خریدار سی پی یو سوکت

SystemX

Registered User
سلام
4770k موجوده،کارکرد حدود یک سال
قیمت 2200
 
بالا