منتخب بازارچه

شارژ اتوماتیک سیم کارت شما بدن وارد کردن کد شارژ

perans1

Registered User
امتیاز - 0%
0   0   0
شما وقتی کارت شارژ تهیه می کنید، باید برای شارژ حداقل بیست رقم وارد نمایید و اگر کد شارژ را سه بار اشتباه وارد کنید سیم کارت شما قفل میگردد. ولی با تهیه اتوشارژ دیگرلازم نیست کد شارژ وارد نمایید و سیم کارت شما کاملا اتوماتیک شارژ خواهد شد.

اتوشارژ
 
بالا