منتخب بازارچه

قصه ی این اسمایل

h.g.wells

کاربر تازه وارد


هرکی بیاد داستانی که فکر میکنه این اسمایله داره بگه


داستان من :

الف-چند؟
ب- با منید؟
الف- چند ....
ب-چی چند ؟
الف-چند؟
ب-چی آخه ؟
الف- یه رب 8 ؟
ب- نه تروخدا .. بابا ...
الف- چند ....
 

Dariux

کاربر تازه وارد


هرکی بیاد داستانی که فکر میکنه این اسمایله داره بگه


داستان من :

الف-چند؟
ب- با منید؟
الف- چند ....
ب-چی چند ؟
الف-چند؟
ب-چی آخه ؟
الف- یه رب 8 ؟
ب- نه تروخدا .. بابا ...
الف- چند ....>>>>>>>>>>.
 

Dariux

کاربر تازه وارد


5
4
3
2
1
PT FILMS PRESENTS
A DARIUX FILM

- کفترامو دیدی؟
- نه. مگه کفترم دیدن داره؟
- پسر کفترای من فرق دارن!!!
- چه فرقی؟
- بدبخت کفترام سیگار میکشن!!!
- خدایی راست میگی؟؟؟
- به! آره پسر! بیا بریم نشونت بدم!
- کجان؟!
- کفترام تو گاراژمونن. بیا بریم.....

%#$%#%#$%#%#%

THE END
DIRECTOR: DARIUX
 

Romain_Gary

Registered User


5
4
3
2
1
PT FILMS PRESENTS
A DARIUX FILM

- کفترامو دیدی؟
- نه. مگه کفترم دیدن داره؟
- پسر کفترای من فرق دارن!!!
- چه فرقی؟
- بدبخت کفترام سیگار میکشن!!!
- خدایی راست میگی؟؟؟
- به! آره پسر! بیا بریم نشونت بدم!
- کجان؟!
- کفترام تو گاراژمونن. بیا بریم.....

%#$%#%#$%#%#%

THE END
DIRECTOR: DARIUX
جالب بود :)
 
بالا