منتخب بازارچه

خریدار لب تاپ سوخته hp با lcd 14.1

ali_oop

Registered User
امتیاز - 100%
6   0   0
چقدر میخرید؟
من یه لپتاپ دارم بازش کردم و بستمش دیگه روش نشد
مشکل جدی ای نداره
نرفتم بدمش تعمیر ولی فکر نمیکنم مشکل خیلی حادی داشته باشه
اتصالی چیزی داره که روش نمیشه منم دیگه د ستش نذاشتم چون دوتا لپتاپ دارم
 
بالا