فروش مکان های تبلیغاتی دو سایت + 5 روز اضافه

tibalink

Registered User
مکان های تبلیغاتی دو سایت زیر به شرح زیر واگذار می گردد :
در سایت vatanbox.net
بازدید این سایت در وبسایت نمایان است .
1- لینک شما در لینک باکس وطن باکس بصورت ساده ماهانه + 5 روز اضافه 6 هزار تومان (همراه با پنلی برای دیدن آمار + امکان تغییر 3 بار لینک)
2- لینک شما در لینک باکس وطن باکس بصورت بولد ماهانه + 5 روز اضافه 7 هزار تومان (همراه با پنلی برای دیدن آمار + امکان تغییر 4 بار لینک)
3- لینک شما در لینک باکس وطن باکس بصورت بولد و رنگ دلخواه مورد نظر شما ماهانه + 5 روز اضافه ده هزار تومان (همراه با پنلی برای دیدن آمار + امکان تغییر 6 بار لینک)
4- لینک شما در لینک باکس وطن باکس بصورت بولد ستاره دار و رنگ دلخواه مورد نظر شما ماهانه + 5 روز اضافه پانزده هزار تومان (همراه با پنلی برای دیدن آمار + امکان تغییر 12 بار لینک)
5- لینک شما بصورت کلیکی هر کلیک 60 تومن + 5 کلیک اضافه .
6- لینک شما بصورت ساده مقدار نمایش هر ده هزار بار نمایش + 1000بار نمایش اضافه 1000 تومان .
7- لینک شما بصورت بولد ستاره دار و رنگ مورد نظر شما مقدار نمایش هر ده هزار بار نمایش + 1000بار نمایش اضافه 2000 تومان .

در سایت nabinin.com
بازدید این سایت روزانه بیش از 500 ورودی گوگل و بیش از هزار آی پی در روز آمار از آمارگیر معتبر google analytics .
1- بنر 60*468 در زیر هدر سایت ماهانه 30 هزارتومان + 5 روز اضافه .
2- بنر 60*468 در زیر مطالب سایت ادامه مطلب ماهانه 40 هزارتومان + 5 روز اضافه .
3- بنر 240*120 در دو ستون سمت راست و چپ سایت ماهانه 25 هزار تومان + 5 روز اضافه .
4- بنر در گوشه سایت بصورت متحرک ماهانه 45 هزارتومان .

برای تبلیغات در همین تاپیک پاسخ یا پ.خ بدهید .
 
بالا