فروش تعدادی سکه آمریکا

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Jack_81

Registered User
24022007044.jpg

1 سنت
5 عدد (1978)
4 عدد (1977)
1 عدد (1976)

5 سنت
1 عدد (1977)
2 عدد (1964)

دایم
2 عدد (1977)
3 عدد (1976)
2 عدد (1975)
4 عدد (1974)
2 عدد (1970)
2 عدد (1968)
7 عدد (1967)
1 عدد (1965)

کوارتر دلار
3 عدد (1976)
1 عدد (1971)
1 عدد (1965)

در ضمن سکه های 1 و 2 یورویی و کوارتر دلارهای شما را خریداریم.
 

Jack_81

Registered User
سکه های 1 و 2 یورویی شما را خریداریم.سکه های 1 و 2 یورویی شما را خریداریم.

سکه های 1 و 2 یورو ....
 
Last edited:

gharibehtarin

کاربر تازه وارد
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻣﻦ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻥ ﺳﻜﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﺯﻫﺮﺳﻜﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﻟﻄﻒ ﻛﻦ ﻋﻜﺲ ﺳﻜﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺘﺸﻮﻧﻮﻭﺍﺳﻢ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﻛﻦ

[email protected]
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا