منتخب بازارچه

عوض کردن هدیونیت 3350 با 7150

ex_man99

Registered User
من تازگی رو ماشین سیستم نصب کردم
همه چیزش رو جنس خوب خریدم و تقریباً سیستم خوبی شده
فقط این ضبط رو از اول داشتم وعوض نکردم
حالا میخوام بدونم با توجه به این که قیمت ضبط حرفه ای خیلی بالاست
اگه ضبط خومو با یه ضبط حرفه ای مثل 7150 عوض کنم چقدر تو تاثیر میزاره تو کیفیت وقدرت صدای خروجی
 
بالا