منتخب بازارچه

مدتعقییرات بسیارزیاددر جنگهای صلیبی1 (قلعه1)

behrouz2

Registered User
تعقییرات زیاد در بازی جنگهای صلیبی1
قلعه1

تعقييرات:
1-عوض شدن تمامي خانه ها
2-عوض شدن هر سه کليسا به مسجد
3-اضافه شدن علامت فروهر برروي دروازه بزرگ و دو برجک
4-تعقييرات در سيستم زير بارانتخابي

راهنماي مدها
:
پس از دانلود فايل rar را باز کرده
وسپس 4 فايل gm را در قسمت پوشه بازي در پوشه
gm 4 فايل با همين نامهارا با4 فايل جايگزين کنيد
بهتراست 4 فايل قبلي را درپوشه اي دردسکتاپ نگهداري کنيد
تا اگر پشيمان شديد 4 فايل قبلي را دوباره جايگزين نماييد.

تهيه وساخت :سيدمجتبي موسوي چيمه

برای دانلود کلیک کنید

لینک


http://s9.picofile.com/file/8349889668/مد_قلعه1.rar.html
 
Last edited:

AmirHossein.M

Registered User
به نظرم اصلا طراحیش جالب نیست !
 

behrouz2

Registered User
تعقییرات شماره2 برای بازی جنگهای صلیبی1

تعقييرات:
1-عوض شدن تمامي خانه ها
2-عوض شدن هر سه کليسا به مسجد
3-عوض شدن سربازخانه وخيمه سربازان (ساختمان کلش اف کلنز)
4-عوض شدن ساختمان سربازمتخصص ونردباندار(ساختمان کلش اف کلنز)
5-تعقيير ساختمان چاه کن(نرخزن) (ساختمان کلش اف کلنز)
6-اضافه شدن نشانه فروهر به دروازه بزرگ ودوبرچک
7-تعقييرات درسيستم زير بار انتخابي

راهنما:
پس از دانلود فايل rar را باز کرده
وسپس 4فايلgmرادرقسمت پوشه بازي درپوشه
Gm 4فايل باهمين نامهارابا4 فايل جايگزين کنيد
بهتراست4 فايل قبلي رادر پوشه اي در دسکتاپ نگهداري کنيد
تااگر پشيمان شديد 4 فايل قبلي را دوباره جايگزين نماييد.

تهيه وساخت :سيدمجتبي موسوي چيمه

لینک دانلود
برای دانلود اینجا کلیک کنید
 
Last edited:

behrouz2

Registered User
تعقییرات شماره 3 برای جنگ های صلیبی1


تعقييرات:
1-عوض شدن تمامي خانه ها
2-عوض شدن هر سه کليسا به مسجد
3-عوض شدن سربازخانه وخيمه سربازان (ساختمان کلش اف کلنز)
4-عوض شدن ساختمان سربازمتخصص ونردباندار(ساختمان کلش اف کلنز)
5-تعقيير ساختمان چاه کن (ساختمان کلش اف کلنز)
6-تعقيير ساختمان مشروبفروشي به سفره خانه
7-عوض شدن تمامي نمادهاي مجسمه به تنديسهاي ايراني
مانند فردوسي-شاه اسماعيل صفوي-يعغوب ليث صفاري-سيمرغ وغيره...
8-اضافه شدن نشانه فروهر به دروازه بزرگ ودوبرچک
9-تعقييرات درسيستم زير بار انتخابي

راهنما:
پس از دانلود فايل rar را باز کرده
وسپس 4فايلgmرادرقسمت پوشه بازي درپوشه
Gm باهمين نامهارابا4 فايل جايگزين کنيد
بهتراست4 فايل قبلي رادر پوشه اي در دسکتاپ نگهداري کنيد
تااگر پشيمان شديد 4 فايل قبلي را دوباره جايگزين نماييد.

طراحي وساخت :سيدمجتبي موسوي چيمه

لینک دانلود
http://s9.picofile.com/file/8350696484/م...1.rar.html
 
بالا