک سری از چيز های رو نداريد، مثل CISSP ها و ديگر دوره ها، اگه خواستيد ميتونيد تماس بگيريد با پارسيان سافت تا باهم تبادل داشته باشيم.
  www.parsian-soft.ir

  پيروز باشيد
   
 6. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  LOL, شما مشتری پارسيان سافت نبوديد ؟

  فکر کنم از پارسيان سافت با شما تماس گرفته شد که بياييد و update دوره های که خريديد رو مجانی دريافت کنيد.

  اما شما کوتاهی کرديد.

  جناب بابک king هم مثل ما وقتی دوره اي update ميشه رو حالا 1 الی چند سی دی رو مجانی به شما ميدن ؟

  در هر حال، همينطور که گفتيم update دوره های خريداری شده رو به صورت مجانی تنها با پرداخت هزينه پست به مشتری ميديم.

  زنده باشيد !
   
 7. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  شما بايد تماس بگيريد با پارسيان سافت از طريق تلفن و يا ميل.

  براتون Update جديد رو مجانی ميفرستيم، شما تنها هزينه پستی رو پرداخت ميکنيد، که فکر نکنم هيچ جای تو ايران همچين سرويسی رو به مشترياش بده، اين کار فقط برای مشتريان گرامی ما هست که شما هم جزوشون هستيد..

  پيروز باشيد
   
 8. ( M.A.M )

  ( M.A.M ) کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏21 فوریه 2007
  نوشته ها:
  15
  تشکر شده:
  0
  سایت های زیادی هستند که ebook مجانی در اختیار شما می زارند کمی بگرد
   
 9. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  متاسفانه شما هم قیمتو خیلی زیاد گذاشتید. چیزی که گفتم در مورد شما هم صدق میکنه. یعنی اگه ADSL بگیریم و خودمون دانلود کنیم ارزونتر در میاد تا از شما بخریم.
   
 10. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  خوب اشتباه شما اين هست که فکر ميکنيد اين سی دی ها قيمت سی دی windows هست که 500 تومان باشه.
  مثل اين هست که بريد يک لباس zara بخريد، يا بريد يه لباس ايرانی بخريد. ( منظور ارزش سی دی ها هست برای بالا بودن قيمت ها )

  مشکلاتی که امکان هست پيش بياد :
  بعد از اينکه دانلود کردی، سورس خراب باشه. و باز نشه.
  ورژن قديمی باشه ( و اصلاً قابل استفاده نباشه ).
  چندتا فايل توش کم باشه.
  و ...
  و خيلی مشکلات ديگه که برای ما پيش امد.

  همينطور مهم ترين چيز هزينه و زمان شماست اون مدت اصلاً از اينترنت نميتونيد استفاده کنيد.

  خوب دوست من شما هر کاری که به صرفه تر هست انجام بده. من برات آرزو موفقيت ميکنم.

  پارسيان سافت
   
 11. Babak

  Babak محروم از فعالیت تجاری

  تاریخ عضویت:
  ‏6 ژانویه 2006
  نوشته ها:
  1,041
  تشکر شده:
  6
  اشتباه خيلي از دوستان اين هست كه ارزون فروشي رو دليل بر بي كيفيت بودن ميدونن , اساس كار من ( به شخصه ) اين هست كه به 50 نفر يه دونه سي دي رو ميفروشم 500 تومن و پولش رو كلي در ميارم.

  نه اينكه يه سي دي رو 2 الي 3 تومن بفروشم و هيچكس هم رغبت نكنه بخره ازم !
  در هر ضمينه اي كه فكرش رو بكنيد : آموزشي , كتاب , مجله , فيلم , بازي هم قيمت من بسيار پايين هست .

  فروش تا چندي ديگه با همكاري شركت پرداخت از طريق سايت شروع ميشه و دوستان ميتونن مجموعه ها رو با كمترين قيمت تهيه كنن.
   
 12. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0

  بابک جان قیمت و لیست خیلی عالی داری. در اولین فرصت باهات تماس میگیرم و یه تعداد خیلی زیادی CD ازت میگیرم.
   
 13. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  من خودم ADSL دارم و دارم اینهارو دانلود میکنم. هیچ کدوم از مشکلایی که گفتید برام پیش نیومده. CBT Nuggets رو هم به غیر از CCSP کامل دارم. Learnkey رو هم MCSEش رو کامل دارم و ... تا حالا که با مشکلی بر نخوردم.
  ولی این قیمتایی که Babak King داره میده معرکست. دیگه دانلود هم نمیکنم. از خودش یه سری کامل میخرم.
  ایشالا که شما هم قیمتها رو بیاری پایین تا مشتری گیرت بیاد.
   
 14. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  ممنون از اينکه به فکر ما هستيد.
  ولی ما انقد جاها تبليغ کرديم که حتی از خارج هم چندتا مشتری داشتيم چه برسه به داخل ايران. پس لنگ مشتری نيستيم.

  خوب مشتری service ميخواد. و ما هم ميديم.
  1 ) به مدت 2 سال ميتونه آخرين تست ها رو از ما بگيره ( مجانی ) بهش account ميديم از روی سايت که دانلود کنه ( www.parsian-soft.ir/members ). اونهای هم که اينترنت پرسرت ندارن نه نميخواهند دانلود کنند. براشون ميفرستيم ( با هزينه خودشان )
  2 ) EBOOK ها رو به صورت مجانی ميديم.
  3 ) مجموع به روز بشه به صورت مجانی ميديم.( تنها هزينه پست رو ميگيريم ).
  4 ) مشاوره رايگان.
  5 ) درضمن مجموعه های ما بيشتر هست. برای ماه آينده حدود 50 تا مجموع به ليست اضافه ميشه.
  6 ) در صورت Pass نشدن امتحان مبلغ رو کامل بر ميگردنيم و ...
  7 ) هزينه پيک رايگان هست برای تهرانی ها و پست پيشتاز برای داخل ايران. نصف هزينه DHL برای خارج از ايران با ما هست
  8 ) رو خيلی از بسته هامون Package های رايگان هست . مثلاً شبيه ساز برای امتحان و نمونه تست های به روز شده و ...
  9 ) همينطور انجمن پارسيان سافت چند روز آينده بالا مياد. که با تمامی مشتريان خودمون هميشه در تماس باشيم. که اگه مشتريان ما نتونستن بحثی رو متوجه بشوند. از ما سؤال کنند ما هم چون يک تيم هستيم. جواب سؤال های شبکه يا برنامه نويسی يا ... رو کامل ميديم.
  و ...

  اميدوارم درک کرده باشيد که پارسيان سافت دنبال در آمد نيست فقط. چون روی تعداد اونقد تخفيف ميديم که کلی از همون Package ها مجانی در مياد.و الی ميتونيستيم خودمون رو مسئول ندونيم مثل خيلی ها و فقط بفروشيم. همين که مشتری ها از ما راضی بودند برای ما يک دنيا ارزش داره.:happy:

  باز هم ممنون که به فکر ما هستی دوست گرامی.
   
 15. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  از مهندس رشوند گرامی هم پوزش ميخواهم که توی اين توپيک بحث کرديم. اميدوارم از ما ازرده خاطر نشده باشيد.
   
 16. ahdsam

  ahdsam کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 فوریه 2007
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  want the links
   
 17. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  چيزايي كه گفتيد رو خيلي راحت ميشه از اينترنت دانلود كرد(مثل e-bookو تست و ..)
  CBT ها رو هم ميشه از اينترنت دانلود كرد ولي چون حجمش زباده بعضيها ترجيح ميدنCD رو بخرن. ولي تست و e-book و اين جور چيزها چون حجم كمي داره خيلي راحت ميشه دانلودش كرد.
  براي اين جور پشتيباني هايي كه گفتيد نميصرفه قيمت 4-5 برابر بديم چون خيلي راحت ميشه از اينترنت اونها رو دريافت كرد.
  به هر حال اميدوارم كه موفق باشيد.
   
 18. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  تازه اين قيمت ما رو تعداد نيست، اگه رو تعداد باشه، ارزون تر در ميآد !
   
 19. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  :) جالب بود. من از شما معزرت میخوام:D (معذرت نه . همون معزرتی که گفتید.:lol: )
  خوبه , قیمتها رو آوردین پایین. من قبلا با شما چت کرده بودم توی yahoo. احتمالا به خاطر نداشتن مشتری بوده.:D :)
  یادمه قیمتاتون از nashre oloom هم بیشتر بود.
  راستی... این ارزش persian soft منو مرده. از صحبتای شما کاملا میشد ارزش و اعتبارش رو متوجه شد.
  به هر حال امیدوارم که موفق باشید...
   
 20. Parsian-Soft

  Parsian-Soft Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏31 آگوست 2006
  نوشته ها:
  81
  تشکر شده:
  0
  دوست عزیزم به حتم غلط املایی از توهم کمی نداره چون فرمودین من با شما چت کردم در حالیکه این زاییده تخيلات حضرت عالی میباشد و لا غیر .
  و دلیل گفتارم هم سایت هست که درج شده تماس از طریق میل و تلفن .
  در ضمن اعتبار هر شرکت به عملکرد آن میباشد که خوب آن هم قضاوت مردم را میطلبد و آنان که با ما در ارتباط بودند
   
 21. amir_network

  amir_network Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  194
  تشکر شده:
  0
  اون موقع شما هنوز Domain نداشتید و یک وبلاگ ساده داشتید. حالا یادتون اومد؟ کم حافضه شدید. برای پشتیبانی از مشتریهاتون این جوری نباشید که خیلی بد میشه:happy:
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی