منتخب بازارچه

كمك در مورد ريدايركت شدن به سايت سازنده قالب

amirj2

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
11 مارس 2013
نوشته‌ها
6
لایک‌ها
0
سلام اين كد رو چند وقت بود استفاده ميكردم ولي مثل اينكه سازنده قالب سايتشو متوقف كرده و سايت من هم به سايت سازنده ريدايركت ميشه و ميگه كه بايد قالب رو بخريد هرچي هم ايميل ميزنم جوابي نميده...كسي هست كمك كنه كه اين كد ريدايركت شدن رو ور دارم ؟ ( به اين سايت ريدايركت ميشه kamyabtheme.ir
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><DocType>

<html>
<head>
<!--- Code By : WwW.Pi3iDL.Com --->
<script>
var roz='raphop.in';
function replaceAll(txt, replace, with_this) {return txt.replace(new RegExp(replace, 'gim'),with_this);}
if(document.domain==roz || document.domain=='www.'+roz ){}
else{
a=replaceAll(document.domain , '[RB:BlogId].r98.ir' , roz);
b=replaceAll(a , '[RB:BlogId].rozfa.ir' , roz);
c=replaceAll(b , '[RB:BlogId].rozfa.com' , roz);
d=replaceAll(c , '[RB:BlogId].rzb.ir' , roz);
e=replaceAll(d , '[RB:BlogId].rozblog.com' , roz);
f=replaceAll(document.URL , document.domain , e );
window.location=f;
}
</script>
<div style="position:fixed; left:-500%"><a href="http://pi3idl.com">Code Center</a></div>
<!--- Code By : WwW.Pi3iDL.Com --->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title>
<meta name="language" content="fa"/>
<link rel="canonical" href="[RB:Blog_Url]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging,[RB:Blog_Url]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="geography" content="Iran">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="country" content="Iran">
<meta name="copyright" content="[RB:Blog_Url]">
<meta name="abstract" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="Copyright" content="CopyRight By © [RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, [RB:BlogId]" />
<meta name="page-topic" content="Web, Site, [RB:BlogId]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Title]">
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description],[RB:Blog_And_Post_Title], [RB:Blog_Title]">
<meta name="googlebot" content="index, follow">
<meta content="all" name="robots">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<meta name="msnbot" content="all" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="title" content="[RB:Blog_Title]" />
<meta http-equiv="designer" content="http;//kamyabtheme.ir" />
<meta http-equiv="web" content="[RB:Blog_Url]" />

33333333
<style>
/* Share Code CSS  */

.sharelink {
width: 385px;
}
.face {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-2.png) bottom;
}
div.face:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-2.png) top;
}
.bala {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-4.png) bottom;
}
div.bala:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-4.png) top;
}
.ff {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-3.png) bottom;
}
div.ff:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-3.png) top;
}
.dg {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-6.png) bottom;
}
div.dg:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-6.png) top;
}
.tu {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-1.png) bottom;
}
div.tu:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-1.png) top;
}
.ad {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-7.png) bottom;
}
div.ad:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-7.png) top;
}
.da {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-5.png) bottom;
}
div.da:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-5.png) top;
}
/* End Code Css Share */
.text4{font-size:8pt; color:#4b4b4b;}
.text4 a{font-size:8pt; color:#4b4b4b;}
.text9{font-size:8pt; color:#241801;}
.text9 a{font-size:8pt; color:#241801;}
.div28{width:700px; float:left; text-align:center; direction:rtl;}
.div29{width:700px; height:30px; float:left;}
a:hover{color: #FF0000;}
a:hover{text-shadow: 0px 0px 1px;}
.post1 img {
background-color: #C3C3C3;
border: 1px solid #737373;
padding: 5px;max-width: 475px;
-moz-border-radius: 15px;
-khtml-border-radius: 15px;
-webkit-border-radius: 15px;
border-radius: 5px;
filter:alpha(opacity=95);opacity:0.95;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=95);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=95)";
}
.post1 img:hover {
background-color: #ccc;
filter:alpha(opacity=100);opacity:1;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=100);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=100)";
}
#username_l{
width:91px;
height:14px;
background: url('http://up-kamyabtheme.ir/bim/161.png') no-repeat;
}
#password_l{
width:91px;
height:14px;
background: url('http://up-kamyabtheme.ir/bim/151.png') no-repeat;
}
</style>


