برگزیده های پرشین تولز

فروشگاه اینترنتی ماه شاپ

mytrjarat

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2013
نوشته‌ها
21
لایک‌ها
3
این فروشگاه متعلق به موسسه خیریه مهر امام هادی(ع) می باشد
در این فروشگاه کتابها با قیمت پشت جلد برای فروش عرضه می شود.هدف از این فروشگاه درآمدزایی برای موسسه نیست بلکه میخواهیم تا خیرین نیز بتوانند از همین کتابها برای کودکان خود تهیه کنند.البته بلحاظ تبلیغاتی هم این اقدام می تواند باعث جذب خیرین جدیدی برای موسسه شود.
امیدواریم ورود این کتابها به خانه های شما نیز بتواند فضایی زیبا در زندگی کودکانتان ایجاد نماید.
همچنین از خیرین عزیز تقاضا می کنیم اگر کتاب خاصی را جهت اهدا به ایتام عزیز مناسب می دانند به ما معرفی کنند تا در تعداد 300 جلد برای این فرشته های نازنین موسسه خریداری شود.
جهت ورود به فروشگاه کلیک کنید
%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.jpg
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8.jpg

%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9.jpg
%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg


%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7.jpg
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg


%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg
%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1.jpg


%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg
%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA.jpg


%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%87%20%D9%87%D8%A7.jpg
%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%20.jpg


%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D9%BE%D9%84.jpg
%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%202.jpg


%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF%20%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA.jpg
%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%88%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8.jpg


%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%20_1_.jpg
%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%20_2_.jpg


%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%20_3_.jpg
%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%20_4_.jpg


%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA.jpg
%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%DB%8C%D9%86.jpg


%D8%B4%D9%85%D8%B9%20%D9%88%20%DA%A9%D9%BE%D9%84.jpg
%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D9%81%D8%AA.jpg


%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DA%A9.jpg
%D9%82%D9%86%D8%AF%DA%A9.jpg


%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88.jpg
%D9%85%DB%8C%20%D9%85%DB%8C.jpg
 
بالا