منتخب بازارچه

فروش ویژه چند دامنه فوق العاده به قیمت پایین نبینی ضرر کردی***********

hmt51370

Registered User
امتیاز - 100%
6   0   0
فروش ویژه چند دامنه فوق العاده به قیمت پایین

دوستان دامنه های زیر تا تاریخ 1392/6/5به مزایده گذاشته میشه

...................
.
.
.
.
.
.
.
.
دامنه 1:democratic.ir
قیمت پایه :10000
گام افزایشی:1000دامنه 2:psdesign.ir
قیمت پایه:12000
گام افزایشی:1000

ذامنه 3:popupiran.ir
قیمت پایه:7000
گام افزایشی:500

هزینه انتقال با خریدار هست
 
Last edited:

hamsokhan68

Registered User
امتیاز - 100%
4   0   0
فروش ویژه چند دامنه فوق العاده به قیمت پایین

دوستان دامنه های زیر تا پایان هفته 1392/2/29به مزایده گذاشته میشه

...................
.
.
.
.
.
.
.
.
دامنه 1:democratic.ir
قیمت پایه :10000
گام افزایشی:1000دامنه 2:psdesign.ir
قیمت پایه:12000
گام افزایشی:1000

ذامنه 3:popupiran.ir
قیمت پایه:7000
گام افزایشی:500
دامنه سوم دامنه خوبیه.واسه راه اندازی سایت درآمد از پاپ آپ عالیه
 
بالا