خطوط point to point

meli

Registered User
ki midoone khotoote point to point chie
komak konid lotfan
 

knowhow

مدیران قدیمی
خط point to point یک خطی است که از طریق مخابرات بین دفتر شما و یک جای دیگه کشیده می شه و می تونید این دو تا جا رو لینک کنید به هم.
حالا wireless point to point همین کار رو با استفاده از تکنولوژی wireless انجام می ده.
 
بالا