nexpay

مجموعه ي كامل نامهاي ايراني و پارسي به همراه معني(براي فرزندان شما)

شروع موضوع توسط korosh bozorg ‏22 ژوئن 2005 در انجمن سبک زندگی

 1. korosh bozorg

  korosh bozorg Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  294
  تشکر شده:
  3
  با درود.
  وستان همانگونه كه ميدانيد، شمار زيادي از نامهاي ما ايرانيان پس از تاختن تازيان به ايران گرامي عربي شدند!!!
  اين هم گونه اي ديگر از تازش(حمله) فرهنگي تازيان به ما است. اين هم بخشي از فرهنگ ماست كه از تازيان زيان ديد. از اين بخش كه بگذريم، ميتوانيم به يك چيز مهم ديگر نيز اشاره كنيم. و ان اين است كه از انجايي كه نام هاي ما همانند عرب ها و تازيان است، به گونه اي شهروندان غربي و اروپايي ما را همسان و همانند عرب ها ميدانند!!! مي انگارند(تصور ميكنند) ما نيز همان فرهنگ ددمنشانه(وحشي گري) و بيابان نشيني تازيان را داريم. در اينجاست كه گذشته ي پر شكوه ايران بزرگ را از ياد خواهند برد و تراز(سطح) ما تا اندازه اي پايين مي آيد كه همتراز تازيان ميشويم!!!
  در كنار اينها ميتوانيم به اين اشاره كنيم كه در دنياي امروز بيشتر كارهاي تروريستي كه انجام ميشود در كشورهاي عربي و بدست اعراب واپس گرا است. پس ما را نيز همچون اعراب تروريست خواهند خواند.
  خب پس از اين پيشگفتار نامهاي ايراني و پارسي را به همراه چَم(معني) آنها در اين جُستار(تايپيك) خواهم آورد تا دوستان هم خود بر روي فرزندان خود و هم به ديگران پيشنهاد دهند تا از هم اكنون بر روي فرزندانشان نامهاي ايراني و زيبا و پرمايه(پر معني) بگذارند.
  اين كمترين كاريست كه ما ميتوانيم براي فرهنگ سترگ كشورمان و بزرگان كشورمان انجام دهيم.

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

  نخست نامهاي كه با ( آ ) آغاز ميشود. پسران

  برگرفته شده از تارنگار: تاريخ، جشنها و زبان پارسي
  نامها............................................................. روشنگري(توضيح)

  ۱- آبـتين ................................... يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون

  ۲- آتـش..................................... آتـش

  ۳- آذين ..................................... نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش

  ۴- آراد ......................................... نام فرشته اي

  ۵- آرام.......................................... خاموش

  ۶- آرتان ........................................ نام پدر زن داريوش کبـير

  ۷- آرش......................................... يکي از پهـلوانان سنـتي ايران

  ۸- آرشام.........................................بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـير

  ۹- آرمان..........................................آماج(هـدف)

  ۱۰- آرمين........................................يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه

  ۱۱- آريا...........................................نام باستاني ايران

  ۱۲- آريامنش....................................داراي رفتار آريايي، نام پسر داريوش

  ۱۳- آريانا........................................منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي

  ۱۴- آرين.......................................مربوط به نژاد آريا

  ۱۵- آزاد.......................................آزاد

  ۱۶- آويژه....................................خاص و خالص، پاک و پاکيزه

  17-آتروپات.................................به چَم(معني) نگاهبان آتش و نام ساتراپ آذربايجان در زمان تازش اسكندر گجستك(ملعون)

  ۲-آذرخش

  18-آريان......................................از ريشهء فرانسه به معني آريايي=آرين

  19-آريوبرزن...................................از سرداران پارسي كه پايداري او در برابر سپاه اسكندر معروف است

  20-آريافر.......................................داراي فر آريايي

  21-آريابان.............................................سرور آريايي يا فرماندهء آرياييان

  22-آريامهر..........................................نور و دوستي آريايي

  -×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-××-×-×-×-×-×-×-××-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×

  براي خواندن داستان آريا بزرن به اين نشاني ميتوانيد برويد: http://ariapars.persianblog.com/?date=13830222#1816345
  نامهای ايرانی و پارسی. بخش( الف )  برگرفته شده از تارنگار: تاريخ جشنها و زبان پارسي

  http://ariapars.persianblog.com  اتان (با ضمه اول)..................................................................... نام داريوش بزرگ هخامنشی

  اختر .........................................................ستاره/بخت/طالع/پرچم/نام گياهي است داراي برگهاي ريز و زرد و سرخ/نام فرشته مويل بر زمين

  اخشيد(با فتحه اول)......................................... شاه شاهان/از نامهاي مازندراني در سده هاي گذشته

  اراسنگ(با فتحه اول و يسره چهارم)................. از دوستان و ياران يوروش يبير/دارنده اسب نيرومند

  ارتا(با فتحه اول)............................................................................. راستي/درستي/راستگو

  ارتاي(پهلوي)...................................................................................... سريع/تندرو/شتابان

  ارجاسب(با فتحه اول)................................. دارنده اسب گرانبها/از مخالفان زرتشت يه در جنگ با گشتاسب کشته شد

  ارجمند.................................................................................. دانا/قيمتي/بلند مرتبه/گرامي

  اردا(بافتحه اول و سيون دوم)...........................................................درستي/پايي/راستي/ارتا

  ارديبهشت............................................ آتش/نام فرشته اي يه نگهبان کوه هاست و مويل بر روز سوم هر ماه/بهترين راستي/ماه دوم سال خورشيدی

  ارژن................................................. درخت بادام يوهييه از چوب آن عصا و يمان ميسازند/نام دشتي در استان فارس

  ارشاسب.........................................................................................دارنده ي اسب هاي نر

  ارشاي............................................. دلير/مرد قوي تن/مبارز/ارشي/اشي/نام موسس سلسله ی اشکاني
  ارغند ................................................................................................. خشمگين/ با ابهت

  ارمند .......................................................................................... آرام گرفته/آرمنده/آراميده

  ارمين(با فتحه اول و سکون دوم)................................................... آرمين/يي آرمين پسر ييقباد
  ارمين دخت.....................................................نام يکي از شاهزاده خانمهاي باستان/دختر آرزو

  ارنا(با يسراول)..........................................................................نام درختي در جنگلهاي ايران

  ارنواز..........................................آنيه سخنش نييوست و رحمت به همراه دارد/نام خواهر يا دختر جمشيد

  اروين(با فتحه اول)................................................................ آزمايش/تجربه/ارزش يابي/آروين

  استاره(با يسر اول).................................................................................................ستاره

  استر(با يسر اول و سوم)......................................ستاره/برادر زاده مرد خاي/همسر خشايارشاه

  اسپند ...................................................سپند/مقدس/گياهي خودرو داراي دانه هاي سياه يه بر آتش ميريزند تا از بوي خوش ان بهره مند شوند

  اسپندار............................................................................................... اسپنديار/اسفنديار


  اسفار......................................................................... اسوار/سوار/سپيده روز/کتابهاي بزرگ


  افرا ................................................... درختي بزرگ شبيه درخت چنار با شاخ و برگ فراوان و پر سايه /آفرين/تحسين

  افراز ................................................................................ بلندي/يرسي/فعل امر از افراشتن

  افراسياب ...........................................هولناي/ترسناي/مخوف/پادشاه معروف توران/دشمن و مخالف ايرانيان/كسي كه گردونه اش جلوتر است

  افراشته ................................................................................. بالا برده/بلند يرده/بر افراشته

  افراه ................................................................................................................ پرسيدن

  افرند ......................................................................................... فر و شيوه/حشمت/جمال

  افروز ........................................................................................................ فروزان/نورانی

  افسا ..............................................................................................افسونگر/جادوگر/ساحر

  افسان ............................................... مخفف افسانه/آهن يا سنگي يه با آن يارد و شمشير را تيز ميينند
  افسانه.................................................... داستان يا حکايتي که خيال انگيز و غير واقعي است

  افشانه................................................................................... افشاننده نازو محبت و گيسو

  افشي..................................................................................................شبنم/ژاله/افشنگ

  افشيد................................................................................................... روشنايي/نور/پرتو

  اماوند.............................................................................................................نيرومند/دلير

  امشاسپند ......................................................... جاويدان مقدس/نام فرشتگان ائين زردشتی

  انديشه ............................................................................................. فير و خيال/ترس/بيم

  انوشين.................................................................................................... جاودانه/نوشين

  انيژ............................................................................................. نام گياهي ست/بومادران

  اورمزد............................................ سياره مشتري/اهورامزدا/خداي ايرانيان باستان/هرمز/نام روز اول هر ماه شمسی
  اوزون........................................................................................................ افزايش/زيادتی

  اوژن........................................................................... افيندن/انداختن/همريشه با اوگن/افين

  اوستا ............................................دانش/پايه و اساس/بنياد/پناه/ياوري/نام كتاب مقدس زردشتيان
  اوشين......................................................................................نوعي گياه از تيره ي نعنايان

  اهورا مزدا.......................................................................سرور دانا/نام خداي ايرانيان باستان


  ايران..........................................نام كشور گراميمان/در پهلوي اران گفته ميشد/سرزمين آرياييها

  ايرانا.........................................................................................................منسوب به ايران

  ايرمان..................................................................................موبد/پيشوا/مهمان/کنايه از دنيا

  ايرن........................................مايه شير/شيرين تحريف شده آنست/به فرانسوي :نام آخرين تراژدي ولتر

  ايزد..............................................................................................................خدا / آفريدگار

  ايزد گشسب..........................................................دارنده اسب نر ايزدي/از امراي بهرام چوبين

  ايلا..............................................................................................نام فرزند افراسياب توراني  * از آنجايی كه دوستان بارها از من پرسيده اند، ناچارم كه اشاره كنم برخی از نامها در خور و مناسب نامگذاری روی فرزندان است و برخی ديگر در خور نامگذاری شركت های كاری و ...
   
 2. mostafa_gm

  mostafa_gm Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آپریل 2005
  نوشته ها:
  1,718
  تشکر شده:
  231
  محل سکونت:
  My House
  من نميدونم شما از عربها چي ديدين؟
   
 3. maryam_1000

  maryam_1000 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏10 فوریه 2005
  نوشته ها:
  52
  تشکر شده:
  1
  اسمي به قشنگي محمد هست؟
   
  محمدرضا یوسف زاده از این نوشته تشکر کرده است.
 4. Azalia

  Azalia کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏13 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  313
  تشکر شده:
  0
  ------------------------------------------
   
 5. maryam_1000

  maryam_1000 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏10 فوریه 2005
  نوشته ها:
  52
  تشکر شده:
  1
  كامبيزم اسم قشنگيه ولي محمد يه چيز ديگس
   
 6. hsn

  hsn Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 جولای 2004
  نوشته ها:
  442
  تشکر شده:
  52
  محل سکونت:
  پشت هيچستان-درب دوم

  سلام كوروش آريانپور شيرازي :D چطوري برادر؟؟؟؟ :cool:
  در ضمن اسم پيشنهادي من هم براي اين بخش اسم پارسي و با مسماي اژدمارنگ ميباشد :happy: :happy:
   
 7. korosh bozorg

  korosh bozorg Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  294
  تشکر شده:
  3
  شما چي ديدي؟؟؟؟
   
 8. mahdi206

  mahdi206 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  2,326
  تشکر شده:
  3
  محل سکونت:
  Tehran
  بريم سراغ اسمها! بي خيال اين جور بحثها بشين! آخر عاقبت نداره به اندازه كافي هم تا حالا بحث شده.
  خب شروع مي كنيم. از همون اولي: كامبيز ، آقا كوروش بزرگ بيا معني كن. :)
   