<link href="http://moisrex.rozup.ir/Documents/abzar/loading_style_moisrex.css" rel="stylesheet">
<script>
function moisrex_comment(CommentID,Id_Moisrex_Comment){
  document.getElementById(Id_Moisrex_Comment).innerHTML='<center>در حال بار گذاري ...</center>';
  var xmlhttp;
  if (window.XMLHttpRequest){
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
  else{
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function(){
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
      where_MIR=xmlhttp.responseText;
      replace=where_MIR.substring(where_MIR.indexOf('<div id="frmCmt">'),where_MIR.indexOf('</body>'));
      replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div');
      document.getElementById(Id_Moisrex_Comment).innerHTML='<form method="post" action="[RB:Blog_Url]post/comment/'+CommentID+'" target="moisrex_top_send'+CommentID+'" onsubmit="window.open(\'\',\'moisrex_top_send'+CommentID+'\',\'status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px\');" '+replace2+'</form>';
    }
  }
  xmlhttp.open("GET",'[RB:Blog_Url]post/comment/'+CommentID,true);
  xmlhttp.send();
}
function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}
</script>

</head>
<DIV id="waitDiv" style="VISIBILITY: hidden; direction:rtl; text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:0; float:right; top:0; right:0; width:100px; height:20px; background-color:#28b8ce; color:#000000; font-size:11px;">... Wait Loading </DIV><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 1);</SCRIPT>
</DIV>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir پس زمينه-بک گراند code --><style>
body {
  background: url(http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/bggg.jpg) no-repeat top center;background-color:#000000;background-attachment:fixed;
}

</style>
<body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/bggg.jpg" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">


 <!-- End http://raphop.in/ پس زمينه-بک گراند code -->


<div align="center">
<div class='Nukeshop-body'>
<div align="center">

  <!-- Begin http://raphop.in/ هدر سايت code -->

<img src='http://s3.picofile.com/file/8195900476/HeeD5232222.jpg'http://raphop.in>

  <!-- End http://raphop.in/ هدر سايت code --></div>
 
<div align='center'>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://up-kamyabtheme.ir/bim/style1.css' />
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-1.2.6.min.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-easing-1.3.pack.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-easing-compatibility.1.2.pack.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/coda-slider.1.1.1.pack.js'></script>

<script type='text/javascript'>

var theInt = null;
var , ;
var curclicked = 0;

theInterval = function(cur){
clearInterval(theInt);

if( typeof cur != 'undefined' )
curclicked = cur;

.removeClass('active-thumb');
.eq(curclicked).parent().addClass('active-thumb');
$('.stripNav ul li a').eq(curclicked).trigger('click');

theInt = setInterval(function(){
.removeClass('active-thumb');
.eq(curclicked).parent().addClass('active-thumb');
$('.stripNav ul li a').eq(curclicked).trigger('click');
curclicked++;
if( 6 == curclicked )
curclicked = 0;

}, 3000);
};

$(function(){

$('#main-photo-slider').codaSlider();

= $('.nav-thumb');
= $('.cross-link');


.click(function() {
var = $(this);
theInterval(.parent().attr('href').slice(1) - 1);
return false;
});

theInterval();
});
</script>
<style type='text/css'>
body {
  margin: 0px;
}

.style2 {
  font-face: tahoma;
  font-size: 22px;
  color: #FFFFFF;
}
</style>
</head>
<body dir='ltr'>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي سايت code -->

<div class='menu-bg'>
<div class='menu'><a href='/' target='_top'><span style='color:#fff'>Home</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Forum' ><span style='color:#fff'>Forums</span></a></div>
<div class='menu'><a onClick="javascript:window.open('http://www.google.com/search?q=[RB:Blog_Title]&btnG=Search&sitesearch=http%3A%2F%2F[RB:Blog_Url]&ie=UTF-8&oe=UTF-8','','width=600px,height=500px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)"><span style='color:#fff'>Search</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Register' target='_top'><span style='color:#fff'>Register</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Contact' target='_top'><span style='color:#fff'>Advertising</span></a></div>
<div class='menu'><a href='[RB:Blog_SiteMap_Link]' target='_top'><span style='color:#fff'>SiteMap</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Rss.xml' target='_top'><span style='color:#fff'>Rss</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Contact' ><span style='color:#fff'>Contact</span></a></div>
<div class='menu'><a href='mailto:ايميل مدير' target='_top'><span style='color:#fff'>Email</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/posts' target='_top'><span style='color:#2ab8ce'>Archive</span></a></div>
</div>

<!-- End www.kamyabtheme.ir منوي سايت code --> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir اسلايد سايت code -->

<!--
تنظيمات اسلايد:ابتدا يک صفحه جداگانه در قالبي جداگانه بسازيد و کدهاي موجود در فايل متني
slide
را در آن قرار دهيد وسپس لينک اون صفحه اي رو که ساختيد جايگزين لينک زير که داخل آيفريم هست بکنيد
  -->


<iframe frameborder='0' scrolling='no' width='950' height='500' src='http://www.raphop.rozblog.com/page/SLIDE'></iframe>


 <!-- End raphop.in اسلايد سايت code --></div>
 
<div align='center'>
<img style='margin-top:1px;margin-bottom:1px;' src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/upcoming.png'> <!-- Begin raphop.in Coming-soon code -->

<!--
تنظيمات به زودي:ابتدا يک صفحه جداگانه در قالبي جداگانه بسازيد و کدهاي موجود در فايل متني
Coming-soon
را در آن قرار دهيد وسپس لينک اون صفحه اي رو که ساختيد جايگزين لينک زير که داخل آيفريم هست بکنيد
  -->


<iframe src='http://www.raphop.rozblog.com/page/comingsoon' style='margin-top: 0px;' scrolling='no' width='950' height='248' frameborder='0'></iframe>


<!-- End raphop.in Coming-soon code --></div>
 
<!-- Begin raphop.in آهنگهاي داغ و مشهور code -->

<div align='center'>
<img src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/PA.jpg'>
</div>
<div align='center'>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/1.css'></link>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/32'><img src='http://s6.picofile.com/file/8249324450/Hamishegi_cover3.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Hamishegi<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Redex & Raha Ft Enteha</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/61'><img src='http://s7.picofile.com/file/8258976100/Untit33ed_1.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Nemituni Besh Eshgh Begi<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>ALi Redex</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/55'><img src='http://s6.picofile.com/file/8259983668/p55hoto_2016_07_16_20_29_58.gif' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Bezar Play She Musicam<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Armin 2AFM</span></a></h2>
</div>
</div>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<div style='margin-top:-6px;'>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/68'><img src='http://s6.picofile.com/file/8259984268/photoss_2016_07_16_15_11_29.gif' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Kargardan<br/><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Amir Tataloo</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/48'><img src='http://s6.picofile.com/file/8256337326/mmadcover2.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Delam Shekast <br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Mohammadreza Golzar</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/62''><img src='http://s7.picofile.com/file/8259222050/enteha_cover3.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Roozaye Ghabl <br/><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Amir Enteha</span></a></h2>
</div>
</div>
</div>


<!-- End raphop.in آهنگهاي داغ و مشهور code -->


<!-- Begin raphop.in تبليغات زير هدر code-->


<div align='center'>
<img src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/SP.jpg'>
</div>

<div align='center'><img style='margin-bottom:2px;' src='http://s2.picofile.com/file/8262684076/m227_940200.gif' width='950'></a></div><!-- End raphop.in تبليغات زير هدر code-->


  <div style='background:#fff;'>
  <tr>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="5"></td>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td>
  <table id="Menu" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <td width="5"></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>

<script type="text/javascript" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/blocker.js"></script><!-- Begin raphop.in تبليغات سمت راست code-->

<RB:Text3>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">ADS</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ADS')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ADS" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[-Text3-] </center>  </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Text3>

 <!-- End raphop.in تبليغات سمت راست code--> <!-- Begin raphop.in About Us code-->

<RB:Blog_Profile_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">کمي توضيح ...</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'About Us')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="کمي توضيح ..." style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center><RB:Blog_Photo_Block> <img src="[Profile_Pic]" border=0></RB:Blog_Photo_Block></center><br><br><div align="justify">
    <RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block><br>
    <b> <a href="[RB:Blog_Profile_Link]">پروفايل مدير سايت</a></b></div>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
  <br>
</RB:Blog_Profile_Block>

 <!-- End raphop.in About Us code--> <!-- Begin raphop.in جستجو code-->

<RB:Blog_Search_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">جستجو</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'جستجو')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="جستجو" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><form action="/?search=[Search_Value]" method="post">
<br><center><input value="search" size="15" type="text" name="search" ><br><input value="جستجو" type="submit"></center> 
</form></td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Search_Block>

 <!-- End raphop.in جستجو code--> <!-- Begin raphop.in پيغام کوتاه code-->

<RB:Chat_Box_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">پيغام کوتاه</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'پيغام کوتاه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="پيغام کوتاه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>  <table style="cursor: text;" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">  <tr>   <td height="150">

     <div align="center">
[My_Chat_Box]
<RB:Chat_Submit_Value:ارسال> <RB:Link_Auto_Field_Size:30>
     </div>
   </td>  </tr>  </table>
     <div style="padding: 1px;" align="center" class="content">     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Chat_Box_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir پيغام کوتاه code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir موضوعات code-->

<RB:Blog_Category_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">موضوعات</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'موضوعات')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="موضوعات" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>
<RB:Blog_Category_Loop><p>  <style type="text/css">
.cryboarder{margin:3px;padding:4px;border:solid 1px #d2d3d3;text-align:right;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.cryboarderl:hover{border:solid 1px #d2d3d3;background:#d2d3d3;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;box-shadow:3px 3px 3px #ccc}  </style></p>


<p class="cryboarder">   <span style="font-family:courier new,courier,monospace;"><img width="12" height="12" alt="" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/menu.png" /><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=3 height=0>[Catgory_Title]</font>
</span></strong></span></span></span></p>

<ul><RB:Blog_Sub_Category_Loop>
<li class="cryboarder"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">  <a href="[Catgory_Sub_Link]"><font color="#000000">[Catgory_Sub_Title]</font> [[Catgory_Sub_Posts]]</a></span></li>
</RB:Blog_Sub_Category_Loop></ul></RB:Blog_Category_Loop>
        </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Category_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir موضوعات code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي سمت راست code-->

<RB:Block_Right><RB:Block_Right_Loop>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'[Menu_Title]')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="[Menu_Title]" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>    
<center>
[Menu_Code]
</center><br />
       </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br></RB:Block_Right_Loop><br></RB:Block_Right> <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي سمت راست code-->
<center>
<img id='rgvjoeukapfusizpesgt' style='cursor:pointer' onclick='window.open("http://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=38590&p=xlaomcsidshwpfvlobpd", "Popup","toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30")' alt='logo-samandehi' src='http://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=38590&p=qftiaqgwujynbsiylyma'/>

<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/raphopmusic" target="_blank"><img src="http://s6.picofile.com/file/8259944918/Unti9l56ed_10.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب پربازديد code-->
<RB:Hit_Posts_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">مطالب پربازديد</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب پربازديد')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب پربازديد" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>
<RB:Hit_Posts_Loop>  <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5">  <a href="[Hit_Posts_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><font color="#000000"><b>[Hit_Posts_Title]</b></font></a> بازديد : <b>[Hit_Posts_Count]</b><br></RB:Hit_Posts_Loop>
        </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Hit_Posts_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir مطالب پربازديد code-->

<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=2&prod=642" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=2&prod=574" ></script>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir نويسندگان code-->

<RB:Blog_Authors_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">نويسندگان</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'نويسندگان')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="نويسندگان" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><br><RB:Blog_Authors_Loop>
<IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><font color="#000000"> <b><a href="[Author_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0>[Author_Name] ([Author_Posts])</a></b></font><br>
</RB:Blog_Authors_Loop>

<br>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir آيدي مدير code-->

<RB:Yahoo>
<center>
 <a href="ymsgr:sendim?[Blog_Yid]"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=[Blog_Yid]&m=g&t=14" border="0"></a>
</center>
</RB:Yahoo>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir آيدي مدير code-->

   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Authors_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir نويسندگان code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir صفحات جانبي code-->

<RB:Extra_Page_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">صفحات جانبي</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'صفحات جانبي')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="صفحات جانبي" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Extra_Page_Loop>
    <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><a href="[Extra_Page_Link]"><font color="#000000"><b>[Extra_Page_Title]</b></font></a><br>
</RB:Extra_Page_Loop>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Extra_Page_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir صفحات جانبي code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir پيوند روزانه code-->

<RB:Link_Daily_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">پيوند روزانه</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'پيوند روزانه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="پيوند روزانه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><br><RB:Link_Daily_Loop>
 <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><font color="#000000"><b><a href="[Linkdaily_Url]" title="[Linkdaily_Description]" target="_blank"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0>[Linkdaily_Title] ([Linkdaily_Clicks])</a></b></font>
<br></RB:Link_Daily_Loop>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
</RB:Link_Daily_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir پيوند روزانه code-->

</td><td valign="top">

      <!------------ Begin kamyabtheme.ir بلوک آخرين ارسال هاي انجمن code ------------>
     
<RB:Forum_Posts_Block>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
<table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align = 'center'><span class="CenterBox">آخرين ارسال هاي تالارگفتمان</span></td>
<td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آخرين ارسال هاي تالارگفتمان')" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="آخرين ارسال هاي تالارگفتمان" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td><div id="MTForumBlock">
<table>
<tr class="MTForumfirst">
<td style="width:60%;text-align:center;">عنوان</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">پاسخ</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">بازديد</td>
<td style="width:15%;text-align:center;">آخرين ارسال</td>
</tr>
<RB:Forum_Posts_Loop>
<tr>
<td class="MTForumrowtitle" style="width:60%;height:100%;text-align:right;"><a href="[Forum_Post_Url]"><img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/FBarrow.gif"http://www.98music100.com/><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><font color='#AC0000'>[Forum_Post_Title]</font></a></td>
<td style="width:5%;text-align:center;">[Forum_Post_Count_Answer]</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">[Forum_Post_Hit]</td>
<td style="width:15%;text-align:center;"><font color='#008000'>[Forum_Post_Last_Author]</font></td>
</tr>
</RB:Forum_Posts_Loop>
<style>
#loading{
  border:1px solid #999;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;-moz-box-shadow: 1px 1px 3px gray,-1px -1px gray;box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;padding:10px;text-align:center;vertical-align:middle;display:none;background:#FFF;position:absolute;
}
</style>
<center><div id="loading"><img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/loading1.gif" alt="loading..." title="alt="loading...""></div><center>
</table>
</div>
             
<div id="" align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class=""><RB:Forum_Posts_Page_Block>
<div class="pagination">[Forum_Posts_Code_Ajax]


[Forum_Posts_Page]

</div></RB:Forum_Posts_Page_Block></td>

</tr>
</table>
</div>
</td>
<tr>
               <td height="20" align="center"><a target="_blank" href="/Forum"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> صفحه اول انجمن</a> | <a target="_blank" href="/Forum/Register"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> ثبت نام در انجمن</a> | <a target="_blank" href="/Forum/Login"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> ورود به پنل کاربري</a>
               </td>
              </tr>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 </tr>
 </table><br>
</RB:Forum_Posts_Block>

      <!------------ End kamyabtheme.ir بلوک آخرين ارسال هاي انجمن code ------------>


<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات code-->

  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">| WelCome To [RB:BlogId] Portal |</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'| WelCome To [RB:BlogId] Portal |')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="| WelCome To [RB:BlogId] Portal |" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>    
<font color="#000000"><br />
</font>
   <div align="center"><font color="#000000"><br />
<img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0> جهت اطلاع از تعرفه تبليغات و ارسال آهنگ از طريق ايميل و آيدي زير با ما در تماس باشيد.</font><br />
     </div>
<font color="#000000"><br />
</font>
     <div align="center"> <a href="http://facebook.com/محل لينک فيس بوک مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/facebook.png" alt="98 موزيك در فيس بوك"http://www.98music100.com/></a> <a href="ymsgr:sendim?محل آيدي مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/yahoo.png" alt="98موزيك در ياهو"http://www.98music100.com/></a> <a href="mailto:محل جيميل مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Gmail.png" alt="ايميل 98 موزيك"http://www.98music100.com/></a><br />
<hr />

<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=1&prod=642" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=1&prod=609" ></script>


<RB:Text1>
<br />
<br /><hr><br>
<center> [-Text1-]</center>
<br /></RB:Text1>
     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي وسط بالا code-->
<RB:Block_Center>
<RB:Block_Center_Loop>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آخرين زيرنويس ها')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="آخرين زيرنويس ها" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align="center"> [Menu_Code]<br />
     </div>
<br />
<br />
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Block_Center_Loop><br>
</RB:Block_Center>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي وسط بالا code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir ارتباط با ما code-->
<RB:Contact_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">ارتباط با ما</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ارتباط با ما')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ارتباط با ما" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align="center"> <center>
[Contact_Form]<br>
<RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام> <RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
<RB:Contact_Field_Size:20>
</center><br />
     </div>
<br />
<br />
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Contact_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir ارتباط با ما code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir ثبت نام code-->

<RB:Register_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">ثبت نام</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ثبت نام')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ثبت نام" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Reg_Field_Size:40>
<RB:Reg_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Reset_Value:پاک کردن>
[Register_Form]
<p></p>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>

</RB:Register_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir ثبت نام code-->

<ROZBLOG>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطلب وسط code-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tr>
<td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/postbox.png">
<table border="0" width="554" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td align="left"><a class="TableTitle" href="[Post_Link]"><span style='color:#fff;'>[Post_Title] </span></a>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

<td style="border: 1px solid #cdcdcd">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<RB:Post_Image>
<img src='[Post_Image_Url]' border='0' alt='موزيک ايراني' title='' align='right' hspace='0'></a></RB:Post_Image>

<p align="justify"><div align="center">
<div class='post1'>[Post_Content]<br>
<center id="MoIsRex[PostId]Id">
<br /><div style="position:absolute;top:-5000%;"><a href="http://moisrex.rozblog.com/">کدستان</a></div><button class="AddPost" onclick="moisrex_comment('[PostId]','MoIsRex[PostId]Id');">ارسال نظر سريع</button><br /></center></div></div>

<RB:Post_Cat_Block><font color="#0470B4"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/category.gif"> <font class="Cate">دسته بندي: موزيک ايراني</font></font><RB:Post_Cat_Loop> <a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a> , </RB:Post_Cat_Loop>
<br>
</RB:Post_Cat_Block>
<br />
<RB:Only_More_Post>
<center>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات داخل مطب code-->

 <a href='/Contact' target='_blank' title='متن شما ...'> <img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/a6762_436x65.gif'></a>

<!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات داخل مطب code-->


<br><table border="0" cellpadding="0" width="385"><tbody><tr><td>
<div class="sharelink">
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="face"></div></a>
<a href="https://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="bala"></div></a>
<a href="http://friendfeed.com/?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="ff"></div></a>
<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" &imageurl=" target="_blank"><div class="dg"></div></a>
<a href="http://twitter.com/home?status=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="tu"></div></a>
<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="ad"></div></a>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="da"></div></a>
</div></td></tr></tbody></table></center>

</RB:Only_More_Post>


<br>
<b>
<Post_Tags_Block> <img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/tag.png' > برچسب ها :
<Post_Tags>  <a href="<-PostTagsUrl->"><-PostTagsTitle-></a> , </Post_Tags>
<br>
</Post_Tags_Block>
<br />
</p>
</td>
</tr>
</table>

<tr>
<td bgcolor="#cdcdcd">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td width="2">
<img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/under.gif" width="0" height="0"></td>

<td align="center"><RB:Post_Date_Block><font class="statnews">
<img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/date.png' align="absbottom">[Post_Date]
</font></RB:Post_Date_Block></td>
<td align="center"><RB:Post_Hit_Block><font color="#3b5998"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/hits.gif"> <font class="Visit">بازديد : [Post_Hit] بار <font color="#406500"></font></RB:Post_Hit_Block></td>
<td align="center"><RB:Post_Comment_Block> <a href="[Post_Comment_Url]"><span class="statnews" title="([Post_Comment_Count])نظر دهيد!">نظرات</span><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0> <img border="0" SRC="http://up-kamyabtheme.ir/bim/comment.gif" width="14" height="11" alt="نظر دهيد!"></a></RB:Post_Comment_Block>   </td>
<td align="center"><RB:Post_Author_Block> <font class="topp">نويسنده : <a href="[Post_Author_Link]"> [Post_Author] </a></font></RB:Post_Author_Block></td>
</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
<td bgcolor="#f0f0f0" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">
<table width="100%">
<td align="right"><a href="[Post_Link]"><img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/dl.jpg"></a></td>
<style>
.star-rating, .star-rating a:hover, .star-rating a:active, .star-rating .current-rating{ background: url(http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/starrating.gif) left -1000px repeat-x;direction:rtl ;cursor:pointer} .star-rating{ position:relative; width:75px; height:25px; overflow:hidden; list-style:none; margin:0; padding:0; background-position: left top;direction:rtl } .star-rating li{ display: inline; } .star-rating a, .star-rating .current-rating{ position:absolute; top:0; left:0; text-indent:-1000em; height:25px; line-height:25px; outline:none; overflow:hidden; border: none; } .star-rating a:hover, .star-rating a:active{ background-position: left bottom; } .star-rating a.one-star{ width:20%; z-index:6; } .star-rating a.two-stars{ width:40%; z-index:5; } .star-rating a.three-stars{ width:60%; z-index:4; } .star-rating a.four-stars{ width:80%; z-index:3; } .star-rating a.five-stars{ width:100%; z-index:2; } .star-rating .current-rating{ z-index:1; background-position: left center; }

</style><RB:Post_Rate_Block>
<td width="125"><div id="">
<ul id="" class="star-rating" title=" نتيجه : [Post_Rate_Result] امتياز توسط [Post_Rate_Count] نفرمجموع امتياز : [Post_Rate_Total]">
<li class="current-rating" style="width:100px;"></li>
<RB:Post_Rate_Pic_Url:http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/starrating.gif>
<RB:Post_Rate_Pic_Size:25>
[Post_Rate]
</ul>
</div>
</td></RB:Post_Rate_Block>
</tr>
</table>

 <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/postbox-bt.png" height="10">
 </td>
 </tr>
 </table>

<br> <!-- End www.kamyabtheme.ir انتها ارسال مطلب code -->

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code-->
<RB:Related_Posts_Block>
<br>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>   </td>
  </tr>
</tbody>  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td><p><font color="#666666"><span style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8pt">مرتبط با
موضوع :</span></font></p><RB:Related_Posts_Loop><font class="content"> <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li1.gif" border="0"><b> <a href="[Related_Post_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>[Related_Post_Title]</a><br></b> </font></RB:Related_Posts_Loop>

   </td>
  </tr>
</tbody>  </table>
   </td>
  </tr>
</tbody>  </table><br>

</RB:Related_Posts_Block>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code -->

</ROZBLOG>
<br>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir نظرات code-->
  <RB:Comment_Block>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
<table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
 <td>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align = 'center'><span class="CenterBox">| نظرات |</span> </td>
<td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'| WelCome To 98 Music Portal |')" src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/7px.gif" width="9" height="9"> </td>
</tr>
</table>
 </td>
</tr>
</table>
 </td>
</tr>
<tr>
<td id="| WelCome To 98 Music Portal |" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
<table border="0" width="100%">
<tr>
 <td>

