منتخب بازارچه

دوستان آبروم رفت جلو مشتری کمک کنین

bax mashhad

Registered User
سلام


دیشب سفارش پاپ آپ واسه سایتم از یکی از کاربران فروم همسایه گرفتم

نمیدونم چه مشکلی داره این کد پاپ آپی که گذاشتم کم میندازه براش با اینکه کدش در ظاهر باید با هر بار رفرش و کلیک باز کنه براش


قبل این پاپ اپ سایت وان گیم بود روزی 2 - 3 هزار بازدید ینداخت ولی برا این بنده خدا 500 تا هم ننداخته مطمئتم مشکل از کده چون مثکه فقط تو صفحه اول لود میشه داخل صفحات باز نمیشه

کد اول در تگ head:

<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "firstclickobnlybymorteza";
var vc_url = "http://forum.wp-parsi.com/";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = 800;
var PopHeight = 600;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; domain=.akhjoonbazi.com; path=/"
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca;
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
window.focus()
}
</script>کد زیر جایگزین body:
<body onclick="loadPopup()">

ممنون میشم بگین مشکل از کجاست

آبروم نره جلو طرف
 

SerialDownload.IR

Registered User
بالا