خریدار مادربرد 775 و رم ddr 2 به تعداد

parviz85

Registered User
دو عدد رم Supertalent هیتسینک دار باس 667 و یک مادربورد Gigabyte موجوده به همراه Cpu ، جزئیات داخل امضا هست
 
بالا