<p>
  <RB:Comment_Form_Block>
<RB:Comment_Field_Size:40>
<RB:Comment_Field_Style:Font:9pt tahoma>
<RB:Comment_Button_Style:>
<RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
<RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن >
[Comment_Form]
</RB:Comment_Form_Block>

<br><br><RB:Comment_Display_Block>
<RB:Comment_Display_Loop><br>
<table style="font:9pt tahoma;" class="meloodiuos" cellpadding="0" cellspacing="0" height="108" width="556">  <!-- MSTableType="nolayout" -->
<tbody><tr>
<td height="26" width="0%"> </td>
<td colspan="3" height="26" width="1184">اين نظر توسط <a href="[Comment_Web]" target="_blank"><b>[Comment_Author]</b></a> در تاريخ [Comment_Date] و [Comment_Time] دقيقه ارسال شده است</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#808080" height="1" width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td height="53" width="10"> </td>
<td height="53" valign="middle" width="60">
<p align="center">[Comment_Gavator]</p></td>
<td bgcolor="#808080" height="53" width="1">   </td>
<td height="53" width="446"> [Comment_Content]</td>
</tr>
</tbody></table><br>
<br></RB:Comment_Display_Loop></RB:Comment_Display_Block>

<RB:Comment_Page><br>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:9pt tahoma">
<tr>
<td>
<div align="right" dir="rtl"><div class="pagination">[Comment_Page]</div></td>
</tr>
</table>
</RB:Comment_Page>
</p>
 </td>
  </tr>
 </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
 </table><br>
</RB:Comment_Block>

<!-- End www.kamyabtheme.ir نظرات code-->

<br>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir صفحات ديگر code-->

<RB:Blog_Page_Block>

  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>


   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Table_title_bg.gif">  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align = "center"> تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]     <div class="pagination">[Blog_Page]     </div>
     </div>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table></RB:Blog_Page_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir صفحات ديگر code-->

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب گذشته code-->

<RB:Blog_Last_Posts_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">مطالب گذشته</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب گذشته')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب گذشته" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>  <table border="0" width="100%">
<RB:Blog_Last_Posts_Loop>
  <tr>   <td valign="top"><strong><big>...</big></strong><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0> <a href="[Last_Post_Url]"><font color="#000000"><b>[Last_Post_Title]</b></font><br></a>   </td>  </tr>
</RB:Blog_Last_Posts_Loop>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Last_Posts_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir مطالب گذشته code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي وسط پايين code-->
<RB:Block_Down>
<RB:Block_Down_Loop>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ابر برچسب ها')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ابر برچسب ها" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[Menu_Code] </center>  </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Block_Down_Loop><br>

</RB:Block_Down>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي وسط پايين code-->


<script type="text/javascript" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/ajax.js"></script>


<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات چپ code-->

<RB:Text2>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">A-D-S </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'A-D-S')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="A-D-S" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[-Text2-]<center>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Text2>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات چپ code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir خبرنامه code-->

<RB:Blog_Mail_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">خبرنامه </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'خبرنامه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="خبرنامه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><p style='text-align: center;'>با نوشتن ايميل خود در کادر زير و فشردن دکمه ثبت ، جديدترين مطالب سايت را در ايميل خود دريافت نماييد</p>
<p style='text-align: center;'>
<img alt='خبرنامه ' title='خبرنامه' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/rssfeed.jpg' style='width: 150px; height: 143px;' />
</p>

<form style='border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;' action='' method='post' target='mailform'>

<p>ايميل خود را وارد نماييد</p>

<p><input type='text' style='width:140px' size="25" name='blogmail'/></p>
<input type='submit' name='sub' value=' ثبت ايميل ' />
</form>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Blog_Mail_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir خبرنامه code-->

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir عضويت سريع code-->

<RB:Reg_Fast_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">عضويت سريع</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'عضويت سريع')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="عضويت سريع" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align='right'>
<RB:Reg_Fast_Field_Size:15>
<RB:Reg_Fast_Field_Style:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
[Reg_Fast_Form]
     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Reg_Fast_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir عضويت سريع code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir كانال هنرمندان code-->

<RB:Blog_Mail_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">كانال هنرمندان </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'خبرنامه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="خبرنامه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><p style="text-align: center;">براي پيوستن به <span style="color: #3366ff;">كانال</span> <span style="color: #3366ff;">هنرمندان</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">كليك</span> كنيد</p>
<p style="text-align: center;"> </p>

<p style="text-align: center;"><strong>Amir Tataloo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/amirtataloo7" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258902968/tataloo.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Ardalan Tome</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/ArdalanTomeh" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s7.picofile.com/file/8258903550/tome.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Reza Pishro</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/pishroofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258904176/pishro.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Wantons</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/thewantonsofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s7.picofile.com/file/8258904642/wantons.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p><p style="text-align: center;"><strong>ALi Redex</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/ali_redex" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258900750/redex5.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>

<p style="text-align: center;"><strong>Amir Enteha</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/entehaofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258884342/enteha33.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>

<form style='border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;' action='' method='post' target='mailform'>

<p>براي درج كانال خود از قسمت ارتباط با ما درخواست دهيد</p>


</form>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Blog_Mail_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir كانال هنرمندان code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir آمار کاربران code-->
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">آمار کاربران </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آمار کاربران')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="آمار کاربران" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><div id="">???

<RB:Form_Login_Block>
 <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/user.gif"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>
خوش آمديد ميهمان<hr noshade=""> <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li.gif" align="absmiddle">
 <a href="[RB:Blog_Register_Link]">عضو شويد</a><br>
 <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li.gif" align="absmiddle">
 <a href="[RB:Blog_Forget_Link]">ارسال کلمه عبور</a><br><br>

<RB:Login_Field_Size:15>
<RB:Login_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Login_Submit_Value:ورود به سايت>
[Login_Form] <br></RB:Form_Login_Block>

  <table border="0">
<tbody>  <tr>   <td>
<hr>


<RB:If_Login_Block>  <img src="http://rozblog.com/weblog/file/images/icon_user.gif"><b>منوي کاربري </b><br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0> خوش آمدي : [Login_Name]<br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0> آخرين ورود:[Login_Date_Last]<br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0>نام کاربري : [Login_Username]</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0>  <a href="/Panel"> پنل کاربري</A><BR>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="[Login_Profile]">مشاهده پروفايل</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="/New_Post">ارسال پست جديد</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="/Edit_Profile">ويرايش پروفايل</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="[RB:Blog_Logout_Link]">خروج از سايت</A><br>
   </RB:If_Login_Block></td>
  </tr>
  </table>
<hr>
<RB:Counter_Block>
 <a href="/#" title="نمايش آمار سايت">
     <div class="">
 <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/easymoblog.png" border="0" width="15" height="15"></a> <b>آمار مطالب</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل مطالب : <b>[Blog_Posts]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل نظرات : <b>[Blog_Comments]</b>
<hr>
 <a href="/#" title="نمايش آمار سايت">  <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/stats.gif" border="0" width="15" height="15"></a></font> <b>آمار کاربران</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> افراد آنلاين : <b>[Online]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> تعداد اعضا : <b>[Blog_User]</b><br />
<hr>
 <a href="/" title="کاربران آنلاين">  <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/online.gif" border="0" width="15" height="15"></a></font> <b>کاربران آنلاين</b><br /><br />
     <div style="border: 0pt none; height: 100px; width: 100%; overflow: auto;"><b> کاربران آنلاين: [Online_User]<br></b>
      <div style="border:1px solid #cccccc;margin-top:3px;"><div style="margin:2px;"><RB:Forum_Online_Block>

<RB:Blog_Online_Loop>  <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a class="tooltip" href="[Online_Url]">[Online_Title]</A>
</RB:Blog_Online_Loop>
</RB:Forum_Online_Block>     </div></div>     </div>
<br />
<hr>
 <a href="/#" title="آمار بازديد">  <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/icon_servertime.png" border="0" width="16" height="16"></a></font> <b>آمار بازديد</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد امروز : <b>[Today] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بارديد ديروز : <b>[Yesterday]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد هفته : <b>[Week]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد ماه : <b>[Month] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد سال : <b>[Year]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد کلي : <b>[All] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> ورودي گوگل امروز : <b>[Google_Day] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> ورودي گوگل ديروز : <b>[Google_Yesterday] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> آِ ي پي : <b>[IP] </b><br />
<img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> مرورگر : <b>[Browser] </b><br />
<img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> سيستم عامل : <b>[Windows] </b><br />
<br />
<hr>
<RB:Custom_Html_Block>
<center>
[RB:Blog_Custom_Html]
</center>
</RB:Custom_Html_Block>


</RB:Counter_Block>


     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>

  </table>

  <br>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir آمار کاربران code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب تصادفي code-->

<RB:Rand_Posts_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">مطالب تصادفي</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب تصادفي')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب تصادفي" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Rand_Posts_Loop>

  <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=3 height=0><a href="[Rand_Posts_Link]"><font color="#000000"><b>[Rand_Posts_Title]</b></font></a><br>
    
</RB:Rand_Posts_Loop>
 
بالا