منتخب بازارچه

فروش 15 عنوان بازی PS3

amin-scorpion

Registered User
امتیاز - 100%
25   0   0
درود رفقا.
قیمتها پایه بوده و برای تخفیف حداقل 3 عنوان با هم ...
من تهران هستم.
MAG رجیون 2 یه خورده جلوی قاب خوردگی دارد 25
FRACTURE رجیون 2 قیمت 30
FEAR رجیون 2 یه خورده مشمای بازی خوردگی دارد 25
FEAR 2 رجیون 2 قیمت 30
JERICHO رجیون 1 قیمت 30
DARKSECTOR رجیون 1 قیمت 30
CONDEMNED 2 رجیون 2 قیمت 35
MEDAL OF HONOR رجیون 2 قیمت 35
DERT 3 رجیون 2 قیمت 40
BATMAN ARKHAM ASYLUM رجیون 2 قیمت 35
BATMAN ARKHAM CITY رجیون 2 قیمت 45
BULLETSTORM رجیون 3 قیمت 40
DEUX EX LIMITED EDITION رجیون 2 قیمت 40
SOCOM SPECIAL FORCES رجیون 2 قیمت 40
DRAGON AGE II رجیون 3 قیمت 45
برای ارتباط یا پیشنهاد اس فقط.
09197569010


IMAG0085.jpg

DRAGON AGE II

DARKSECTOR

DERT 3

فروخته شدند.
 
Last edited:

amin-scorpion

Registered User
امتیاز - 100%
25   0   0
FRACTURE

BATMAN ARKHAM CITY

BULLETSTORM
هم فروخته شدند.

عناوین باقی مانده :
MAG رجیون 2 یه خورده جلوی قاب خوردگی دارد 25
FEAR رجیون 2 یه خورده مشمای بازی خوردگی دارد 25
FEAR 2 رجیون 2 قیمت 30
JERICHO رجیون 1 قیمت 30
MEDAL OF HONOR رجیون 2 قیمت 35
BATMAN ARKHAM ASYLUM رجیون 2 قیمت 35
SOCOM SPECIAL FORCES رجیون 2 قیمت 40
DRAGONS DOGMA رجیون 2 قیمت 55
 
Last edited:

amin-scorpion

Registered User
امتیاز - 100%
25   0   0
دراگونس دوگما هم فروخته شده.
-----------
عناوینی که مونده:
MAG رجیون 2 یه خورده جلوی قاب خوردگی دارد 25
FEAR رجیون 2 یه خورده مشمای بازی خوردگی دارد 25
FEAR 2 رجیون 2 قیمت 30
JERICHO رجیون 1 قیمت 30
MEDAL OF HONOR رجیون 2 قیمت 35
BATMAN ARKHAM ASYLUM رجیون 2 قیمت 35
SOCOM SPECIAL FORCES رجیون 2 قیمت 40
 
بالا