خریدار مین برد amd am3/am3

samadrashidi

کاربر تازه وارد
خریدار مین برد amd am3/am3


لطفا اگه کسی داره با ذکر مدل قیمت هم بذاره
تـــــــــــــــــــــــــــشکر
 
بالا