 9. korosh bozorg

  korosh bozorg Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  294
  تشکر شده:
  3
  نخست نامهاي كه با ( آ ) آغاز ميشود. پسران

  برگرفته شده از تارنگار: تاريخ، جشنها و زبان پارسي
  نامها............................................................. روشنگري(توضيح)

  ۱- آبـتين ................................... يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون

  ۲- آتـش..................................... آتـش

  ۳- آذين ..................................... نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايش

  ۴- آراد ......................................... نام فرشته اي

  ۵- آرام.......................................... خاموش

  ۶- آرتان ........................................ نام پدر زن داريوش کبـير

  ۷- آرش......................................... يکي از پهـلوانان سنـتي ايران

  ۸- آرشام.........................................بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـير

  ۹- آرمان..........................................آماج(هـدف)

  ۱۰- آرمين........................................يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه

  ۱۱- آريا...........................................نام باستاني ايران

  ۱۲- آريامنش....................................داراي رفتار آريايي، نام پسر داريوش

  ۱۳- آريانا........................................منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي

  ۱۴- آرين.......................................مربوط به نژاد آريا

  ۱۵- آزاد.......................................آزاد

  ۱۶- آويژه....................................خاص و خالص، پاک و پاکيزه

  17-آتروپات.................................به چَم(معني) نگاهبان آتش و نام ساتراپ آذربايجان در زمان تازش اسكندر گجستك(ملعون)

  ۲-آذرخش

  18-آريان......................................از ريشهء فرانسه به معني آريايي=آرين

  19-آريوبرزن...................................از سرداران پارسي كه پايداري او در برابر سپاه اسكندر معروف است

  20-آريافر.......................................داراي فر آريايي

  21-آريابان.............................................سرور آريايي يا فرماندهء آرياييان

  22-آريامهر..........................................نور و دوستي آريايي

  -×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-××-×-×-×-×-×-×-××-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×

  براي خواندن داستان آريا بزرن به اين نشاني ميتوانيد برويد: http://ariapars.persianblog.com/?date=13830222#1816345
   
 10. korosh bozorg

  korosh bozorg Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  294
  تشکر شده:
  3
  خب اين درسته. اما ايشون اغاز كننده بودن.
  درباره ي نامها نيز بهتره كه به ترتيب حروف الفبا كار كنيم.
   
 11. mahdi206

  mahdi206 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  2,326
  تشکر شده:
  3
  محل سکونت:
  Tehran
  باشه ، اينطوري بهتره ، مرسي. :)
   
 12. gholoom

  gholoom کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  10
  تشکر شده:
  0
  آقا اين نام مزدك رو هم براي من ترجمش كن كه ما آخر سر نفهميديم يعني چي
  در زمينه ي اسم گذاشتن رو بچه به نظر من اگه اسم يه آدم باشه(يعني اسم گل و حيوانات و... نباشه) بايد حتما اون فرد نكات شخصيتي مثبتي داشته باشد مثل شجاعت و نيكي به ديگران و از اين چيزا چون بعدا بچه حتما در مورد اسمش مي پرسه و اين مي تونه تو زندگيش تاثير زيادي داشته باشه(مثل علي يا پوريا و...)
  در ضمن به نظر من هيچ وقت فرهنگ ايراني رو از اسلام جدا نكنيد چون با اين كارتون اسلام رو كه در اصل متعلق به ايران هست دو دستي تقديم به عربها مي كنيد.
   
 13. avajang.com .leftjee.ir.right
 14. emad86_20011

  emad86_20011 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 فوریه 2004
  نوشته ها:
  176
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  Mashhad, Iran
  پس منه بيچاره بايد برم بميرم با اين اسمم
  عماد -------------------------- ستون، پايه، تيرچه بلوك

  اسلام هم كه ماله ما نبوده، اينكه ديگه تابلويه ;)
   
 15. Darius

  Darius کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئن 2005
  نوشته ها:
  12
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  Tehran
  من كه از نامم بسيار خشنودم. از آنجايي هم كه آدم هاي عوضي در ايران فزون يافته اند من چون انسان باهوش و از نژاد پارسي دست نخورده هستم تصميم دارم فرزندان بسياري را به ايران ببخشم! تا كمي از درصد انسان هاي عرب در ايران كاسته شود.

