خريدار ٣٧٧٠ يا ٣٧٧٠ كا

a.akhtarirad

Registered User
با سلام

همونطور كه از عنوان مشخصه خريدار يكي از سي پي يو هاي فوق هستم.

با تشكر
امير
 
بالا