منتخب بازارچه

:: كتابهاي زبان اصلي ::

arash_kh

کاربر تازه وارد
از كجا مي تونم كتابهاي كامپيوتر زبان اصلي (انگليسي) بگيرم ؟
طبقه سوم پايتخت قديمي كتاباش.
ممنون ميشم راهنمايي كنيد . . .
 

gharibe-ashena

کاربر تازه وارد
شهر كتاب، حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، ط۳
انتشارات خوارزمی، روبروی دانشگاه تهران
Sal Uk، نشانی اش خاطرم نیست.
 
بالا