• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

خواندن از فایل متنی و نمایش محتویات آن در لیست باکس

>-->O

همکار بازنشسته
تاریخ عضویت
25 نوامبر 2009
نوشته‌ها
2,530
لایک‌ها
468
محل سکونت
㋡ همین جا ㋡
با این دستور می توانیم یک فایل متنی را باز کینم و خط به خط آن را بخوانیم . البته تاجایی که Enter وارد شده است.

یه Command و یه ListBox به فرم اضافه کنید .
PHP:
Private Sub Command1_Click()
Dim a As String
Open App.Path & "\textfile.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1) = True
Line Input #1, a
List1.AddItem a
Loop
Close #1
End Sub
 
بالا