سوال : چرا ثابت فنر با اینکه خوانده ایم ثابت است اما متغییر است؟

elmonex

محروم از فعالیت تجاری
سوال : چرا ثابت فنر با اینکه خوانده ایم عددی ثابت است اما در آزمایشات متغییر بدتس می آید؟
کسی بلد بود برام پخ کنه جواب رو.
ممنون
 

epsi1on

Registered User
سوال : چرا ثابت فنر با اینکه خوانده ایم عددی ثابت است اما در آزمایشات متغییر بدتس می آید؟
کسی بلد بود برام پخ کنه جواب رو.
ممنون
بدلیل ساده سازی رابطه تغییر مکان فنر و نیروی داخلیش خطی در نظر گرفته میشه که در خیلی مسایل تا حد قابل قبولی هم دقیق هست
 

mysepideh

Registered User
برای تغییر مکانهای خیلی کوچک این رابطه صادق است. ولی برای جابجاییهای بزرگ شاهد تغییر در ساختار خود فنر هستیم و به تبع فنری با ساختار جدید دارای ضریبk متفاوت خواهد بود. به هر حال اینم مثل مساله آونگ که فقط در تقریبهای کم دامنه یک نوسانگر هماهنگ محسوب میشود، برای جابجاییهای کوچک در مقایسه با طول فنر رابطه درستی خواهد بود.
 

amir persian

Registered User
هیچ وقت فنر کاملا ایده ال پیدانمیکنی !
جوابش همینه !!!
 
بالا