منتخب بازارچه

سکه های قدیمی کشور آلمان 13 عدد

وضعیت
موضوع بسته شده است.

albatross.ir

کاربر تازه وارد
امتیاز - 97.3%
109   3   0
3 مدل سکه مختلف 10 سکه تکراری5 عدد ، سکه 10 pfennig مربوط به سال 1950
1 عدد سکه 10 pfennig مربوط به سال 1949
1 عدد سکه 10 pfennig مربوط به سال 1978
1 عدد سکه 50 pfennig مربوط به سال 1950
4 عدد سکه 5 pfennig مربوط به سال 1950
1 عدد سکه 5 pfennig مربوط به سال 1971
تمامی سکه ها تمیز شده و داخل طلق پرس شده اند

قیمت پایه 20 هزار تومان
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا