منتخب بازارچه

كمك در مورد ريدايركت شدن به سايت سازنده قالب

amirj2

کاربر تازه وارد
سلام اين كد رو چند وقت بود استفاده ميكردم ولي مثل اينكه سازنده قالب سايتشو متوقف كرده و سايت من هم به سايت سازنده ريدايركت ميشه و ميگه كه بايد قالب رو بخريد هرچي هم ايميل ميزنم جوابي نميده...كسي هست كمك كنه كه اين كد ريدايركت شدن رو ور دارم ؟ ( به اين سايت ريدايركت ميشه kamyabtheme.ir
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><DocType>

<html>
<head>
<!--- Code By : WwW.Pi3iDL.Com --->
<script>
var roz='raphop.in';
function replaceAll(txt, replace, with_this) {return txt.replace(new RegExp(replace, 'gim'),with_this);}
if(document.domain==roz || document.domain=='www.'+roz ){}
else{
a=replaceAll(document.domain , '[RB:BlogId].r98.ir' , roz);
b=replaceAll(a , '[RB:BlogId].rozfa.ir' , roz);
c=replaceAll(b , '[RB:BlogId].rozfa.com' , roz);
d=replaceAll(c , '[RB:BlogId].rzb.ir' , roz);
e=replaceAll(d , '[RB:BlogId].rozblog.com' , roz);
f=replaceAll(document.URL , document.domain , e );
window.location=f;
}
</script>
<div style="position:fixed; left:-500%"><a href="http://pi3idl.com">Code Center</a></div>
<!--- Code By : WwW.Pi3iDL.Com --->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title>
<meta name="language" content="fa"/>
<link rel="canonical" href="[RB:Blog_Url]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging,[RB:Blog_Url]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="geography" content="Iran">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="country" content="Iran">
<meta name="copyright" content="[RB:Blog_Url]">
<meta name="abstract" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="Copyright" content="CopyRight By © [RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, [RB:BlogId]" />
<meta name="page-topic" content="Web, Site, [RB:BlogId]">
<meta name="subject" content="[RB:Blog_Title]">
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description],[RB:Blog_And_Post_Title], [RB:Blog_Title]">
<meta name="googlebot" content="index, follow">
<meta content="all" name="robots">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<meta name="msnbot" content="all" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="title" content="[RB:Blog_Title]" />
<meta http-equiv="designer" content="http;//kamyabtheme.ir" />
<meta http-equiv="web" content="[RB:Blog_Url]" />

33333333
<style>
/* Share Code CSS  */

.sharelink {
width: 385px;
}
.face {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-2.png) bottom;
}
div.face:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-2.png) top;
}
.bala {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-4.png) bottom;
}
div.bala:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-4.png) top;
}
.ff {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-3.png) bottom;
}
div.ff:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-3.png) top;
}
.dg {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-6.png) bottom;
}
div.dg:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-6.png) top;
}
.tu {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-1.png) bottom;
}
div.tu:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-1.png) top;
}
.ad {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-7.png) bottom;
}
div.ad:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-7.png) top;
}
.da {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-5.png) bottom;
}
div.da:hover {
width: 55px;
height: 35px;
display: block;
float: right;
background: url(http://up-kamyabtheme.ir/bim/share-5.png) top;
}
/* End Code Css Share */
.text4{font-size:8pt; color:#4b4b4b;}
.text4 a{font-size:8pt; color:#4b4b4b;}
.text9{font-size:8pt; color:#241801;}
.text9 a{font-size:8pt; color:#241801;}
.div28{width:700px; float:left; text-align:center; direction:rtl;}
.div29{width:700px; height:30px; float:left;}
a:hover{color: #FF0000;}
a:hover{text-shadow: 0px 0px 1px;}
.post1 img {
background-color: #C3C3C3;
border: 1px solid #737373;
padding: 5px;max-width: 475px;
-moz-border-radius: 15px;
-khtml-border-radius: 15px;
-webkit-border-radius: 15px;
border-radius: 5px;
filter:alpha(opacity=95);opacity:0.95;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=95);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=95)";
}
.post1 img:hover {
background-color: #ccc;
filter:alpha(opacity=100);opacity:1;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=100);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=100)";
}
#username_l{
width:91px;
height:14px;
background: url('http://up-kamyabtheme.ir/bim/161.png') no-repeat;
}
#password_l{
width:91px;
height:14px;
background: url('http://up-kamyabtheme.ir/bim/151.png') no-repeat;
}
</style>


<link href="http://moisrex.rozup.ir/Documents/abzar/loading_style_moisrex.css" rel="stylesheet">
<script>
function moisrex_comment(CommentID,Id_Moisrex_Comment){
  document.getElementById(Id_Moisrex_Comment).innerHTML='<center>در حال بار گذاري ...</center>';
  var xmlhttp;
  if (window.XMLHttpRequest){
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
  else{
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function(){
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
      where_MIR=xmlhttp.responseText;
      replace=where_MIR.substring(where_MIR.indexOf('<div id="frmCmt">'),where_MIR.indexOf('</body>'));
      replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div');
      document.getElementById(Id_Moisrex_Comment).innerHTML='<form method="post" action="[RB:Blog_Url]post/comment/'+CommentID+'" target="moisrex_top_send'+CommentID+'" onsubmit="window.open(\'\',\'moisrex_top_send'+CommentID+'\',\'status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px\');" '+replace2+'</form>';
    }
  }
  xmlhttp.open("GET",'[RB:Blog_Url]post/comment/'+CommentID,true);
  xmlhttp.send();
}
function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}
</script>

</head>
<DIV id="waitDiv" style="VISIBILITY: hidden; direction:rtl; text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:0; float:right; top:0; right:0; width:100px; height:20px; background-color:#28b8ce; color:#000000; font-size:11px;">... Wait Loading </DIV><SCRIPT>showWaitm('waitDiv', 1);</SCRIPT>
</DIV>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir پس زمينه-بک گراند code --><style>
body {
  background: url(http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/bggg.jpg) no-repeat top center;background-color:#000000;background-attachment:fixed;
}

</style>
<body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/bggg.jpg" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">


 <!-- End http://raphop.in/ پس زمينه-بک گراند code -->


<div align="center">
<div class='Nukeshop-body'>
<div align="center">

  <!-- Begin http://raphop.in/ هدر سايت code -->

<img src='http://s3.picofile.com/file/8195900476/HeeD5232222.jpg'http://raphop.in>

  <!-- End http://raphop.in/ هدر سايت code --></div>
 
<div align='center'>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://up-kamyabtheme.ir/bim/style1.css' />
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-1.2.6.min.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-easing-1.3.pack.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/jquery-easing-compatibility.1.2.pack.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/coda-slider.1.1.1.pack.js'></script>

<script type='text/javascript'>

var theInt = null;
var , ;
var curclicked = 0;

theInterval = function(cur){
clearInterval(theInt);

if( typeof cur != 'undefined' )
curclicked = cur;

.removeClass('active-thumb');
.eq(curclicked).parent().addClass('active-thumb');
$('.stripNav ul li a').eq(curclicked).trigger('click');

theInt = setInterval(function(){
.removeClass('active-thumb');
.eq(curclicked).parent().addClass('active-thumb');
$('.stripNav ul li a').eq(curclicked).trigger('click');
curclicked++;
if( 6 == curclicked )
curclicked = 0;

}, 3000);
};

$(function(){

$('#main-photo-slider').codaSlider();

= $('.nav-thumb');
= $('.cross-link');


.click(function() {
var = $(this);
theInterval(.parent().attr('href').slice(1) - 1);
return false;
});

theInterval();
});
</script>
<style type='text/css'>
body {
  margin: 0px;
}

.style2 {
  font-face: tahoma;
  font-size: 22px;
  color: #FFFFFF;
}
</style>
</head>
<body dir='ltr'>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي سايت code -->

<div class='menu-bg'>
<div class='menu'><a href='/' target='_top'><span style='color:#fff'>Home</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Forum' ><span style='color:#fff'>Forums</span></a></div>
<div class='menu'><a onClick="javascript:window.open('http://www.google.com/search?q=[RB:Blog_Title]&btnG=Search&sitesearch=http%3A%2F%2F[RB:Blog_Url]&ie=UTF-8&oe=UTF-8','','width=600px,height=500px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)"><span style='color:#fff'>Search</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Register' target='_top'><span style='color:#fff'>Register</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Contact' target='_top'><span style='color:#fff'>Advertising</span></a></div>
<div class='menu'><a href='[RB:Blog_SiteMap_Link]' target='_top'><span style='color:#fff'>SiteMap</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Rss.xml' target='_top'><span style='color:#fff'>Rss</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/Contact' ><span style='color:#fff'>Contact</span></a></div>
<div class='menu'><a href='mailto:ايميل مدير' target='_top'><span style='color:#fff'>Email</span></a></div>
<div class='menu'><a href='/posts' target='_top'><span style='color:#2ab8ce'>Archive</span></a></div>
</div>

<!-- End www.kamyabtheme.ir منوي سايت code --> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir اسلايد سايت code -->

<!--
تنظيمات اسلايد:ابتدا يک صفحه جداگانه در قالبي جداگانه بسازيد و کدهاي موجود در فايل متني
slide
را در آن قرار دهيد وسپس لينک اون صفحه اي رو که ساختيد جايگزين لينک زير که داخل آيفريم هست بکنيد
  -->


<iframe frameborder='0' scrolling='no' width='950' height='500' src='http://www.raphop.rozblog.com/page/SLIDE'></iframe>


 <!-- End raphop.in اسلايد سايت code --></div>
 
<div align='center'>
<img style='margin-top:1px;margin-bottom:1px;' src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/upcoming.png'> <!-- Begin raphop.in Coming-soon code -->

<!--
تنظيمات به زودي:ابتدا يک صفحه جداگانه در قالبي جداگانه بسازيد و کدهاي موجود در فايل متني
Coming-soon
را در آن قرار دهيد وسپس لينک اون صفحه اي رو که ساختيد جايگزين لينک زير که داخل آيفريم هست بکنيد
  -->


<iframe src='http://www.raphop.rozblog.com/page/comingsoon' style='margin-top: 0px;' scrolling='no' width='950' height='248' frameborder='0'></iframe>


<!-- End raphop.in Coming-soon code --></div>
 
<!-- Begin raphop.in آهنگهاي داغ و مشهور code -->

<div align='center'>
<img src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/PA.jpg'>
</div>
<div align='center'>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/1.css'></link>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/32'><img src='http://s6.picofile.com/file/8249324450/Hamishegi_cover3.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Hamishegi<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Redex & Raha Ft Enteha</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/61'><img src='http://s7.picofile.com/file/8258976100/Untit33ed_1.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Nemituni Besh Eshgh Begi<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>ALi Redex</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/55'><img src='http://s6.picofile.com/file/8259983668/p55hoto_2016_07_16_20_29_58.gif' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Bezar Play She Musicam<br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Armin 2AFM</span></a></h2>
</div>
</div>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<div style='margin-top:-6px;'>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/68'><img src='http://s6.picofile.com/file/8259984268/photoss_2016_07_16_15_11_29.gif' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a>Kargardan<br/><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Amir Tataloo</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/48'><img src='http://s6.picofile.com/file/8256337326/mmadcover2.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Delam Shekast <br /><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Mohammadreza Golzar</span></a></h2>
</div>
</div>
<div class='catman_image_big1'>
<a href='http://raphop.in/post/62''><img src='http://s7.picofile.com/file/8259222050/enteha_cover3.jpg' class='catman_image_big1.largeimg1 img1'></a>
<div class='catman_txt1'>
<h2 class='titr1'><a> Roozaye Ghabl <br/><span style='color:#c0c0c0;font:normal 13px 'tahoma';'>Amir Enteha</span></a></h2>
</div>
</div>
</div>


<!-- End raphop.in آهنگهاي داغ و مشهور code -->


<!-- Begin raphop.in تبليغات زير هدر code-->


<div align='center'>
<img src='http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/SP.jpg'>
</div>

<div align='center'><img style='margin-bottom:2px;' src='http://s2.picofile.com/file/8262684076/m227_940200.gif' width='950'></a></div><!-- End raphop.in تبليغات زير هدر code-->


  <div style='background:#fff;'>
  <tr>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="5"></td>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td>
  <table id="Menu" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <td width="5"></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>

<script type="text/javascript" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/blocker.js"></script><!-- Begin raphop.in تبليغات سمت راست code-->

<RB:Text3>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">ADS</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ADS')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ADS" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[-Text3-] </center>  </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Text3>

 <!-- End raphop.in تبليغات سمت راست code--> <!-- Begin raphop.in About Us code-->

<RB:Blog_Profile_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">کمي توضيح ...</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'About Us')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="کمي توضيح ..." style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center><RB:Blog_Photo_Block> <img src="[Profile_Pic]" border=0></RB:Blog_Photo_Block></center><br><br><div align="justify">
    <RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block><br>
    <b> <a href="[RB:Blog_Profile_Link]">پروفايل مدير سايت</a></b></div>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
  <br>
</RB:Blog_Profile_Block>

 <!-- End raphop.in About Us code--> <!-- Begin raphop.in جستجو code-->

<RB:Blog_Search_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">جستجو</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'جستجو')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="جستجو" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><form action="/?search=[Search_Value]" method="post">
<br><center><input value="search" size="15" type="text" name="search" ><br><input value="جستجو" type="submit"></center> 
</form></td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Search_Block>

 <!-- End raphop.in جستجو code--> <!-- Begin raphop.in پيغام کوتاه code-->

<RB:Chat_Box_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">پيغام کوتاه</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'پيغام کوتاه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="پيغام کوتاه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>  <table style="cursor: text;" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">  <tr>   <td height="150">

     <div align="center">
[My_Chat_Box]
<RB:Chat_Submit_Value:ارسال> <RB:Link_Auto_Field_Size:30>
     </div>
   </td>  </tr>  </table>
     <div style="padding: 1px;" align="center" class="content">     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Chat_Box_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir پيغام کوتاه code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir موضوعات code-->

<RB:Blog_Category_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">موضوعات</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'موضوعات')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="موضوعات" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>
<RB:Blog_Category_Loop><p>  <style type="text/css">
.cryboarder{margin:3px;padding:4px;border:solid 1px #d2d3d3;text-align:right;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.cryboarderl:hover{border:solid 1px #d2d3d3;background:#d2d3d3;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;box-shadow:3px 3px 3px #ccc}  </style></p>


<p class="cryboarder">   <span style="font-family:courier new,courier,monospace;"><img width="12" height="12" alt="" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/menu.png" /><span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#000000"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=3 height=0>[Catgory_Title]</font>
</span></strong></span></span></span></p>

<ul><RB:Blog_Sub_Category_Loop>
<li class="cryboarder"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">  <a href="[Catgory_Sub_Link]"><font color="#000000">[Catgory_Sub_Title]</font> [[Catgory_Sub_Posts]]</a></span></li>
</RB:Blog_Sub_Category_Loop></ul></RB:Blog_Category_Loop>
        </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Category_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir موضوعات code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي سمت راست code-->

<RB:Block_Right><RB:Block_Right_Loop>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'[Menu_Title]')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="[Menu_Title]" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>    
<center>
[Menu_Code]
</center><br />
       </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br></RB:Block_Right_Loop><br></RB:Block_Right> <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي سمت راست code-->
<center>
<img id='rgvjoeukapfusizpesgt' style='cursor:pointer' onclick='window.open("http://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=38590&p=xlaomcsidshwpfvlobpd", "Popup","toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30")' alt='logo-samandehi' src='http://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=38590&p=qftiaqgwujynbsiylyma'/>

<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/raphopmusic" target="_blank"><img src="http://s6.picofile.com/file/8259944918/Unti9l56ed_10.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب پربازديد code-->
<RB:Hit_Posts_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">مطالب پربازديد</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب پربازديد')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب پربازديد" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>
<RB:Hit_Posts_Loop>  <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5">  <a href="[Hit_Posts_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><font color="#000000"><b>[Hit_Posts_Title]</b></font></a> بازديد : <b>[Hit_Posts_Count]</b><br></RB:Hit_Posts_Loop>
        </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Hit_Posts_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir مطالب پربازديد code-->

<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=2&prod=642" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=2&prod=574" ></script>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir نويسندگان code-->

<RB:Blog_Authors_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">نويسندگان</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'نويسندگان')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="نويسندگان" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><br><RB:Blog_Authors_Loop>
<IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><font color="#000000"> <b><a href="[Author_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0>[Author_Name] ([Author_Posts])</a></b></font><br>
</RB:Blog_Authors_Loop>

<br>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir آيدي مدير code-->

<RB:Yahoo>
<center>
 <a href="ymsgr:sendim?[Blog_Yid]"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=[Blog_Yid]&m=g&t=14" border="0"></a>
</center>
</RB:Yahoo>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir آيدي مدير code-->

   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Authors_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir نويسندگان code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir صفحات جانبي code-->

<RB:Extra_Page_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">صفحات جانبي</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'صفحات جانبي')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="صفحات جانبي" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Extra_Page_Loop>
    <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><a href="[Extra_Page_Link]"><font color="#000000"><b>[Extra_Page_Title]</b></font></a><br>
</RB:Extra_Page_Loop>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Extra_Page_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir صفحات جانبي code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir پيوند روزانه code-->

<RB:Link_Daily_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">پيوند روزانه</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'پيوند روزانه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="پيوند روزانه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><br><RB:Link_Daily_Loop>
 <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><font color="#000000"><b><a href="[Linkdaily_Url]" title="[Linkdaily_Description]" target="_blank"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0>[Linkdaily_Title] ([Linkdaily_Clicks])</a></b></font>
<br></RB:Link_Daily_Loop>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
</RB:Link_Daily_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir پيوند روزانه code-->

</td><td valign="top">

      <!------------ Begin kamyabtheme.ir بلوک آخرين ارسال هاي انجمن code ------------>
     
<RB:Forum_Posts_Block>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
<table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align = 'center'><span class="CenterBox">آخرين ارسال هاي تالارگفتمان</span></td>
<td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آخرين ارسال هاي تالارگفتمان')" src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="آخرين ارسال هاي تالارگفتمان" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td><div id="MTForumBlock">
<table>
<tr class="MTForumfirst">
<td style="width:60%;text-align:center;">عنوان</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">پاسخ</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">بازديد</td>
<td style="width:15%;text-align:center;">آخرين ارسال</td>
</tr>
<RB:Forum_Posts_Loop>
<tr>
<td class="MTForumrowtitle" style="width:60%;height:100%;text-align:right;"><a href="[Forum_Post_Url]"><img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/FBarrow.gif"http://www.98music100.com/><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0><font color='#AC0000'>[Forum_Post_Title]</font></a></td>
<td style="width:5%;text-align:center;">[Forum_Post_Count_Answer]</td>
<td style="width:5%;text-align:center;">[Forum_Post_Hit]</td>
<td style="width:15%;text-align:center;"><font color='#008000'>[Forum_Post_Last_Author]</font></td>
</tr>
</RB:Forum_Posts_Loop>
<style>
#loading{
  border:1px solid #999;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;-moz-box-shadow: 1px 1px 3px gray,-1px -1px gray;box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;padding:10px;text-align:center;vertical-align:middle;display:none;background:#FFF;position:absolute;
}
</style>
<center><div id="loading"><img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/loading1.gif" alt="loading..." title="alt="loading...""></div><center>
</table>
</div>
             
<div id="" align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class=""><RB:Forum_Posts_Page_Block>
<div class="pagination">[Forum_Posts_Code_Ajax]


[Forum_Posts_Page]

</div></RB:Forum_Posts_Page_Block></td>

</tr>
</table>
</div>
</td>
<tr>
               <td height="20" align="center"><a target="_blank" href="/Forum"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> صفحه اول انجمن</a> | <a target="_blank" href="/Forum/Register"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> ثبت نام در انجمن</a> | <a target="_blank" href="/Forum/Login"><img border="0" src="/weblog/file/forum/images/Farrow.gif" /> ورود به پنل کاربري</a>
               </td>
              </tr>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 </tr>
 </table><br>
</RB:Forum_Posts_Block>

      <!------------ End kamyabtheme.ir بلوک آخرين ارسال هاي انجمن code ------------>


<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات code-->

  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">| WelCome To [RB:BlogId] Portal |</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'| WelCome To [RB:BlogId] Portal |')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="| WelCome To [RB:BlogId] Portal |" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>    
<font color="#000000"><br />
</font>
   <div align="center"><font color="#000000"><br />
<img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0> جهت اطلاع از تعرفه تبليغات و ارسال آهنگ از طريق ايميل و آيدي زير با ما در تماس باشيد.</font><br />
     </div>
<font color="#000000"><br />
</font>
     <div align="center"> <a href="http://facebook.com/محل لينک فيس بوک مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/facebook.png" alt="98 موزيك در فيس بوك"http://www.98music100.com/></a> <a href="ymsgr:sendim?محل آيدي مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/yahoo.png" alt="98موزيك در ياهو"http://www.98music100.com/></a> <a href="mailto:محل جيميل مدير سايت" target="_blank"> <img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Gmail.png" alt="ايميل 98 موزيك"http://www.98music100.com/></a><br />
<hr />

<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=1&prod=642" ></script>
<script type="text/javascript" src="http://infobuy.mihanstore.net/partner/show_ads.php?ads_type=banner&ref=32589&row=1&col=1&class=1&prod=609" ></script>


<RB:Text1>
<br />
<br /><hr><br>
<center> [-Text1-]</center>
<br /></RB:Text1>
     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي وسط بالا code-->
<RB:Block_Center>
<RB:Block_Center_Loop>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آخرين زيرنويس ها')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="آخرين زيرنويس ها" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align="center"> [Menu_Code]<br />
     </div>
<br />
<br />
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Block_Center_Loop><br>
</RB:Block_Center>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي وسط بالا code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir ارتباط با ما code-->
<RB:Contact_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">ارتباط با ما</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ارتباط با ما')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ارتباط با ما" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align="center"> <center>
[Contact_Form]<br>
<RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام> <RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
<RB:Contact_Field_Size:20>
</center><br />
     </div>
<br />
<br />
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Contact_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir ارتباط با ما code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir ثبت نام code-->

<RB:Register_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">ثبت نام</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ثبت نام')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ثبت نام" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Reg_Field_Size:40>
<RB:Reg_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Reset_Value:پاک کردن>
[Register_Form]
<p></p>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>

</RB:Register_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir ثبت نام code-->

<ROZBLOG>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطلب وسط code-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" >
<tr>
<td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/postbox.png">
<table border="0" width="554" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td align="left"><a class="TableTitle" href="[Post_Link]"><span style='color:#fff;'>[Post_Title] </span></a>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

<td style="border: 1px solid #cdcdcd">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<RB:Post_Image>
<img src='[Post_Image_Url]' border='0' alt='موزيک ايراني' title='' align='right' hspace='0'></a></RB:Post_Image>

<p align="justify"><div align="center">
<div class='post1'>[Post_Content]<br>
<center id="MoIsRex[PostId]Id">
<br /><div style="position:absolute;top:-5000%;"><a href="http://moisrex.rozblog.com/">کدستان</a></div><button class="AddPost" onclick="moisrex_comment('[PostId]','MoIsRex[PostId]Id');">ارسال نظر سريع</button><br /></center></div></div>

<RB:Post_Cat_Block><font color="#0470B4"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/category.gif"> <font class="Cate">دسته بندي: موزيک ايراني</font></font><RB:Post_Cat_Loop> <a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a> , </RB:Post_Cat_Loop>
<br>
</RB:Post_Cat_Block>
<br />
<RB:Only_More_Post>
<center>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات داخل مطب code-->

 <a href='/Contact' target='_blank' title='متن شما ...'> <img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/a6762_436x65.gif'></a>

<!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات داخل مطب code-->


<br><table border="0" cellpadding="0" width="385"><tbody><tr><td>
<div class="sharelink">
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="face"></div></a>
<a href="https://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="bala"></div></a>
<a href="http://friendfeed.com/?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="ff"></div></a>
<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" &imageurl=" target="_blank"><div class="dg"></div></a>
<a href="http://twitter.com/home?status=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="tu"></div></a>
<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="ad"></div></a>
<a href="http://www.google.com/reader/link?url=[Post_Link]&title=[Post_Title]" target="_blank"><div class="da"></div></a>
</div></td></tr></tbody></table></center>

</RB:Only_More_Post>


<br>
<b>
<Post_Tags_Block> <img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/tag.png' > برچسب ها :
<Post_Tags>  <a href="<-PostTagsUrl->"><-PostTagsTitle-></a> , </Post_Tags>
<br>
</Post_Tags_Block>
<br />
</p>
</td>
</tr>
</table>

<tr>
<td bgcolor="#cdcdcd">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td width="2">
<img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/under.gif" width="0" height="0"></td>

<td align="center"><RB:Post_Date_Block><font class="statnews">
<img src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/date.png' align="absbottom">[Post_Date]
</font></RB:Post_Date_Block></td>
<td align="center"><RB:Post_Hit_Block><font color="#3b5998"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/hits.gif"> <font class="Visit">بازديد : [Post_Hit] بار <font color="#406500"></font></RB:Post_Hit_Block></td>
<td align="center"><RB:Post_Comment_Block> <a href="[Post_Comment_Url]"><span class="statnews" title="([Post_Comment_Count])نظر دهيد!">نظرات</span><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0> <img border="0" SRC="http://up-kamyabtheme.ir/bim/comment.gif" width="14" height="11" alt="نظر دهيد!"></a></RB:Post_Comment_Block>   </td>
<td align="center"><RB:Post_Author_Block> <font class="topp">نويسنده : <a href="[Post_Author_Link]"> [Post_Author] </a></font></RB:Post_Author_Block></td>
</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
<td bgcolor="#f0f0f0" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">
<table width="100%">
<td align="right"><a href="[Post_Link]"><img border="0" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/dl.jpg"></a></td>
<style>
.star-rating, .star-rating a:hover, .star-rating a:active, .star-rating .current-rating{ background: url(http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/starrating.gif) left -1000px repeat-x;direction:rtl ;cursor:pointer} .star-rating{ position:relative; width:75px; height:25px; overflow:hidden; list-style:none; margin:0; padding:0; background-position: left top;direction:rtl } .star-rating li{ display: inline; } .star-rating a, .star-rating .current-rating{ position:absolute; top:0; left:0; text-indent:-1000em; height:25px; line-height:25px; outline:none; overflow:hidden; border: none; } .star-rating a:hover, .star-rating a:active{ background-position: left bottom; } .star-rating a.one-star{ width:20%; z-index:6; } .star-rating a.two-stars{ width:40%; z-index:5; } .star-rating a.three-stars{ width:60%; z-index:4; } .star-rating a.four-stars{ width:80%; z-index:3; } .star-rating a.five-stars{ width:100%; z-index:2; } .star-rating .current-rating{ z-index:1; background-position: left center; }

</style><RB:Post_Rate_Block>
<td width="125"><div id="">
<ul id="" class="star-rating" title=" نتيجه : [Post_Rate_Result] امتياز توسط [Post_Rate_Count] نفرمجموع امتياز : [Post_Rate_Total]">
<li class="current-rating" style="width:100px;"></li>
<RB:Post_Rate_Pic_Url:http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/starrating.gif>
<RB:Post_Rate_Pic_Size:25>
[Post_Rate]
</ul>
</div>
</td></RB:Post_Rate_Block>
</tr>
</table>

 <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/postbox-bt.png" height="10">
 </td>
 </tr>
 </table>

<br> <!-- End www.kamyabtheme.ir انتها ارسال مطلب code -->

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code-->
<RB:Related_Posts_Block>
<br>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>   </td>
  </tr>
</tbody>  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
<tbody>  <tr>
   <td><p><font color="#666666"><span style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8pt">مرتبط با
موضوع :</span></font></p><RB:Related_Posts_Loop><font class="content"> <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li1.gif" border="0"><b> <a href="[Related_Post_Link]"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>[Related_Post_Title]</a><br></b> </font></RB:Related_Posts_Loop>

   </td>
  </tr>
</tbody>  </table>
   </td>
  </tr>
</tbody>  </table><br>

</RB:Related_Posts_Block>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir مرتبط با موضوع : code -->

</ROZBLOG>
<br>

<!-- Begin www.kamyabtheme.ir نظرات code-->
  <RB:Comment_Block>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
<table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
 <td>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align = 'center'><span class="CenterBox">| نظرات |</span> </td>
<td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'| WelCome To 98 Music Portal |')" src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/7px.gif" width="9" height="9"> </td>
</tr>
</table>
 </td>
</tr>
</table>
 </td>
</tr>
<tr>
<td id="| WelCome To 98 Music Portal |" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
<table border="0" width="100%">
<tr>
 <td>

<p>
  <RB:Comment_Form_Block>
<RB:Comment_Field_Size:40>
<RB:Comment_Field_Style:Font:9pt tahoma>
<RB:Comment_Button_Style:>
<RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
<RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن >
[Comment_Form]
</RB:Comment_Form_Block>

<br><br><RB:Comment_Display_Block>
<RB:Comment_Display_Loop><br>
<table style="font:9pt tahoma;" class="meloodiuos" cellpadding="0" cellspacing="0" height="108" width="556">  <!-- MSTableType="nolayout" -->
<tbody><tr>
<td height="26" width="0%"> </td>
<td colspan="3" height="26" width="1184">اين نظر توسط <a href="[Comment_Web]" target="_blank"><b>[Comment_Author]</b></a> در تاريخ [Comment_Date] و [Comment_Time] دقيقه ارسال شده است</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" bgcolor="#808080" height="1" width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td height="53" width="10"> </td>
<td height="53" valign="middle" width="60">
<p align="center">[Comment_Gavator]</p></td>
<td bgcolor="#808080" height="53" width="1">   </td>
<td height="53" width="446"> [Comment_Content]</td>
</tr>
</tbody></table><br>
<br></RB:Comment_Display_Loop></RB:Comment_Display_Block>

<RB:Comment_Page><br>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:9pt tahoma">
<tr>
<td>
<div align="right" dir="rtl"><div class="pagination">[Comment_Page]</div></td>
</tr>
</table>
</RB:Comment_Page>
</p>
 </td>
  </tr>
 </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
 </table><br>
</RB:Comment_Block>

<!-- End www.kamyabtheme.ir نظرات code-->

<br>

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir صفحات ديگر code-->

<RB:Blog_Page_Block>

  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>


   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/Table_title_bg.gif">  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align = "center"> تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]     <div class="pagination">[Blog_Page]     </div>
     </div>   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table></RB:Blog_Page_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir صفحات ديگر code-->

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب گذشته code-->

<RB:Blog_Last_Posts_Block>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">مطالب گذشته</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب گذشته')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب گذشته" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>  <table border="0" width="100%">
<RB:Blog_Last_Posts_Loop>
  <tr>   <td valign="top"><strong><big>...</big></strong><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=2 height=0> <a href="[Last_Post_Url]"><font color="#000000"><b>[Last_Post_Title]</b></font><br></a>   </td>  </tr>
</RB:Blog_Last_Posts_Loop>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table><br>
</RB:Blog_Last_Posts_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir مطالب گذشته code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir منوي وسط پايين code-->
<RB:Block_Down>
<RB:Block_Down_Loop>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://up-kamyabtheme.ir/bim/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="CenterBox">[Menu_Title]</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'ابر برچسب ها')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="ابر برچسب ها" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[Menu_Code] </center>  </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Block_Down_Loop><br>

</RB:Block_Down>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir منوي وسط پايين code-->


<script type="text/javascript" src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/ajax.js"></script>


<!-- Begin www.kamyabtheme.ir تبليغات چپ code-->

<RB:Text2>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">A-D-S </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'A-D-S')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="A-D-S" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><center>[-Text2-]<center>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Text2>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir تبليغات چپ code-->
 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir خبرنامه code-->

<RB:Blog_Mail_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">خبرنامه </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'خبرنامه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="خبرنامه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><p style='text-align: center;'>با نوشتن ايميل خود در کادر زير و فشردن دکمه ثبت ، جديدترين مطالب سايت را در ايميل خود دريافت نماييد</p>
<p style='text-align: center;'>
<img alt='خبرنامه ' title='خبرنامه' src='http://up-kamyabtheme.ir/bim/rssfeed.jpg' style='width: 150px; height: 143px;' />
</p>

<form style='border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;' action='' method='post' target='mailform'>

<p>ايميل خود را وارد نماييد</p>

<p><input type='text' style='width:140px' size="25" name='blogmail'/></p>
<input type='submit' name='sub' value=' ثبت ايميل ' />
</form>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Blog_Mail_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir خبرنامه code-->

 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir عضويت سريع code-->

<RB:Reg_Fast_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">عضويت سريع</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'عضويت سريع')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="عضويت سريع" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td>     <div align='right'>
<RB:Reg_Fast_Field_Size:15>
<RB:Reg_Fast_Field_Style:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
[Reg_Fast_Form]
     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Reg_Fast_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir عضويت سريع code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir كانال هنرمندان code-->

<RB:Blog_Mail_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">كانال هنرمندان </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'خبرنامه')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="خبرنامه" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><p style="text-align: center;">براي پيوستن به <span style="color: #3366ff;">كانال</span> <span style="color: #3366ff;">هنرمندان</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">كليك</span> كنيد</p>
<p style="text-align: center;"> </p>

<p style="text-align: center;"><strong>Amir Tataloo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/amirtataloo7" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258902968/tataloo.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Ardalan Tome</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/ArdalanTomeh" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s7.picofile.com/file/8258903550/tome.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Reza Pishro</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/pishroofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258904176/pishro.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>


<p style="text-align: center;"><strong>Wantons</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/thewantonsofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s7.picofile.com/file/8258904642/wantons.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p><p style="text-align: center;"><strong>ALi Redex</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/ali_redex" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258900750/redex5.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>

<p style="text-align: center;"><strong>Amir Enteha</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/entehaofficial" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8258884342/enteha33.gif" alt="" width="160" height="100" /></a></p>

<form style='border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;' action='' method='post' target='mailform'>

<p>براي درج كانال خود از قسمت ارتباط با ما درخواست دهيد</p>


</form>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
  </table>
<br>
</RB:Blog_Mail_Block>

 <!-- End www.kamyabtheme.ir كانال هنرمندان code--> <!-- Begin www.kamyabtheme.ir آمار کاربران code-->
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">آمار کاربران </span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'آمار کاربران')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="آمار کاربران" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><div id="">???

<RB:Form_Login_Block>
 <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/user.gif"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=1 height=0>
خوش آمديد ميهمان<hr noshade=""> <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li.gif" align="absmiddle">
 <a href="[RB:Blog_Register_Link]">عضو شويد</a><br>
 <img src="http://www.up-kamyabtheme.ir/bim/li.gif" align="absmiddle">
 <a href="[RB:Blog_Forget_Link]">ارسال کلمه عبور</a><br><br>

<RB:Login_Field_Size:15>
<RB:Login_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Login_Submit_Value:ورود به سايت>
[Login_Form] <br></RB:Form_Login_Block>

  <table border="0">
<tbody>  <tr>   <td>
<hr>


<RB:If_Login_Block>  <img src="http://rozblog.com/weblog/file/images/icon_user.gif"><b>منوي کاربري </b><br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0> خوش آمدي : [Login_Name]<br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0> آخرين ورود:[Login_Date_Last]<br />
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0>نام کاربري : [Login_Username]</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif"border=0>  <a href="/Panel"> پنل کاربري</A><BR>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="[Login_Profile]">مشاهده پروفايل</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="/New_Post">ارسال پست جديد</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="/Edit_Profile">ويرايش پروفايل</A><br>
 <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a href="[RB:Blog_Logout_Link]">خروج از سايت</A><br>
   </RB:If_Login_Block></td>
  </tr>
  </table>
<hr>
<RB:Counter_Block>
 <a href="/#" title="نمايش آمار سايت">
     <div class="">
 <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/easymoblog.png" border="0" width="15" height="15"></a> <b>آمار مطالب</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل مطالب : <b>[Blog_Posts]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل نظرات : <b>[Blog_Comments]</b>
<hr>
 <a href="/#" title="نمايش آمار سايت">  <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/stats.gif" border="0" width="15" height="15"></a></font> <b>آمار کاربران</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> افراد آنلاين : <b>[Online]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> تعداد اعضا : <b>[Blog_User]</b><br />
<hr>
 <a href="/" title="کاربران آنلاين">  <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/online.gif" border="0" width="15" height="15"></a></font> <b>کاربران آنلاين</b><br /><br />
     <div style="border: 0pt none; height: 100px; width: 100%; overflow: auto;"><b> کاربران آنلاين: [Online_User]<br></b>
      <div style="border:1px solid #cccccc;margin-top:3px;"><div style="margin:2px;"><RB:Forum_Online_Block>

<RB:Blog_Online_Loop>  <img align="absbottom" src="http://rozblog.com/weblog/file/images/arrow-left.gif" border=0> <a class="tooltip" href="[Online_Url]">[Online_Title]</A>
</RB:Blog_Online_Loop>
</RB:Forum_Online_Block>     </div></div>     </div>
<br />
<hr>
 <a href="/#" title="آمار بازديد">  <img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/icon_servertime.png" border="0" width="16" height="16"></a></font> <b>آمار بازديد</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد امروز : <b>[Today] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بارديد ديروز : <b>[Yesterday]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد هفته : <b>[Week]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد ماه : <b>[Month] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد سال : <b>[Year]</b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازديد کلي : <b>[All] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> ورودي گوگل امروز : <b>[Google_Day] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> ورودي گوگل ديروز : <b>[Google_Yesterday] </b><br />
 <img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> آِ ي پي : <b>[IP] </b><br />
<img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> مرورگر : <b>[Browser] </b><br />
<img src="HTTP://up-kamyabtheme.ir/bim/arrow_2.gif" align="absmiddle" width="5" height="6"> سيستم عامل : <b>[Windows] </b><br />
<br />
<hr>
<RB:Custom_Html_Block>
<center>
[RB:Blog_Custom_Html]
</center>
</RB:Custom_Html_Block>


</RB:Counter_Block>


     </div>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
  </tr>

  </table>

  <br>
 <!-- End www.kamyabtheme.ir آمار کاربران code-->


 <!-- Begin www.kamyabtheme.ir مطالب تصادفي code-->

<RB:Rand_Posts_Block>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td background="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
   <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td align = 'center'><span class="SideBox">مطالب تصادفي</span>   </td>
   <td width="10"> <img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'مطالب تصادفي')" SRC="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/7px.gif" width="9" height="9">   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  </table>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td id="مطالب تصادفي" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
   <td><RB:Rand_Posts_Loop>

  <IMG src="http://vip.opload.ir/vipdl/94/4/amirj2/icon-dot.gif" border=0 width="5" height="5"><img src="http://up-kamyabtheme.ir/bim/blank.gif" border=0 width=3 height=0><a href="[Rand_Posts_Link]"><font color="#000000"><b>[Rand_Posts_Title]</b></font></a><br>
    
</RB:Rand_Posts_Loop>
 
بالا