فایل های صوتی .Caf تبذیل یا اجرای روی کامپیوتر کمککککککککککککککککک

Mohsen69DeviL

Registered User
سلام اقا ما کار مون گیر شده خفا چند تا فایل هست با گوشی ضبط کردن با ای فن دهن من رو سرویس کرده هر کار می کنم نه تبدیل میشه نه اجرا کمک کککککک
 
بالا