  پسران:

  نام پسر يكم: كامبيز!

  نام پسر دوم: بهرام!

  نام پسر سوم: خشايارشا! خشايار صداش ميكنم!

  نام پسر چهارم: بابك!  دختران:

  نام دختر يكم: آتوسا! (البته دوست دارم يك دختر بيشتر نداشته باشم ولي اگه بيشتر بود نام هاي زير رو برميگزينم)

  نام دختر دوم: آناهيتا!

  نام دختر سوم: كتايون!  بريد بتركيد عرباي خر! با شما نيستما!!!!!!! با عربا هستم! خوده عربه ميدونه كيه!:D
   
 16. mahdi206

  mahdi206 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  2,326
  تشکر شده:
  3
  محل سکونت:
  Tehran
  نه اتفاقا! اسمت نشون ميده كه خيلي محكم و استوار هستي و قدرت تحمل مشكلات و سختي ها رو داري :)
   
 17. gholoom

  gholoom کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2005
  نوشته ها:
  10
  تشکر شده:
  0
  درسته عماد يعني ستون و اين هم در خودش معناي محكم و استوار بودن رو داره.( مثل بوتون آرمه)
  اسلام هم براي ما هم براي عربهاست به اعتقاد من اساسا دين متعلق به هيچ جاي خاصي نيست بلكه متعلق به همه ي مردم دنيا ست و هيچكس نبايد اون رو متعلق به ديگري بدونه. به اين علت كه بالاخره دين بايد از يه جايي شروع بشه و گسترش پيدا كنه ديگه، خوب اگه بخوايم بگيم هر ديني متعلق به كشوريه كه توي اون ظهور كرده پس بايد خدا در هر زمان به تعداد كشورهاي عالم پيامبر مي فرستاده.(شايد هم عربها پارتي داشتن)
  چيزي كه مشخصه اينه كه اعراب جاهل و غارتگر اون موقع كه به قول دوستمون سوسمار خور بودن و به غارتگري خودشون تو شعرهاشون افتخار مي كردن اصلا در حدي نبودن كه بخوان يه همچين تفكراتي رو به جهان عرضه كنن.( اين توهين به همه ي عربها نيست ها خوب بودن يا بد بودن هيچ كسي ربطي به نژاد اون نداره اصلا هم دوست ندارم در اين مورد صحبت كنم چون با نژاد پرستي شديدا مخالفم)
  در ضمن لطفا اين بحث رو ادامه نديم چون اين تاپيك در مورد چيز ديگري هست.
   
 18. emad86_20011

  emad86_20011 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 فوریه 2004
  نوشته ها:
  176
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  Mashhad, Iran
  آره تيرچه بلوك خيلي محكمه ;)
   
 19. emad86_20011

  emad86_20011 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 فوریه 2004
  نوشته ها:
  176
  تشکر شده:
  2
  محل سکونت:
  Mashhad, Iran
  بوتون آرمه هم خيلي محكمه... مثله اينكه بهتره برم تو كاراي ساختموني ;)

  نامرد همه حرفاتو زدي بعد ميگي بحث رو ادامه نديم :eek: ايول بابا :lol:
   
 20. daftarekhaterat

  daftarekhaterat Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏2 جولای 2003
  نوشته ها:
  4,974
  تشکر شده:
  39
  محل سکونت:
  در قلب پاك او
  خدا رفتگانت رو رحمت كنه...جمله اين قشنگي نديده بودم. :)
   
 21. mahdi206

  mahdi206 Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏12 سپتامبر 2004
  نوشته ها:
  2,326
  تشکر شده:
  3
  محل سکونت:
  Tehran
  مهدي كه قشنگتره! :lol:
   
zarpopخرید بک لینک عسل طبیعی و گرده گل ایرانیfootbal