منتخب بازارچه

حذف Windows Messenger در XP (براي استفاده در VB6 )

vzsoft

کاربر تازه وارد
مراحل زير را طي كنيد :
Start > Run

حالا کد زير را کپی (Copy) كنيد در Run و OK را بزنيد
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
 
بالا