@@@@@ خریـــــــــدار مودم ADSL @@@@@

Parsian_Exchanger

محروم از فعالیت تجاری
یک عدد زایکسل p660-RU -11 v2 در حد موجوده 40 ت
 
بالا