خریدار رادیوی سالم وتمیز

abiabiabi

Registered User
خریدار هرنوع و مدل رادیوی سالم و خیلی تمیز هستم اگه مارک معتبر باشه خیلی بهتره دوستان داشتن با عکس و قیمت پخ کنن ترجیحا" هم رادیوی قدیمی باشه بهتره....
 
بالا