خریدار 10 عدد رمRAM کم ظرفیت هر نوعی که باشه

ya_ali_mavla

Registered User
سلام همانطور که توی عنوان معلومه خریدار دائمی ولی فعلا ده عدد رم کم ضرفیت ولی سالم هستیم
هر نوعی که میخواد باشه(میکرو - M2و ...)
ترجیحا زیر 128 باشه چه بهتر چهت تابلوی روان میخوایم
لطفا هرکی داره اعلام کنه
ممنون
یا علی
 
بالا