خریدار تعدادی سیستم سوکت 775

ali_disslove

Registered User
با سلام

خریدار تعدادی سیستم سوکت 775 هستم
ترجیحا گرافیک آنبورد
cpu از 5200 تا 8400
سالم باشد وتعمیری نباشد


لطفا موردهایی که دارید رو بذارید
ترجیحا خرید از یک نفر یکجا
 
بالا