منتخب بازارچه

.....::::سلام مديران سايت::::.....

كم پشت

کاربر تازه وارد
توي فروم پرشين تولز مديران من را يك كاربر ميخوانند و درست هم, همين است و غير از اين اگر باشد, صميميت خود را با كاربر نشان داده اند.
خدايا, ما را ببخش.
عجب دنياي كوچيكيه.
پرشين تولز چند هزار كاربر داره؟
انتظار مديران سايت از كاربرانشان چيست؟
انتظار كاربران از مديران سايت چيست؟
چند كاربر اين سايت براي خودشان فروم سايت جداگانه دارند؟
چند كارير اين سايت, مدير فروم سايت ديگري هستند؟
چند كاربر اين سايت دچار بيماري خود بزرگ بيني هستند؟
اگر يك كاربر با كاربري ديگر دچار مشكل شود چه كسي پيروز است؟
اگر يك كاربر با مدير سايت دچار مشكل شود چه كسي پيروز است؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------
%^$#%،من در اينجا از هيچ كس و سايت اسم نمي برم و اين پست ويرايش نشده است.،×$،،%^
چند روز پيش مثل يك عادت قديمي آومدم F.PT . و كاري كه هميشه ميكردم رو در پيش گرفتم (post reply).
هميه اين مقدمه چيني رو كردم كه اين رو بگم​
اون كساي كه اينجا يك كاربر بيشتر نبودن و طلب باباشونو داشتن و ميومدن اينجا شلنگ تخته ميكردن و همه چيز رو به هم ميريحتن, بعد از اخطار مديرها ناراحت ميشدند- ميرن برا خودشون فروم ميزنند بعد خودشونو جمع عراضال و اوباش خودشونو ميكنند مدير سايت, بعد عقدهاي خودشونو رو -روي كاربراي سايتشون درميارن/ تمام شد.
"اين يك نوار ضبط شده بود"
 

كم پشت

کاربر تازه وارد
من به عنوان يك كاربر پي تي خيلي احساس خوبي دارم (چون اينجا مديران براي كاربر ارزش قاعل ميشن).ودر هيچ ...
 

Gt_Max

Registered User
به نقل از كم پشت :
توي فروم پرشين تولز مديران من را يك كاربر ميخوانند و درست هم, همين است و غير از اين اگر باشد, صميميت خود را با كاربر نشان داده اند.
خدايا, ما را ببخش.
عجب دنياي كوچيكيه.
پرشين تولز چند هزار كاربر داره؟
انتظار مديران سايت از كاربرانشان چيست؟
انتظار كاربران از مديران سايت چيست؟
چند كاربر اين سايت براي خودشان فروم سايت جداگانه دارند؟
چند كارير اين سايت, مدير فروم سايت ديگري هستند؟
چند كاربر اين سايت دچار بيماري خود بزرگ بيني هستند؟
اگر يك كاربر با كاربري ديگر دچار مشكل شود چه كسي پيروز است؟
اگر يك كاربر با مدير سايت دچار مشكل شود چه كسي پيروز است؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------
%^$#%،من در اينجا از هيچ كس و سايت اسم نمي برم و اين پست ويرايش نشده است.،×$،،%^
چند روز پيش مثل يك عادت قديمي آومدم F.PT . و كاري كه هميشه ميكردم رو در پيش گرفتم (post reply).
هميه اين مقدمه چيني رو كردم كه اين رو بگم​
اون كساي كه اينجا يك كاربر بيشتر نبودن و طلب باباشونو داشتن و ميومدن اينجا شلنگ تخته ميكردن و همه چيز رو به هم ميريحتن, بعد از اخطار مديرها ناراحت ميشدند- ميرن برا خودشون فروم ميزنند بعد خودشونو جمع عراضال و اوباش خودشونو ميكنند مدير سايت, بعد عقدهاي خودشونو رو -روي كاربراي سايتشون درميارن/ تمام شد.
"اين يك نوار ضبط شده بود"

شرمنده انگاري اشتباه اومدم... :D
 

black_jack_of_black_city

Registered User
نه همين جاست

اين كم پشت كيه ديگه؟
 
بالا