خریدار mp3 player تا 30 تومن

Hesam1373

Registered User
با سلام خدمت برو بکس :)
همونطور ک معلومه ی دستگاه mp3 میخوام تا قیمت 30 تومن ی چی درس حسابی باشه و باتریشم مشکل نداشته باشه
معامله هم مشهد حضوری باشه بهتره باز بقیه جاها هم ی کاریش میکنیم دیگه :)
 
بالا