آژانس هواپیمایی
tanki

دانلود ( اموزش زبان نصرت در 90 روز ) با لینک مستقیم

شروع موضوع توسط hamed01 ‏8 ژانویه 2008 در انجمن آموزش زبانهای خارجی

 1. hamed01

  hamed01 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏26 سپتامبر 2007
  نوشته ها:
  55
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  تهران
  دانلود ( اموزش زبان نصرت در 90 روز ) با لینک مستقیم


  [​IMG]


  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON01-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON02-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON03-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON04-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON05-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON06-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON07-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON08-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON09-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON10-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON11-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON12-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON13-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON14-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON15-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON16-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON17-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON18-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON19-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON20-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON21-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON22-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON23-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON24-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON25-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON26-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON27-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON28-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON29-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON30-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON31-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON32-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON33-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON34-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON35-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON36-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON37-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON38-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON39-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON40-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON41-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON42-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON43-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON44-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON45-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON46-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON47-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON48-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON49-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON50-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON51-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON52-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON53-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON54-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON55-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON56-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON57-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON58-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON59-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON60-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON61-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON62-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON63-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON64-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON65-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON66-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON67-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON68-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON69-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON70-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON71-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON72-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON73-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON74-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON75-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON76-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON77-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON78-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON79-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON80-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON81-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON82-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON83-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON84-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON85-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON86-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON87-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON88-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON89-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3
  http://www.irmovie.ypu.com/movie/nosrat/LESSON90-Nosrat-English-(wWw.IrMovie.Ir).mp3

  [​IMG]
   
 2. آموزش لینک سازی 2018
 3. paymanmj

  paymanmj کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏18 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  277
  تشکر شده:
  0
  اين همون cd اي نيست که بچه ها p30world ميفروشن؟:p:D
   
 4. hamed01

  hamed01 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏26 سپتامبر 2007
  نوشته ها:
  55
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  تهران
  بله درسته نه تنها اونها خیلی های دیگه دارن میفروشن این سی دی رو.
   
 5. ParsEpay

  ParsEpay Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 جولای 2008
  نوشته ها:
  40
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  Tehran
  ممنون:)
   
 6. Just Mohamad

  Just Mohamad کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏7 می 2008
  نوشته ها:
  293
  تشکر شده:
  9
  محل سکونت:
  That you care !
  عکسی که انداختی ماله همین لینکه دیگه؟ منظورم آموزش زبان نصرت 2 است یا 1 ؟
   
 7. Siavash25

  Siavash25 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏1 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  500
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Germany  تاييد ميشه:blush::blush:
   
 8. خرید بیت کوین
 9. Mamylo

  Mamylo کاربر فعال بازیهای کامپیوتری کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏19 مارس 2005
  نوشته ها:
  947
  تشکر شده:
  12
  محل سکونت:
  In the heart of any lover in the world
  فک کنم به خاطر اتمام پهنای باندشه.

  باید تقریباً تا 17 روز دیگه صبر کنیم

  (ماشا... چه قدر از این سایت استفاده میشه! تازه سیزدهم ماهه!)
   
 10. ebinem173

  ebinem173 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏7 نوامبر 2006
  نوشته ها:
  54
  تشکر شده:
  0
  سلام بر دوستان.


  من آموزش نصرت شماره 2 رو دارم کار میکنم. این C D که من دارم متاسفانه 2 تا از درسهاش یعنی شماره:63 و 64 مال نصرت قدیمیه هست یعنی نصرت 1.

  تو اینترنت خیلی Search کردم ولی هرچی بود درسهای 63 و 64 همون قدیمیه بود.

  من استدعا دارم از دوستانی که درسهای 63 و 64 نصرت 2 را دارند برای من و دیگران هم Upload کنند. من به درس 62 رسیدم ولی این دو درس 63 و 64 رو باید حتما بگذرونم چون درسهای آموزش نصرت بهم وابسته اند.


  با سپاس از شما دوستان و همراهان عزیز
   
 11. mayana

  mayana کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏29 آگوست 2012
  نوشته ها:
  1
  تشکر شده:
  0  با سلام به همه
  منم دقیقا همین مشکل رو دارم که در بالا دوستمون بهش اشاره کردن، به درس 63 که رسیدم دیدم متاسفانه ربطی به درسهای گذشته نداره و درس بعدی هم 64 همین مشکل رو داشت از همه بدتر اینکه خیلی بی کیفتیه و اصلا نمیشه متوجه شد.
  :(خواهشا هر کی میتونه در این زمینه کمکی کنه اطلاع بده چون نمیشه قید دو درس رو زد خیلی زحمت کشیدیم که به اینجا رسیدیم.
   
 12. ayma

  ayma کاربر فعال بخش پاتوق کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏3 دسامبر 2011
  نوشته ها:
  917
  تشکر شده:
  3,080
  محل سکونت:
  VB6 & .Net
  اقا من این فایل ها رو داشتم یه بنده خدایی گفت نصرت اشتباه تلفظ می کنه پاکش کردم !
  من دو تا سوال دارم اول اینکه ایا نصرت واقعا" اشنباه تلفظ می کنه یا رفیق من چرند گفته ؟!
  دوم اینکه نصرت امریکایی تلفظ می کنه یا بریتیش ؟
   
 13. kambiz_g

  kambiz_g Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏7 مارس 2007
  نوشته ها:
  1,501
  تشکر شده:
  1,526
 14. spamer*girl

  spamer*girl Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏11 مارس 2010
  نوشته ها:
  71
  تشکر شده:
  3
  محل سکونت:
  آخر دنیا
  ممنون...
   
 15. hologram

  hologram کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏27 ژوئن 2007
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  لینکها خرابن
  آیا هنوز امکانش هست لینکها رو درست کنید یا همه فایلها رو یکجا بزارید واسه دانلود؟
   
 16. khoshtip777

  khoshtip777 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 آگوست 2015
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  سلام به همه دوستان
  کن بعد از چند ماه موفق شدم درس ۶۳ و ۶۴ زبان نصرت رو پیدا کنم
  در سایت نوجوانها یا دانلود کنید
  یا با تاگرام به من پیام بدین تا راهنماییتون کنم
  ۰۹۳۵۳۸۲۴۱۵۴
  باتشکر فراوان ار مدیر که اگر بتواند تین دروس رو پانلود کند و به این سایت اضافه کند

  لینک دانلود

  Vvvvvvvv
   
 17. khoshtip777

  khoshtip777 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 آگوست 2015
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
 18. khoshtip777

  khoshtip777 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏16 آگوست 2015
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  نصرت و
  خانم نصرت و اقای نص ت الان در امریکا هستن
  اگر تلفظی اشتباه باشه که سی دی رو بیرون نمیدادن
  بنظر من الان درس ۸۰ هستم و فیلمهای امریکایی رو که نگاه میکنم تازه میفهمم از نصرت دقیق تر نیست
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل